23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 113-319317
Offentliggjort
14.06.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Gentofte Kommune

Offentligt udbud af rammeaftale om udførelse af Vintertjenester for Gentofte Kommune


Gentofte Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f65be4ef-4610-437c-b3e6-744ce073450a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om udførelse af Vintertjenester for Gentofte Kommune

Sagsnr.: EMN-2020-05455
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter kørsel med traktorer for udførelse af vintertjenester (glatførebekæmpelse samt snerydning) i Gentofte Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Beredskab for glatførebekæmpelse og snerydning i Gentofte Kommune

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskab for glatførebekæmpelse og snerydning (14 traktorer, heraf 2 store og 12 mindre traktorer) på følgende ruter i :

o Kørebane rute 1 (Hovedrute 1)

o Kørebane rute 2 (Hovedrute 2)

o Kørebane rute 6 ”LAR”

o Cykelsti rute 1

o Cykelsti rute 2 ”LAR”

o Cykelsti rute 3

o Cykelsti rute 4

o Cykelsti rute 5

o Cykelsti rute 6

o Parkeringsplads rute 1

o Sti rute 1

o Sti rute 2

o Fortovs rute 5

o Fortovs rute 6

Entreprenøren skal stille med 14 traktorer inkl. chauffører til løsning af opgaven. Entreprenøren skal levere koste, plov og andet udstyr til løsning af opgaven. Krav til entreprenørens køretøjer og udstyr fremgår af Bilag 1.2 Teknisk kravspecifikation - Materiel.

Arbejdet skal udføres i henhold til Bilag 1.1 Særlig Arbejdsbeskrivelse.

Arbejdet ligger i vintersæsonerne dækkende 1. oktober 2022 - 15. april 2026. (Heraf er 1. - 14. oktober klargøringsperiode og 15. oktober - 15. april beredskabsperiode)

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af aftalen jf. ovenfor

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal forbrug på Delaftale 1 DKK 25.000.000

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Beredskab for snerydning i Gentofte Kommune

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskab for snerydning (18 traktorer) på følgende ruter:

o Busstoppesteder (2 ruter) (1 med plov, 1 med kost på hver rute) - 4 traktorer

Øvrige 14 traktorer (7 med plov, 7 med kost) udfører snerydning på kørebaner (primært kø-rebanerute 3, 4 og 5 og sideveje) udstukket af Vintervagten.

Entreprenøren skal stille med 14 traktorer inkl. chauffører til løsning af opgaven. Entreprenøren skal levere koste, plov og andet udstyr til løsning af opgaven. Krav til entreprenørens køretøjer og udstyr fremgår af Bilag 1.2 Teknisk kravspecifikation - Materiel.

Arbejdet skal udføres i henhold til Bilag 1.1 Særlig Arbejdsbeskrivelse.

Arbejderne ligger i vintersæsonerne dækkende: 15. oktober 2022 - 31. marts 2026. (Heraf er 15. - 31. oktober klargøringsperiode og 1. november - 31. marts beredskabsperiode)

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse jf. ovenfor

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal forbrug på Delaftale 2: DKK 10.000.000

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 107-299659
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet er annulleret

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2022

Send til en kollega

0.062