23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 010-021616
Offentliggjort
14.01.2022
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Rebild Kommune (Tovholder)

JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde


Rebild Kommune (Tovholder)

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 007-013959)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune (Tovholder)
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone Nørgaard Andersen
E-mail: lnan@rebild.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Ndr. Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@viborg.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde

Sagsnr.: JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører gadefejning og tømning af vejbrønde for Jysk fællesindkøb til samtlige ordregivers enheder og institutioner. I nærværende udbud deltager følgende kommuner fra Jysk Fællesindkøb: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Udbuddet opdeles i delaftaler for hver kommune, jf. udbudsbetingelser punkt 3.2 Delkontrakter. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3 og 4).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2022
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 007-013959

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:

Dato: 2022-02-04

Tid: 12:01

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbuddene.

Læses:

Dato: 2022-02-07

Tid: 12:01

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbuddene.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.047