23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 084-228130
Offentliggjort
29.04.2022
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Gas Storage Denmark A/S

Markedsdialog med Energinet vedr. integritetstest på Lille Torup Gaslager


Gas Storage Denmark A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gas Storage Denmark A/S
CVR-nummer: 29 85 12 47
Postadresse: Tonne Kjærsvej
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog med Energinet vedr. integritetstest på Lille Torup Gaslager

Sagsnr.: 22/01811
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50531200 Vedligeholdelse af gasinstallationer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet (den nationale operatør i Danmark vedrørende transmissionsnettet for el og naturgas) ønsker i forbindelse med forestående pigging-aktion på vores faciliteter i Lille Torup at undersøge markedet. Formålet er at afdække markedet i forhold til leverandører, som kan udføre denne særopgave, som kræver et fleksibelt pigging-værktøj, for at indgå i nærmere dialog med disse i forhold til eventuelt forestående udbud af opgaven.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50531200 Vedligeholdelse af gasinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Lille Torup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet ønsker i forbindelse med forestående pigging-aktion på vores faciliteter på naturgaslageret i Lille Torup at undersøge markedet for anvendelig pigging service.

Der skal inspiceres 7 rørstrækninger på 200-1000 meter. Rørene, der skal inspiceres, har en nominal ID på 187,1 - 197,1mm, røret ser rundt ud – men er det ikke. Bøjningerne på rørene har en ID på ned til 171,1 mm og en radius på ned til 1,5 d. T-stykkerne har speciel udformning.

Hele den indvendige rørflade skal inspiceres med ultrasonic med henblik på at måle godstykkelse og identificere område med nedsat godstykkelse, udbulinger og andre abnormiteter. Målingen skal vise alle abnormiteters karakteristika; og karakteristika skal præsenteres, så de er sammenlignelige med præsentationerne af abnormitets-karakteristika fra inspektionen i 2007, 2012 og 2017. Inspektionsrapporten skal for hver svejsning, rør, bøjning og T-stykke angive mindste godtykkelse målt ved inspektion i 2007, 2012, 2017 og 2022.

Det er et krav, at operatøren kontinuerligt læser den målte data i realtid, så operatøren løbende kan opdage mangelfulde målinger og gentage målingen for strækningen. Operatøren skal med dobbeltrettet vandflow kunne styre grisen både frem og tilbage i rørene. Operatøren skal kunne styre vandflowet i rørene ved at pumpe vand gennem røret.

Udstyr til pigging-aktionen omfatter grise med ultrasonic måleudstyr, pumper, vandslanger, flowstyringsventiler, wireline til grisen samt operatørens software og hardware inklusiv skærme mm.

Energinet vil levere vandbeholdere og forestå tørring af røret.

Vi ønsker at høre fra leverandører, der kan præsentere:

• En samlet udstyrspakke, der kan levere ydelsen.

• En operationsprocedure for den samlede udstyrspakke.

• En testrapport fra en bane med samme type rør, bøjninger og T-stykker som på gaslageret.

- Alternativt kan en tidligere jobrapport anvendes, hvis rør, bøjninger og T-stykker var identiske med rørkomponenterne på gaslageret i Lille Torup.

• Et overslag på tid og økonomi for operationen.

• En referenceliste med gerne op til tre sammenlignelige job - heraf mindst ét, der er fra de sidste 5 år.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/04/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

På baggrund af de skriftlige høringssvar kan Energinet beslutte at afholde en mere dybdegående markedsdialog i form af møder som afholdes enten fysisk eller via Microsoft Teams. Kun leverandører, som Energinet vurderer har en oprigtig teknisk mulighed for at udføre opgaven, kan forvente at blive inviteret.

Afklarende spørgsmål skal stilles via EU-Supply.

Høringssvar skal være formuleret på dansk, engelsk svensk eller norsk og skal sendes via EU-Supply senest den 09.05.2022 kl. 12:00 dansk tid.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2022

Send til en kollega

0.062