23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 087-235422
Offentliggjort
04.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Silkeborg Kommune

Rammeaftale om levering af brændstof til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård


Silkeborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Alex Ilyas Berg Hansen
E-mail: alexilyasberg.hansen@silkeborg.dk
Telefon: +45 20494506
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7338a1e5-0dbd-4ba1-8823-e30198bb92b0/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7338a1e5-0dbd-4ba1-8823-e30198bb92b0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7338a1e5-0dbd-4ba1-8823-e30198bb92b0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7338a1e5-0dbd-4ba1-8823-e30198bb92b0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af brændstof til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale om levering af brændstof og AdBlue til Entreprenørgården i Silkeborg Kommune samt tankkort til leverandørens tankstationer i Silkeborg Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30163100 Benzinkort
09132000 Benzin
09134200 Dieselbrændstof
09134230 Biodiesel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af brændstof til Silkeborg Kommunes Entreprenørgård samt tankkort til tankstationer i Silkeborg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen betingelser

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal minimum have en soliditetsgrad på 20 % i det seneste afsluttede regnskab

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have 2 referencer, der opfylder nedenstående:

- Referencerne skal være en kontrakt eller Rammeaftale, som er tilsvarende nærværende Rammeaftale i omfang.

- Kontrakten er tilsvarende i omfang, hvis den har en værdi på mindst. 4.500.000 kr. i omsætning om året pr. reference.

- Rammeaftaler er tilsvarende i omfang, hvis her reference på Rammeaftalen har en værdi på mindst 4.500.000 kr. i omsætning om året pr. reference.

- Referencerne skal være kontrakter eller Rammeaftaler, som vedrører levering af brændstof i form af diesel og/eller benzin til en offentlig myndighed.

- Referencen må ikke være ældre end 3 år, regnet fra afslutning af kontrakten og gældende fra dagen for aflevering af tilbud.

Referenceliste skal indeholde referencen, produktområde, kontaktperson (navn, tlf. nr. og e-mail), periode for udførelse af opgaven og omsætning på aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/06/2022
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Medarbejder i Indkøb og Udbud ved Silkeborg Kommune vil åbne de indkomne tilbud.

Det vil ikke være muligt at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Både de obligatoriske samt frivillige udelukkelsesgrunde finder anvendelse i udbuddet

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2022

Send til en kollega

0.062