23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 050-128806
Offentliggjort
11.03.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Vindere

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Jens Erik Stobbe
Nyrup

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Autoværkstedet Mads Christensen
Kirke Såby

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Bangs Anlægsgartner & Brolægger ApS
Slagelse

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Jacob Hansen
Skibby

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
HANS HENRIK THYSSEN
Store Heddinge

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Svanenaps.dk
København S

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Gårdejer Jan P Sørensen
Hårlev

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Ole Carlsen
Ringsted

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Bakkeskovgård v/Arne Juhl Hansen
Karise

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
JENS JØRGEN BAY SIMONSEN
Dianalund

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Vinterdrift ApS
Frederiksberg

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Christianslyst Container ApS
Gentofte

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
BØGELY MASKINSERVICE A/S
Ringsted

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Amager Rullegræs A/S
Kastrup

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Torben Jensen
Hårlev

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Grøn Vækst A/S
Roskilde

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Lydolph Anlæg
Dianalund

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
FMT A/S
Hillerød

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
J.G. HUSE ApS
Fakse

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Christian Rabølle
Sorø

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
OKNygaard A/S
Brabrand

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Tom Larsen
Hårlev

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
GÅRDEJER JENS-JØRGEN HANSEN
Hårlev

Vintertjeneste for Københavns Kommune

(01.08.2022)
Lars Frandsen
Ringsted

Opdateringer

Rettelse
(16.03.2022)

VI.3)
I stedet for:
Læses:
Anvendte udelukkelsesgrunde:
Udbudsloven:
§ 135, stk. 1
§ 135, stk. 3
§ 136, nr. 1
§ 136, nr. 2
§ 136, nr. 3
§ 137, stk. 1, nr. 2
§ 137, stk. 1, nr. 3
§ 137, stk. 7
Der henvises til Udbudsbetingelserne, pkt. 6


Yderligere oplysninger
Anvendte udelukkelsesgrunde:
Udbudsloven:
§ 135, stk. 1
§ 135, stk. 3
§ 136, nr. 1
§ 136, nr. 2
§ 136, nr. 3
§ 137, stk. 1, nr. 2
§ 137, stk. 1, nr. 3
§ 137, stk. 7
Der henvises til Udbudsbetingelserne, pkt. 6.

Vintertjeneste for Københavns Kommune


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 15
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/168109762.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168109762.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168109762.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vintertjeneste for Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune udbyder hermed vintertjeneste i Offentligt udbud.   Vintertjenestens formål er at sikre at der er fremkommelige veje i kommunen i vinterperioden hvor der er risiko for is og sne på vejene. Udbud er opdelt efter typer af områder der skal vinterbekæmpes, og der stilles forskellige krav til de materiel der skal bydes ind med. Der vil blive indgået mange sideordrede delkontrakter, hvilket nærmere er beskrevet i kravspecifikationen.

Fælles for delkontrakterne er, at der skal bydes ind med mandskab og materiel .

Der ønskes indgået op til 128 kontrakter fordelt på 9 forskellige kontrakttyper ( afh. af hvilken ype arbejde der skal udføres). På 3 kontrakttyper er der et samlet budgetmæssigt loft, så når dette er nået, kan der ikke indgås flere kontrakter, selv om antal af ønskede kontrakter ikke er nået. Se nærmere herom i udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 136 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsmaterialet består af følgende.

Udbudsbetingelser

Bilag A:            Kontraktudkast med tilhørende bilag 

Bilag 1.  Arbejdsklausul, 

Bilag 2. CSR- bilag og 

Bilag 3. Faktureringsbilag

Bilag B:           Kravspecifikation

Bilag C:          Tilbudsliste (der skal udfyldes af leverandøren og oploades i Mercell)

Bilag D:          Skabelon til erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier (skal benyttes hvis man byder ind som konsortier, ellers skal man se bort fra denne)

Bilag E:               Skabelon til støtteerklæring (skal benyttes hvis man byder ind og har behov for støtteenhed fordi man ikke selv kan leve op til egnethedskrav. Hvis man selv kan leve op til krav ses bort fra denne)

Bilag F:             Københavns Kommunes Alkohol politik 

Bilag G:            Københavns Kommunes Rygepolitik  

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 136 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

forlænges med 2 x 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000.

Alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/08/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil blive afholdt spørgemøde den 29. marts kl 13 - 15. nærmere information om dette i udbudsbetingelserne.

Der vil - for tre kategorier - være et økonomisk loft, således at oplysningen om ønskede antal kontrakter på KØR 1, KØR 2 og GANG 1 er ønske hvis dette kan opfyldes inden for den økonomiske ramme. for disse 3 typer "fyldes op" og når det økonomiske loft er ramt, tildeles ikke flere kontrakter. Loftet er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet ( udbudsbetingelser punkt 2.2)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2022

Send til en kollega

0.125