23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-664677
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Midtfyns Energi Varme

Midtfyns Energi Varme - Indkøb af fjernvarmeunits


Midtfyns Energi Varme

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midtfyns Energi Varme
CVR-nummer: 32476813
Postadresse: Højgårdsvej 8
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5750
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Mølgaard
E-mail: lmo@dfp.dk
Telefon: +45 30905788
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.midtfynsenergi.dk/ringe-fjernvarmeselskab/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1796-Midtfyns_Energi_Varme_Indkoeb_af_fjernvarme
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: DFP
CVR-nummer: 14766707
Postadresse: Merkurvej 7
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Mølgaaard
E-mail: lmo@dfp.dk
Telefon: +45 30905790
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dfp.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1796-Midtfyns_Energi_Varme_Indkoeb_af_fjernvarme
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Midtfyns Energi Varme - Indkøb af fjernvarmeunits

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

På vegne af Midtfyns Energi Varme, skal jeg hermed anmode Dem om, at anmode om prækvalifikation på at afgive tilbud på levering af fjernvarmeunits i forbindelse med Midtfyns Energi Varme konvertering til fjernvarme i Ryslinge

Udbuddet omfatter en rammeaftale for levering af fjernvarmeunits.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftale gældende fra kontrakttidspunktet og til slut 2023, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Der indgås aftale ultimo 2023 for forlængelse for yderligere 2 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se udbudsmateriale

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Se udbudsmaterialet

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Se udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/01/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021

Send til en kollega

0.064