23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 091-251385
Offentliggjort
11.05.2022
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vejen Kommune

Udbud vedr. afsætning af affaldsfraktioner for Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune


Vejen Kommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 073-195858)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://vejen.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Provas-Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32882250
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://www.provas.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Arwos Affald A/S
CVR-nummer: 33046340
Postadresse: Forsyningsvejen 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: Kontakt@tohv.dk
Telefon: +45 53360036
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3541e9b-fa4f-48df-8e08-b32794ce66e6/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://arwos.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. afsætning af affaldsfraktioner for Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune udbyder afsætning af affaldsfraktioner.

• Behandling og sortering af de leverede affaldsfraktioner på et eller flere miljøgodkendte Affaldsbehandlingsanlæg indtil affaldet ikke længere er affald men et produkt. Affaldsfraktionerne er indsamlet ved private husstande samt på genbrugspladser/omlastepladser.

• Leverandøren stiller alt nødvendigt materiel til udførsel af den udbudte opgave til rådighed.

• Leverandøren står økonomisk såvel som praktisk for al videre behandling og afsætning af affald.

Udbuddet er opdelt i selvstændige 9 delaftaler opdelt efter affaldsfraktioner.

Ordregivers maksimale samlede mængde pr. delaftale er +50 %.udover de forventede mængder pr. delaftale. Ordregiver henviser til nærværende bekendtgørelses pkt. II.1.6) Oplysninger om delkontrakter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2022
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 073-195858

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4
Delkontraktnr.: Delaftale 4
I stedet for:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af pap, papir, bøger og papir/pap modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S, Arwos Affald A/S og Vejen Kommune.

Pap (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.842 tons:

Fraktionen består overvejende af pap f.eks. i form af cornflakes pakker, karton, æggebakker, tomme køkken, -og toiletruller og øvrigt papemballage.

Papir (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.571 tons:

Fraktionen består overvejende af papir f.eks. i form af aviser, kopi-papirer, kuverter med rude, ugeblade og reklamer.

Bøger (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 296 tons:

Fraktionen består overvejende af hardback og paperback bøger. Fraktionen indsamles i lukket container og leveres løst tippet. Provas-Haderslev Affald A/S og Arwos Affald A/S indsamler i dag denne fraktion. Vejen indfører fra 2023.

Pap og papir (husstandsindsamling) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 3.690 tons:

Fraktionen består overvejende af pap f.eks. i form af cornflakes pakker, karton, æggebakker, tomme køkken, -og toiletruller og øvrigt papemballage samt papir f.eks. i form af aviser, kopi-papirer, kuverter med rude, ugeblade og reklamer.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Læses:

Generelt omhandler nærværende delaftale behandling af pap, papir, bøger og papir/pap modtaget på genbrugspladser for henholdsvis Provas-Haderslev Affald A/S og Vejen Kommune.

Pap (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 1.042 tons:

Fraktionen består overvejende af pap f.eks. i form af cornflakes pakker, karton, æggebakker, tomme køkken, -og toiletruller og øvrigt papemballage.

Papir (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 271 tons:

Fraktionen består overvejende af papir f.eks. i form af aviser, kopi-papirer, kuverter med rude, ugeblade og reklamer.

Bøger (genbrugspladser) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 176 tons:

Fraktionen består overvejende af hardback og paperback bøger. Fraktionen indsamles i lukket container og leveres løst tippet. Provas-Haderslev Affald A/S indsamler i dag denne fraktion. Vejen indfører fra 2023.

Pap og papir (husstandsindsamling) med en samlede forventet antal tons pr. år for ordregivere på 2.990 tons:

Fraktionen består overvejende af pap f.eks. i form af cornflakes pakker, karton, æggebakker, tomme køkken, -og toiletruller og øvrigt papemballage samt papir f.eks. i form af aviser, kopi-papirer, kuverter med rude, ugeblade og reklamer.

De angivne antal ton er vejledende, og baserer sig på historiske og forventede tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.

Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 19/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 19/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.079