23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-645940
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Offentlig udbud af affaldshåndtering


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Koefoed
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ejendomsstyrelsen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yzpdedoldi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentlig udbud af affaldshåndtering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ejendomsstyrelsen udbyder affaldshåndtering på Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer, forstået som udendørs indsamling, transport og bortskaffelse af affald fra Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer i Danmark i fast interval eller efter behov.

Udbuddet omfatter affald enten i emballage, fra containere og beholdere eller ved tømning af tanke og udskillere.

Udbuddet omfatter ligeledes leje af affaldsbeholdere til såvel midlertidig brug samt fast opstilling.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: Region Nordjylland

• Delaftale 2: Region Midtjylland

• Delaftale 3: Region Syddanmark

• Delaftale 4: Region Sjælland

• Delaftale 5: Region Hovedstaden

Der kan afgives tilbud på en eller flere af de udbudte delaftaler. Tilbudsgiver bedes i ESPD’ets del ll.A. angive, hvilke delaftaler Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen udbyder affaldshåndtering på Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer, forstået som udendørs indsamling, transport og bortskaffelse af affald fra Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer i Danmark i fast interval eller efter behov.

Udbuddet omfatter affald enten i emballage, fra containere og beholdere eller ved tømning af tanke og udskillere.

Udbuddet omfatter ligeledes leje af affaldsbeholdere til såvel midlertidig brug samt fast opstilling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Egenkontrol og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlængere kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen udbyder affaldshåndtering på Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer, forstået som udendørs indsamling, transport og bortskaffelse af affald fra Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer i Danmark i fast interval eller efter behov.

Udbuddet omfatter affald enten i emballage, fra containere og beholdere eller ved tømning af tanke og udskillere.

Udbuddet omfatter ligeledes leje af affaldsbeholdere til såvel midlertidig brug samt fast opstilling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Egenkontrol og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlængere kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen udbyder affaldshåndtering på Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer, forstået som udendørs indsamling, transport og bortskaffelse af affald fra Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer i Danmark i fast interval eller efter behov.

Udbuddet omfatter affald enten i emballage, fra containere og beholdere eller ved tømning af tanke og udskillere.

Udbuddet omfatter ligeledes leje af affaldsbeholdere til såvel midlertidig brug samt fast opstilling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Egenkontrol og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlængere kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Region Sjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen udbyder affaldshåndtering på Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer, forstået som udendørs indsamling, transport og bortskaffelse af affald fra Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer i Danmark i fast interval eller efter behov.

Udbuddet omfatter affald enten i emballage, fra containere og beholdere eller ved tømning af tanke og udskillere.

Udbuddet omfatter ligeledes leje af affaldsbeholdere til såvel midlertidig brug samt fast opstilling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Egenkontrol og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlængere kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen udbyder affaldshåndtering på Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer, forstået som udendørs indsamling, transport og bortskaffelse af affald fra Forsvarsministeriets koncerns Etablissementer i Danmark i fast interval eller efter behov.

Udbuddet omfatter affald enten i emballage, fra containere og beholdere eller ved tømning af tanke og udskillere.

Udbuddet omfatter ligeledes leje af affaldsbeholdere til såvel midlertidig brug samt fast opstilling.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Egenkontrol og kvalitetssikring / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlængere kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III.1) skal oplyses. ESPD'et er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver

andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres. ESPD'et udfyldes via iBinder, jf. vejledning i Udbudsbetingelsernes afsnit 2.1.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør.

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter.

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er

udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af

erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §

135,stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens §

135,stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf.

udbudslovens § 137, stk. 1:

-Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

-Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

-Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

-Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

-Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

-Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6.

- Ubetalt offentlig gæld under 100.000 DKK, jf. nr. 7

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som

tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist

Tilbudsgiver skal oplyse ”Soliditetsgrad” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist

Soliditetsgrad, defineres som egenkapital/aktiver i alt x 100. Egenkapitalen skal beregnes efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at årsomsætningen, dvs. nettoomsætningen, er på mindst 10 mio. DKK for hvert af de seneste på tidspunktet for tilbudsfristen tre (3) afsluttede regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden er på mindst 25 % for hvert af de seneste på tidspunktet for tilbudsfristen tre (3) afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre de op til to (2) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. afsnit II.1.4), og som alene eller sammen opfylder mindstekravene nedenfor. Se også nedenfor i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ejendomsstyrelsen alene på de to (2) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ejendomsstyrelsen på referencerne med nyeste startdato.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Ejendomsstyrelsen vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde følgende:

1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2. Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ved sammenlignelig reference forstår Ejendomsstyrelsen følgende:

1. Erfaring med at indsamle og bortskaffe erhvervsaffald

2. Erfaring med slamsugning, herunder tømning af tanke og udskillere

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at der kan fremvises minimum en (1) sammenlignelig reference for hvert af nedenstående punkter (1 og 2) udført indenfor de seneste tre (3) år.

1. Erfaring med at indsamle og bortskaffe erhvervsaffald

2. Erfaring med slamsugning, herunder tømning af tanke og udskillere

Mindstekravet kan ligeledes opfyldes med en (1) reference, der indeholder begge ovenstående punkter (1 og 2) udført indenfor de seneste tre (3) år

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bestemmelser om CSR, herunder miljø samt etik og socialt ansvar, jf. bilag 10 til Kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 196-509942
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/01/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/01/2022
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ejendomsstyrelsen anvendte elektroniske udbudssystem (iBinder), jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbudsgivers tilbud indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet iBinder.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i iBinder

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.9 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ejendomsstyrelsen, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiver

at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end syv (7) dage inden henholdsvis tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet iBinder skal stilles til supporten: 89 88 78 30 eller ved at klikke på ikonet ”Support”.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på ordregivers Ejendomsstyrelsens fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et.

Ejendomsstyrelsen er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel, regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af i udbudsmaterialet. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten til denne er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og soliditetsgrad, medmindre Ejendomsstyrelsen kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ejendomsstyrelsen allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

- Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2021

Send til en kollega

0.063