23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 066-175794
Offentliggjort
04.04.2022
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Delkontrakt 1: Lillebælt N

(08.06.2022)
Clever A/S
København

Delkontrakt 3: Tappernøje V

(08.06.2022)
Circle K Danmark A/S
København

Udbud af Koncessioner vedr. etablering og drift af Ladeparker - 2022


Vejdirektoratet

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Kaae
E-mail: jeka@vd.dk
Telefon: +45 72443671
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=asyrnsnneh
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Koncessioner vedr. etablering og drift af Ladeparker - 2022

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65310000 Eldistribution
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet udbyder 4 koncessioner vedrørende etablering og drift af offentligt tilgængelige ladeparker på følgende rastepladser:

- Lillebælt N (Delkontrakt 1)

- Lillbælt S (Delkontrakt 2)

- Tappernøje V (Delkontrakt 3)

- Tappernøje Ø (Delkontrakt 4)

Vejdirektoratet etablerer og anlægger arealerne, hvor ladeparkerne skal etableres, samt overdækning af de lynladestandere, som ladeparken skal stille til rådighed for elbilister på statsvejnettet. Vejdirektoratet har endvidere foranstaltet etablering af adgang til el og betalingen af nettilslutningsbidrag til det relevante netdistributionsselskab. Investeringer i ladeparken og driftsrisikoen bæres i øvrigt af operatøren, der således for egen regning og risiko skal etablere og efterfølgende drive samt vedligeholde ladeparkens faciliteter. Se yderligere beskrivelse i udbudsmaterialet, herunder særligt Bilag 1: Kravspecifikation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Lillebælt N

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
63712600 Optankning af køretøjer
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Se Bilag 1.a.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af offentligt tilgængelig ladepark på rastepladsen Lillebælt N.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 126
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløbet anført i II.2.6) er Vejdirektoratets skøn over koncessionens omsætning i koncessionens varighed.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Lillebælt S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
63712600 Optankning af køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Se Bilag 1.a.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af offentligt tilgængelig ladepark på rastepladsen Lillebælt S.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 126
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløbet anført i II.2.6) er Vejdirektoratets skøn over koncessionens omsætning i koncessionens varighed.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3: Tappernøje V

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
63712600 Optankning af køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Se Bilag 1.a.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af offentligt tilgængelig ladepark på rastepladsen Tappernøje V.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 126
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløbet anført i II.2.6) er Vejdirektoratets skøn over koncessionens omsætning i koncessionens varighed.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 4: Tappernøje Ø

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31158100 Batteriopladere
31680000 Elartikler og tilbehør
31681500 Opladere
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
63712600 Optankning af køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Se Bilag 1.a.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Etablering og drift af offentligt tilgængelig ladepark på rastepladsen Tappernøje Ø.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 126
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beløbet anført i II.2.6) er Vejdirektoratets skøn over koncessionens omsætning i koncessionens varighed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive referencer, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt.

Beskrivelsen skal omfatte projektnavn, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af arbejdet, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige arbejder.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der afleveres en referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD.

Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Erfaring indenfor de seneste 3 år med etablering og drift af:

1) Minimum 1 offentligt tilgængelig lynladestander med ladeeffekt på min. 300 kW

2) Minimum 6 offentligt tilgængelige ladestandere pr. delkontrakt tilbudsgiver ønsker at vinde

Krav 1) gælder uanset, hvor mange delkontrakter tilbudsgiver ønsker at vinde.

Krav 2) akkummuleres i henhold til antallet af delkontrakter, tilbudsgiver ønsker at vinde, således at tilbudsgiver eksempelvis skal have erfaring med etablering og drift af:

- 12 offentligt tilgængelige ladestandere (6 x 2), såfremt tilbudsgiver byder på 2 delkontrakter

- 18 offentligt tilgængelige ladestandere (6 x 3), såfremt tilbudsgiver byder på 3 delkontrakter

Ønsker tilbudsgiver at byde på flere delkontrakter, end tilbudsgiver har teknisk og faglig kapacitet til at vinde, kan tilbudsgiver anføre, hvilke delkontrakter tilbudsgiver i givet fald ønsker at vinde i dokumentet "Prioriteringsliste", der er en del af udbudsmaterialet. Se BUT pkt. 5.5.

III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 02/05/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ved koncessionens udløb.

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afgives på dansk eller engelsk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvertsystem. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål kan stilles på dansk eller engelsk. Vejdirektoratet vil svare på dansk, men samtidig offentliggøre en engelsk serviceoversættelse af svaret (der dog ikke er juridisk bindende).

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: N/A
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2022

Send til en kollega

0.047