23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 087-236562
Offentliggjort
04.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Køge Kommune

Udbud af vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Bjerre
E-mail: torben.bjerre@koege.dk
Telefon: +45 56676899
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=327333&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=327333&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 6
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 1 (E1) – Nord

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

Beredskabsperioden løber fra den 1. november til 31. marts det efterfølgende år.

I beredskabsperioden kan der gennemsnitligt forventes:

• 45 udkald til glatførebekæmpelse

• 15 udkald til snerydning

Leverandøren(e) vil blive udkaldt til vintertjeneste af Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil for tilbudsgiverne være mulighed for at afgive kombinationsbud udelukkende på kombinationer fastlagt af ordregiver. Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 2 (E2) – Nordvest

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

Beredskabsperioden løber fra den 1. november til 31. marts det efterfølgende år.

I beredskabsperioden kan der gennemsnitligt forventes:

• 45 udkald til glatførebekæmpelse

• 15 udkald til snerydning

Leverandøren(e) vil blive udkaldt til vintertjeneste af Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil for tilbudsgiverne være mulighed for at afgive kombinationsbud udelukkende på kombinationer fastlagt af ordregiver. Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 3 (E3) – Midt B

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

Beredskabsperioden løber fra den 1. november til 31. marts det efterfølgende år.

I beredskabsperioden kan der gennemsnitligt forventes:

• 45 udkald til glatførebekæmpelse

• 15 udkald til snerydning

Leverandøren(e) vil blive udkaldt til vintertjeneste af Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil for tilbudsgiverne være mulighed for at afgive kombinationsbud udelukkende på kombinationer fastlagt af ordregiver. Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 4 (E4) – Sydvest

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

Beredskabsperioden løber fra den 1. november til 31. marts det efterfølgende år.

I beredskabsperioden kan der gennemsnitligt forventes:

• 45 udkald til glatførebekæmpelse

• 15 udkald til snerydning

Leverandøren(e) vil blive udkaldt til vintertjeneste af Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil for tilbudsgiverne være mulighed for at afgive kombinationsbud udelukkende på kombinationer fastlagt af ordregiver. Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 5 (E5) – Syd

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

Beredskabsperioden løber fra den 1. november til 31. marts det efterfølgende år.

I beredskabsperioden kan der gennemsnitligt forventes:

• 45 udkald til glatførebekæmpelse

• 15 udkald til snerydning

Leverandøren(e) vil blive udkaldt til vintertjeneste af Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil for tilbudsgiverne være mulighed for at afgive kombinationsbud udelukkende på kombinationer fastlagt af ordregiver. Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise 6 (E6) – Midt A

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Køge Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune udbyder vintertjeneste til institutioner i Køge Kommune i en 4-årig kontrakt med mulighed for fra Køge Kommunes side at forlænge kontrakten med 2x12 måneder.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 142 kommunale institutioner på 121 adresser og 8 selvejende institutioner på 8 adresser i Køge Kommune. Vintertjeneste omfatter glatførebekæmpelse, med salt (NaCl), samt snerydning (kombikørsel snerydning og saltning). Institutionsnavne og adresser fremgår af bilag 3 tilbudsskema. På de 8 selvejende institutioner skal der udelukkende udføres snerydning.

Vintertjeneste er opdelt i 6 entrepriser (delaftaler):

• Entreprise 1 (E1) – Nord

• Entreprise 2 (E2) – Nordvest

• Entreprise 3 (E3) – Midt B

• Entreprise 4 (E4) – Sydvest

• Entreprise 5 (E5) – Syd

• Entreprise 6 (E6) – Midt A

Beredskabsperioden løber fra den 1. november til 31. marts det efterfølgende år.

I beredskabsperioden kan der gennemsnitligt forventes:

• 45 udkald til glatførebekæmpelse

• 15 udkald til snerydning

Leverandøren(e) vil blive udkaldt til vintertjeneste af Køge Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakt

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil for tilbudsgiverne være mulighed for at afgive kombinationsbud udelukkende på kombinationer fastlagt af ordregiver. Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

• Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Vindende tilbudsgiver vil blive bedt om at fremsende dokumentation i form af en serviceattest eller tilsvarende af en national myndighed udstedt attest. Denne dokumentation maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for de tre seneste regnskabsår, hvor egenkapitalen for de tre seneste regnskabsår skal være positiv.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”

Vindende tilbudsgiver vil blive anmodet om at fremsende dokumentation i form af de tre seneste reviderede regnskaber.

Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og faglige formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold om tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og faglige formåen i forhold til tilbudsgiver er egnet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver bedes angive tre referencer, hvor tilbudsgiver har leveret vintertjenester eller lignende type vintertjeneste til kommuner eller anden offentlig myndighed inden for de sidste tre år.

• Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for at tilbudsgiver har og opretholder en for branchen sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring. Dækningen skal som minimum være 5 mio. kr.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer.

Som dokumentation skal den vindende tilbudsgiver fremsende en oversigt over referencer og en kopi af en forsikringspolice.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Tilbudsgiver bedes angive tre referencer, hvor tilbudsgiver har leveret vintertjenester eller lignende type vintertjeneste til kommuner eller anden offentlig myndighed inden for de sidste tre år.

• Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for at tilbudsgiver har og opretholder en for branchen sædvanlig produkt- og ansvarsforsikring. Dækningen skal som minimum være 5 mio. kr.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer.

Som dokumentation skal den vindende tilbudsgiver fremsende en oversigt over referencer og en kopi af en forsikringspolice.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

jf. udkast til kontrakt bilag 4.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:01
Sted:

Køge Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgivere ved åbning af indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Supplerende oplysning om kombinationsbud:

Ordregiver tillader udelukkende kombinationsbud i følgende kombinationer af delaftaler (entrepriser):

Kombinationstilbud (1) på entrepriserne E1, E2, E3, E4, E5 og E6

Kombinationstilbud (2) på entrepriserne E1, E2, E4, E5 og E6

Kombinationstilbud (3) på entrepriserne E1, E2, E3 og E4

Kombinationstilbud (4) på entrepriserne E2, E4, E5 og E6

Kombinationstilbud (5) på entrepriserne E1, E2 og E3

Kombinationstilbud (6) på entrepriserne E4, E5 og E6

Kombinationstilbud (7) på entrepriserne E1 og E3

Kombinationstilbud (8) på entrepriserne E5 og E6

Betingelser og evaluering fremgår af udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022

Send til en kollega

0.079