23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 082-221409
Offentliggjort
27.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kolding Kommune

EU-Udbud på krantømning af mad- og restaffald, hård plast, metal, papir og glas mv. fra nedgravede affaldsløsninger og Genbrugs-Øer


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Telefon: +45 51243591
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e4765c4-f224-4118-9a2b-3b61c990c965/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e4765c4-f224-4118-9a2b-3b61c990c965/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e4765c4-f224-4118-9a2b-3b61c990c965/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0e4765c4-f224-4118-9a2b-3b61c990c965/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud på krantømning af mad- og restaffald, hård plast, metal, papir og glas mv. fra nedgravede affaldsløsninger og Genbrugs-Øer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kolding Kommune udbyder krantømning af restaffald, madaffald, glas, metal, papir og hård plast mv. fra kommunens nedgravede affaldsløsninger og Genbrugs-Øer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kolding Kommune udbyder krantømning af restaffald, madaffald, glas, metal, papir og hård plast mv. fra kommunens nedgravede affaldsløsninger og Genbrugs-Øer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Tømningsopgaven udbydes for en periode på 2 år med start fra 1. oktober 2022, med udløb 30. september 2024 og med option på 2 x ½ år frem til 30. september 2025.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som option udbydes opgaven med tømning af to containere ved plejecentre. Containerne er tilkoblet affaldssug og skal frakobles inden tømning.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at udføre opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En tilbudsgiver, der enten

• har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller

• har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab

vil blive anset for at have den fornødne økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har håndteret minimum 2 opgaver omfattende krantømning af forskellige affaldsfraktioner. Disse 2 opgaver skal samlet som minimum omfatte 4.000 tømninger pr. år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Kolding Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

De bydene har ikke andgang til at overvære åbning af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2022

Send til en kollega

0.047