23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 087-236571
Offentliggjort
04.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lejre Kommune

På indkøb og levering af vintertjeneste med lastbiler og traktorer til Lejre Kommune


Lejre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29 18 85 48
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Kresten Gørtz
E-mail: krng@lejre.dk
Telefon: +45 92430408
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194457
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=329362&B=LEJRE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=329362&B=LEJRE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

På indkøb og levering af vintertjeneste med lastbiler og traktorer til Lejre Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører delkontrakter om indkøb af udførelse af:

- Glatførebekæmpelse og kombikørsel på klasse I og II kørebaner med lastbil

- Snerydning på kørebaner med lastbil

- Snerydning på kørebaner med traktor

- Glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og klasse III kørebaner med traktor.

Udbuddet er opdelt i 4 delkontrakttyper:

Delkontrakt type 1: Omfatter 3 selvstændige entrepriser, hver omfattende én lastbil til glatførebekæmpelse og kombikørsel på klasse I og II kørebaner.

Delkontrakt type 2: 1 entreprise omfattende én lastbil til snerydning på kørebaner. Delkontrakt type 3: 3 entrepriser hver omfattende én traktor til snerydning på kørebaner. Delkontrakt type 4: 3 entrepriser hver omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle entrepriser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 040 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Glatførebekæmpelse omfattende én lastbil og kombikørsel på klasse I og II kørebaner

Delkontraktnr.: Type 1 nr. 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af udførelse af glatførebekæmpelse og kombikørsel på klasse I og II kørebaner med én lastbil.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 216 666.67 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Glatførebekæmpelse omfattende én lastbil og kombikørsel på klasse I og II kørebaner

Delkontraktnr.: Type 1 - nr. 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af udførelse af glatførebekæmpelse og kombikørsel på klasse I og II kørebaner med én lastbil.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 216 666.67 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Glatførebekæmpelse omfattende én lastbil og kombikørsel på klasse I og II kørebaner

Delkontraktnr.: Type 1 nr. 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4)</span>Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af udførelse af glatførebekæmpelse og kombikørsel på klasse I og II kørebaner med én lastbil.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 216 666.67 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én lastbil til snerydning på kørebaner

Delkontraktnr.: Type 2 nr. 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én lastbil til snerydning på kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én traktor til snerydning på kørebaner

Delkontraktnr.: Type 3 nr. 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én traktor til snerydning på kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én traktor til snerydning på kørebaner

Delkontraktnr.: Type 3 nr. 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én traktor til snerydning på kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 46
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én traktor til snerydning på kørebaner

Delkontraktnr.: Type 3 nr. 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én traktor til snerydning på kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner

Delkontraktnr.: Type 4 nr. 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 330 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner

Delkontraktnr.: Type 4 nr. 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 330 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner

Delkontraktnr.: Type 4 nr. 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise omfattende én traktor til glatførebekæmpelse og kombikørsel på cykelstier og efterfølgende på klasse III kørebaner.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2 – Vilkår, bilag 2A og Instruks, bilag 2B) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og besvarelse af spørgsmål.

Den udbudte kontrakt har en løbetid fra vintersæsonen 2022/2023 til og med sæsonen 2026/2027. Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 330 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i op til yderligere 3 vintersæsoner (1+1+1).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kriterie 1

Tilbudsgivers køretøj(er) skal opfylde kravene i bilag 2A: Vilkår, vintertjeneste med lastbil og traktor, afsnit 3.6 Materiel.

Kriterie 2

Tilbudsgiver skal have tilladelse til godskørsel for lastbiler til glatførebekæmpelse hhv. bortkørsel af sne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Kriterie 1

Tilbudsgivers køretøj(er) skal opfylde kravene i bilag 2A: Vilkår, vintertjeneste med lastbil og traktor, afsnit 3.6 Materiel.

Kriterie 2

Tilbudsgiver skal have tilladelse til godskørsel for lastbiler til glatførebekæmpelse hhv. bortkørsel af sne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Lejre Kommunes sociale klausuler er en del af kontraktgrundlaget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/09/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Lejre Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Finder ikke i Danmark
By: Findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022

Send til en kollega

0.047