23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 125-356366
Offentliggjort
01.07.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Tildeling af kontrakt til Kroghs flaskegenbrug

(01.07.2022)
Kroghs Flaskegenbrug A/S
Fruervadvej 7-9
3320 Skævinge

Affaldsbehandling af glasemballage


Frederiksberg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Natascha Lund Christensen
E-mail: naha17@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982054
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/037455f2-22ad-4d68-92a9-be71a14581f0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Affaldsbehandling af glasemballage

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I Frederiksberg Kommunes affaldsplan er der fremsat mål om at øge genbrug og genanvendelse af affald. Kommunen har derfor fokus på en ny bæredygtig indsats mht. indsamlet glas, hvor alle hele og ubeskadigede flasker skal frasorteres med henblik på at blive renset og genbrugt, hvorefter kun skår vil blive omsmeltet. Fremadrettet forventer kommunen at have et forbrug på indsamlet glas på ca. 2.500 tons om året.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I Frederiksberg Kommunes affaldsplan er der fremsat mål om at øge genbrug og genanvendelse af affald. Kommunen har derfor fokus på en ny bæredygtig indsats mht. indsamlet glas, hvor alle hele og ubeskadigede flasker skal frasorteres med henblik på at blive renset og genbrugt, hvorefter kun skår vil blive omsmeltet. Fremadrettet forventer kommunen at have et forbrug på indsamlet glas på ca. 2.500 tons om året.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Tildelingen af kontrakten er lovlig, da kommunen ikke er bekendt med konkurrence på dette område

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Tildeling af kontrakt til Kroghs flaskegenbrug

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Kroghs Flaskegenbrug A/S
CVR-nummer: 17756842
Postadresse: Fruervadvej 7-9
By: Skævinge
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3320
Land: Danmark
E-mail: kroghs@flaskegenbrug.dk
Telefon: +45 46185253
Fax: +45 46186201
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2022

Send til en kollega

0.051