23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 008-015060
Offentliggjort
12.01.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

EU-udbud 2022 - Brændstof til egne tanke


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Patrick Askegaard Antoft-Olsen
E-mail: panto@fmk.dk
Telefon: +45 72531180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/170565118.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: Post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: Post@nordfynskommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: Kommune@nyborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Nyborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/170565118.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/170565118.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud 2022 - Brændstof til egne tanke

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09130000 Mineralolie og mineraloliedestillater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

EU-udbuddet omhandler levering af brændstof til egne tanke til følgende ordregivende myndigheder: Nyborg, Nordfyns, Kerteminde, Langeland, og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Aftalen er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Diesel B7, Diesel B0, Diesel Farvet 10 ppm (eller mindre), GTL, Benzin Blyfri oktan 100 (E5)

- Delaftale 2: Marinegasolie Farvet 50 ppm (eller mindre)

- Delaftale 3: Fyringsolie Farvet 50 ppm (eller mindre), Pluskategori

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 950 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Diesel B7, Diesel B0, Diesel Farvet 10 ppm (eller mindre), GTL, Benzin Blyfri oktan 100 (E5)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09130000 Mineralolie og mineraloliedestillater
09132100 Blyfri benzin
09134100 Dieselolie
09134200 Dieselbrændstof
09134220 Dieselolie (EN 590)
09134230 Biodiesel
09135100 Fyringsolie
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EU-udbuddet omhandler levering af brændstof til egne tanke til følgende ordregivende myndigheder: Nyborg, Nordfyns, Kerteminde, Langeland, og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Aftalen er opdelt i nedenstående delaftaler, hvoraf denne delaftale omhandler Diesel B7, Diesel B0, Diesel Farvet 10 ppm (eller mindre), GTL, Benzin Blyfri oktan 100 (E5)

- Delaftale 1: Diesel B7, Diesel B0, Diesel Farvet 10 ppm (eller mindre), GTL, Benzin Blyfri oktan 100 (E5)

- Delaftale 2: Marinegasolie Farvet 50 ppm (eller mindre)

- Delaftale 3: Fyringsolie Farvet 50 ppm (eller mindre), Pluskategori

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 650 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Levering af GTL Diesel (option) - 107.000 liter/år

- Levering af HVO 100 Biodiesel (option) - 10.000 liter/år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For rammeaftalens maksimale værdi henvises til Rammeaftalens § 8 (Rammeaftalens maksimale værdi), hvori de maksimale indkøbte mængder i aftalernes levetid (inkl. optioner) er angivet. De maksimale indkøbte mængder udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Marinegasolie Farvet 50 ppm (eller mindre)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09130000 Mineralolie og mineraloliedestillater
09132100 Blyfri benzin
09134100 Dieselolie
09134200 Dieselbrændstof
09134220 Dieselolie (EN 590)
09134230 Biodiesel
09135100 Fyringsolie
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EU-udbuddet omhandler levering af brændstof til egne tanke til følgende ordregivende myndigheder: Nyborg, Nordfyns, Kerteminde, Langeland, og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Aftalen er opdelt i nedenstående delaftaler, hvoraf denne delaftale omhandler Marinegasolie Farvet 50 ppm (eller mindre)

- Delaftale 1: Diesel B7, Diesel B0, Diesel Farvet 10 ppm (eller mindre), GTL, Benzin Blyfri oktan 100 (E5)

- Delaftale 2: Marinegasolie Farvet 50 ppm (eller mindre)

- Delaftale 3: Fyringsolie Farvet 50 ppm (eller mindre), Pluskategori

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For rammeaftalens maksimale værdi henvises til Rammeaftalens § 8 (Rammeaftalens maksimale værdi), hvori de maksimale indkøbte mængder i aftalernes levetid (inkl. optioner) er angivet. De maksimale indkøbte mængder udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Fyringsolie Farvet 50 ppm (eller mindre), Pluskategori

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09130000 Mineralolie og mineraloliedestillater
09132100 Blyfri benzin
09134100 Dieselolie
09134200 Dieselbrændstof
09134220 Dieselolie (EN 590)
09134230 Biodiesel
09135100 Fyringsolie
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EU-udbuddet omhandler levering af brændstof til egne tanke til følgende ordregivende myndigheder: Nyborg, Nordfyns, Kerteminde, Langeland, og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Aftalen er opdelt i nedenstående delaftaler, hvoraf denne delaftale omhandler  Fyringsolie Farvet 50 ppm (eller mindre), Pluskategori

- Delaftale 1: Diesel B7, Diesel B0, Diesel Farvet 10 ppm (eller mindre), GTL, Benzin Blyfri oktan 100 (E5)

- Delaftale 2: Marinegasolie Farvet 50 ppm (eller mindre)

- Delaftale 3: Fyringsolie Farvet 50 ppm (eller mindre), Pluskategori

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For rammeaftalens maksimale værdi henvises til Rammeaftalens § 8 (Rammeaftalens maksimale værdi), hvori de maksimale indkøbte mængder i aftalernes levetid (inkl. optioner) er angivet. De maksimale indkøbte mængder udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbuds-lovens § 142:

En egenkapital, som i henhold til ansøgers senest godkendte og underskrevne årsregnskab (årsrapport) udgør minimum DKK 10.000.000 ultimo regnskabsåret samt en soliditetsgrad, der udgør minimum 20% ultimo regnskabsåret.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10.000.000.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbuds-lovens § 142:

En egenkapital, som i henhold til ansøgers senest godkendte og underskrevne årsregnskab (årsrapport) udgør minimum DKK 10.000.000 ultimo regnskabsåret samt en soliditetsgrad, der udgør minimum 20% ultimo regnskabsåret.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10.000.000.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Minimum 2 referencer, til hvem tilbudsgiver har solgt tilsvarende produkter, som dem, der er omfattet af den eller de delaftaler, der bydes på, og hvor volumen på årsbasis som minimum udgør 80% af den estimerede volumen på hver af de delaftaler, der bydes på.

Referencerne skal vedrøre igangværende eller afsluttede aftaler inden for de seneste 2 år.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr. og e-mailadresse) for hver enkelt reference skal angives.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Minimum 2 referencer, til hvem tilbudsgiver har solgt tilsvarende produkter, som dem, der er omfattet af den eller de delaftaler, der bydes på, og hvor volumen på årsbasis som minimum udgør 80% af den estimerede volumen på hver af de delaftaler, der bydes på.

Referencerne skal vedrøre igangværende eller afsluttede aftaler inden for de seneste 2 år.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr. og e-mailadresse) for hver enkelt reference skal angives.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/02/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Indkomne tilbud åbnes digitalt via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud. Indkomne tilbud åbnes digitalt via Mercells udbudsportal efter tilbudsfristens udløb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2022

Send til en kollega

0.11