23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 084-225894
Offentliggjort
29.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Vedligehold af grønne områder


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Reus Hansen
E-mail: mrha@ifirs.dk
Telefon: +45 61940468
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/177749375.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/177749375.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/177749375.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligehold af grønne områder

Sagsnr.: 91189
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af vedligeholdelse af grønne områder til tre af IFIRS' medlemsskoler.

Ordregiver ønsker tilbud på vedligehold af grønne områder og vintertjeneste for skolerne, Opgaverne består i gartnerisk drift og vedligeholdelse af grønne områder og andre udenomsarealer samt snerydning og glatførebekæmpelse.

Opgaven omfatter pleje af følgende elementer: græs, blomster, buske, hæk/pur, træer, hegn og krat, belægninger, udstyr og renholdelse af arealerne, anlæg og vedligehold af 'Vild med vilje'-områder, samt snerydning og glatførebekæmpelse af køre- og gangarealer.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser og ydelsesgrupper, herunder de krav ydelserne skal opfylde, henvises til afsnit 8 Kravspecifikation, Bilag 2 Udkast til aftale og Bilag 3 Tilbudslisten samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 640 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: ULC Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Jylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen forventes at træde i kraft den 01.07.2022 løber indtil den 30.06.2024, hvorefter Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

Den samlede indkøbsmængde for ordregivere forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt DKK. 960.000

Den forventede omsætning på aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Besigtigelse

Ønsker tilbudsgiver at besigtige skolernes bygninger og adgangsforhold skal dette foregå uge 18.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i denne besigtigelse, skal dette meddeles via Mercells beskedfunktion, senest den 29. april kl. 12.00. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 960 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: ULC Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Fyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen forventes at træde i kraft den 01.07.2022 løber indtil den 30.06.2024, hvorefter Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

Den samlede indkøbsmængde for ordregivere forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt DKK. 1.720.000

Den forventede omsætning på aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Besigtigelse

Ønsker tilbudsgiver at besigtige skolernes bygninger og adgangsforhold skal dette foregå uge 18.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i denne besigtigelse, skal dette meddeles via Mercells beskedfunktion, senest den 29. april kl. 12.00. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 720 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Herningsholm Erhvervsskole

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen forventes at træde i kraft den 01.07.2022 løber indtil den 30.06.2024, hvorefter Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

Den samlede indkøbsmængde for ordregivere forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt DKK. 3.280.000 kr.

Den forventede omsætning på aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Besigtigelse

Ønsker tilbudsgiver at besigtige skolernes bygninger og adgangsforhold skal dette foregå uge 18.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i denne besigtigelse, skal dette meddeles via Mercells beskedfunktion, senest den 29. april kl. 12.00. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 280 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen forventes at træde i kraft den 01.07.2022 løber indtil den 30.06.2024, hvorefter Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

Den samlede indkøbsmængde for ordregivere forventes for en 4-årig periode at udgøre i alt DKK. 1.680.000

Den forventede omsætning på aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for Ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

Besigtigelse

Ønsker tilbudsgiver at besigtige skolernes bygninger og adgangsforhold skal dette foregå uge 18.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at deltage i denne besigtigelse, skal dette meddeles via Mercells beskedfunktion, senest den 29. april kl. 12.00. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 680 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Aftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erhvervsansvarsforsikring eller erhvervs- og produktansvarsforsikring

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervsansvarsforsikring eller en erhvervs- og produktansvarsforsikring ved aftalens start med en forsikringssum på minimum kr. 10.000.000.

Tilbudsgiver skal ved Ordregivers anmodning dokumentere en gyldig erhvervsansvarsforsikring eller en erhvervs- og produktansvarsforsikring jf. afsnit 4.4 Dokumentation for udelukkelse og egnethed. Gyldig dokumentation består af et gyldigt forsikringscertifikat udstedt af tilbudsgivers forsik-ringsselskab eller en underskreven erklæring fra tilbudsgivers forsikringsselskab, hvori forsikringsselskabet indestår for, at forsikringen kan blive tegnet ved aftalestart. Forsikringssummen skal fremgå af erklæringen.

Forsikringssummen og selskabsnavn skal fremgå af erklæringen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal tilkendegive, at de personer som udfører vedligehold af grønne områder, er faglærte gartnere, blomsterdekoratører, faglærte planteskolegartnere eller anlægsgartnere eller har en tilsvarende faglig uddannelse med undtagelse af Lærlinge/elever.

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 referencer, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Referencerne skal være udført af tilbudsgiver. For at en reference anses for sammenlignelig, skal nedenstående kriterier være opfyldt og fremgå

Minimumskrav: Referencen skal angå vedligehold af grønne områder.

Minimumskrav: Referencen skal være udført inden for de seneste tre år.

Minimumskrav: Referencen skal have en værdi på mere end kr. 200.000 pr. år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2022

Send til en kollega

0.062