23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 118-333919
Offentliggjort
21.06.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Leverance af fyringsgasolie til CTRs oliefyrede spids- og reservelastcentraler i en treårig periode fra 1. juli 2022 til 30. juni 2025


Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
CVR-nummer: 74132111
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Bruun Stokkendal
E-mail: ASTO@CTR.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ctr.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leverance af fyringsgasolie til CTRs oliefyrede spids- og reservelastcentraler i en treårig periode fra 1. juli 2022 til 30. juni 2025

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09135100 Fyringsolie
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverance af fyringsgasolie til CTRs oliefyrede spids- og reservelastcentraler i en treårig periode fra 1. juli 2022 til 30. juni 2025

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af brændsel til varmeproduktion

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af kontrakt med to gange et år ekstra

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbuddet vedrører indkøb af brændsel til energiproduktion i fælleskommunalt regi og den udbudte kontrakt er således ikke omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivets bestemmelser (jf. direktivets Artikel 23 stk. b).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/06/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2022

Send til en kollega

0.063