23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 132-376818
Offentliggjort
12.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gentofte Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale for Vintertjenester for Gentofte Kommune


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5ca47344-e933-4529-9c84-db1096022fb3/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5ca47344-e933-4529-9c84-db1096022fb3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5ca47344-e933-4529-9c84-db1096022fb3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5ca47344-e933-4529-9c84-db1096022fb3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale for Vintertjenester for Gentofte Kommune

Sagsnr.: EMN-2020-05455
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter kørsel med traktorer for udførelse af vintertjenester (glatførebekæmpelse samt snerydning) i Gentofte Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 27 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Beredskab for glatførebekæmpelse og snerydning i Gentofte Kommune

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskab for glatførebekæmpelse og snerydning (14 traktorer, heraf 2 store og 12 mindre traktorer) på følgende ruter i :

o Kørebane rute 1 (Hovedrute 1)

o Kørebane rute 2 (Hovedrute 2)

o Kørebane rute 6 ”LAR”

o Cykelsti rute 1

o Cykelsti rute 2 ”LAR”

o Cykelsti rute 3

o Cykelsti rute 4

o Cykelsti rute 5

o Cykelsti rute 6

o Parkeringsplads rute 1

o Sti rute 1

o Sti rute 2

o Fortovs rute 5

o Fortovs rute 6

Entreprenøren skal stille med 14 traktorer inkl. chauffører til løsning af opgaven. Entreprenøren skal levere koste, plov og andet udstyr til løsning af opgaven. Krav til entreprenørens køretøjer og udstyr fremgår af Bilag 1.2 Teknisk kravspecifikation - Materiel.

Arbejdet skal udføres i henhold til Bilag 1.1 Særlig Arbejdsbeskrivelse.

Arbejdet ligger i vintersæsonerne dækkende 1. oktober 2022 - 15. april 2026. (Heraf er 1. - 14. oktober klargøringsperiode og 15. oktober - 15. april beredskabsperiode)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 15/04/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x vintersæson (vintersæson ligger i perioden 1. oktober - 15. april

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i henhold til ovenfor

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal forbrug på Delaftale 1 DKK 25.000.000

Prisen evalueres som tilbudssum med fiktivt fradrag for traktorernes årgang - evalueringsmodellen er beskrevet i Udbudsbetingelserne

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Beredskab for snerydning i Gentofte Kommune

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskab for snerydning (18 traktorer) på følgende ruter:

o Busstoppesteder (2 ruter) (1 med plov, 1 med kost på hver rute) - 4 traktorer

Øvrige 14 traktorer (7 med plov, 7 med kost) udfører snerydning på kørebaner (primært kørebanerute 3, 4 og 5 og sideveje) udstukket af Vintervagten.

Entreprenøren skal stille med 14 traktorer inkl. chauffører til løsning af opgaven. Entreprenøren skal levere koste, plov og andet udstyr til løsning af opgaven. Krav til entreprenørens køretøjer og udstyr fremgår af Bilag 1.2 Teknisk kravspecifikation - Materiel.

Arbejdet skal udføres i henhold til Bilag 1.1 Særlig Arbejdsbeskrivelse.

Arbejderne ligger i vintersæsonerne dækkende: 15. oktober 2022 - 31. marts 2026. (Heraf er 15. - 31. oktober klargøringsperiode og 1. november - 31. marts beredskabsperiode)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2022
Slut: 31/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x Vintersæsoner. Vintersæsoner ligger i perioden 15. oktober - 31. marts

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i henhold til ovenstående

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal forbrug på Delaftale 2 DKK 10.000.000

Prisen evalueres som tilbudssum med fiktivt fradrag for traktorernes årgang - evalueringsmodellen er beskrevet i Udbudsbetingelserne

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finansielle nøgletal:

Egenkapital

Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i senest disponible regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad på minimum 20 i senest disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de betydeligste kontrakter inden for vintertjenester tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 aftaler om vintertjenester for offentlige myndigheder eller kommuner, og at mindst 1 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 1.000.000

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til Bilag 1.1 Særlige Arbejdsbeskrivelser samt Bilag 1.2 Teknisk Kravspecifikation

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Afskrivningstiden på materiel nødvendigt for løsning af opgaven er 6 år

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er er ikke adgang til overværelse af åbning af tilbud

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er er ikke adgang til overværelse af åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2028

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Leverandøren er forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år for personskade og 5 mio. kr. pr. år for tingsskade.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2022

Send til en kollega

0.047