23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-645439
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rødovre Kommune

Vindere

(17.12.2021)
Kinect Energi Danmark A/S
Strømmen 6
9400 Nørre Sundby

Leveringsaftale om køb af elektricitet


Rødovre Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Mols
E-mail: cn26226@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leveringsaftale om køb af elektricitet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formidlingsaftale om indkøb af elektricitet på varebørs.

Estimeret årligt forbrug på 54.000 MWh.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 526 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten indgås af følgende kommuner i VIF-indkøbsfælleskabet:

Brøndby Kommune

Glostrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Hvidovre Kommune

Ishøj Kommune

Vallensbæk Kommune

Albertslund Kommune

Rødovre Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2 x 1 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Tidende i henhold til artikel 32, stk. 3, litra c) i direktiv 2014/24/EF: Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders køb af elektricitet, at køb på en varebørs er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 31, stk. 2, litra c) i direktiv 2004/18/EF. Artikel 31, stk. 2 er videreført i direktiv 2014/24/EF i artikel 32, stk. 3, og er implementeret i dansk ret i § 81 i udbudsloven. Bestemmelsen er en videreførelse af gældende ret, og udtalelsen af 14.6.2011 er derfor fortsat relevant. For at omfattet af undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3, er det en betingelse at myndigheden skal blive ejer af den pågældende vare, jf. udtalelsen. Rødovre Kommunes aftale med Kinect Energy er at sammenligne med et kommissionsforhold, hvor Rødovre Kommune ejer den elektricitet, som Kinect Energy køber på vegne af Rødovre Kommune. Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3 fastslår, at ordregiveren kan anvende proceduren ved indkøb af varer, der noteres og købes på en varebørs. Dette krav er opfyldt, da elektriciteten i henhold til aftalen med Kinect Energy skal købes på Nord Pool eller anden tilsvarende elbørs. Aftalen kan derfor indgås uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Rødovre Kommune har i overensstemmelse med lov om Klagenævnet for Udbud § 4 til hensigt at indgå leveringsaftalen med Kinect Energy efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-)bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Kinect Energi Danmark A/S
CVR-nummer: 25145704
Postadresse: Strømmen 6
By: Nørre Sundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 526 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 526 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2021

Send til en kollega

0.063