23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 133-379854
Offentliggjort
13.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ringkøbing-Skjern A/S

Udbud af tømningsordning for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S


Ringkøbing-Skjern A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern A/S
CVR-nummer: 27464297
Postadresse: Ånumvej 28
By: Skjern
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: DK-6900
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla R Schrold
E-mail: crs@envidan.dk
Telefon: +45 27153724
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rsforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yjusgvfipi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yjusgvfipi</a>

Del II: Genstand

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Nævneshus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2022

Send til en kollega

0.046