23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 226-594229
Offentliggjort
22.11.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Radius Elnet A/S

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug


Radius Elnet A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Radius Elnet A/S
CVR-nummer: 29915458
Postadresse: Hovedgade 36
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontaktperson: Klavs Folmer Jørgensen
E-mail: radius_procurement@radiuselnet.dk
Telefon: +45 61413583
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.radiuselnet.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=374433
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Distribution af elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Med denne meddelelse ønsker Radius Elnet A/S at offentliggøre, at Radius Elnet A/S opstarter indkøbet af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder i Radius Elnet A/S. Leveringsåret er 2022.

Volumen er estimeret til 325 GWh på nettab og 5 GWh på aftagesteder.

Bemærk at indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26. februar 2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Radius Elnet A/S indkøb af elektricitet baserer sig på et frivilligt udbud.

Bemærk at dette er et genudbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 270 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Radius Elnet A/S gennemfører udbuddet af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage.

Radius Elnet A/S benytter en elektronisk udbudsportal kaldet Cloudia til gennemførelse af dette udbud. Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i Cloudia herunder minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudproces og kontraktgrundlag. Tilbudsgiver skal også afgive deres tilbud i Cloudia.

Tilbudsgiver kan via nedenstående link til Cloudia foretage en selvregistrering for at få adgang til udbudsmaterialet.

Link: https://tarjouspalvelu.fi/radius/?id=374433

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2021

Send til en kollega

0.047