23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 201-524467
Offentliggjort
15.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faxe forsyning A/S

Vindere

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Kalundborg forsyning A/S

(29.03.2022)
Recover Industri- og Kloakservice A/S
Vandværksvej 14
4440 Mørkøv

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Faxe forsyning A/S

(29.03.2022)
RINGSTED SLAMSUGNING SERVICE ApS
Tinvej 12
4100 Ringsted

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Faxe forsyning A/S

(29.03.2022)
Norva 24 Danmark A/S
Ringager 2 B
2605 Brøndby

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Ringsted forsyning A/S

(29.03.2022)
Norva24 Danmark A/S
Ringager 2 B
2605 Brøndby

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Ringsted forsyning A/S

(29.03.2022)
Ringsted Slamsugning Service ApS
Tinvej 12
4100 Ringsted

Opdateringer

Rettelse
(05.11.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal op-fylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle tre delaftaler udgør 10.500.000 kr. for 3 år samt 3.500.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter:• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og be-ton- og underjordiske-bassiner.• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe• Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under del aftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.

Læses:
Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal op-fylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc eller være akutte. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle tre delaftaler udgør 10.500.000 kr. for 3 år samt 3.500.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter:• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og be-ton- og underjordiske-bassiner.• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe• Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under del aftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.


III.1.3)
I stedet for:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslo-vens § 143:Referencer:• Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000o IndustrispulMateriel:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale.• Gældende serviceattest for kørsel med slam.• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller 1 med min. 5 års anciennitet pr. delaftale.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.
Læses:
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslo-vens § 143:Referencer:• Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000o IndustrispulMateriel:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale.• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller 1 med min. 5 års anciennitet pr. delaftale.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 10:01
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 10:01

Rettelse
(30.11.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 03-12-2021
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 2021-11-11
Tid: 10:01
Læses:
Dato: 2021-12-03
Tid: 10:01

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland


Faxe forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe forsyning A/S
CVR-nummer: 31480434
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevand A/S
CVR-nummer: 31498341
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S  
CVR-nummer: 31774659
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nummer: 34885303
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Spildevand A/S
CVR-nummer: 31152062
Postadresse: Bragesvej
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Centralrenseanlæg A/S
CVR-nummer: 33374046
Postadresse: Bragesvej
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Renseanlæg A/S  
CVR-nummer: 31774608
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=92585
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland

Sagsnr.: Slamsugerspuling og pumpeeftersyn - KompetenceCenter Sjælland
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal op-fylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle tre delaftaler udgør 10.500.000 kr. for 3 år samt 3.500.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter:• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og be-ton- og underjordiske-bassiner.• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe• Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under del aftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.<br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Faxe forsyning A/S

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Faxe forsyning udgør 3.900.000 kr. for 3 år samt 1.300.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter:• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner.• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe• Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen. <br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vagtberedskab / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbeskrivelser / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.”

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Kalundborg forsyning A/S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Kalundborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Kalundborg forsyning udgør 3.600.000 kr. for 3 år samt 1.200.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter:• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner.• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe• Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vagtberedskab / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbeskrivelser / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 12 måneders forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.”

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Slamsugerspuling og pumpeeftersyn til Ringsted forsyning A/S

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
76600000 Inspektion af rørledninger
90470000 Rensning af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af slamsugerspuling og pumpeeftersyn til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt med Ringsted forsyning udgør 3.000.000 kr. for 3 år samt 1.000.000 kr. for optionen.Opgaverne omfatter:• Spuling og oprensning af hovedledninger, stikledninger, brønde, bygværker og beton- og underjordiske-bassiner.• Tømning af vejafvandingsbrønd, sandfangbrønde og olieudskiller• Rengøring af pumpestationer og pumpesumpe• Vagtordning til akutte opgaverBetingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilag 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4 Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Vagtberedskab / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsbeskrivelser / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 12 måneders forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.”

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:• Egenkapital • Soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital – min. 1 mio. kr. for 3 regnskabsårSoliditetsgrad – min. 15% for 3 regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslo-vens § 143:Referencer:• Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000o IndustrispulMateriel:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale.• Gældende serviceattest for kørsel med slam.• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller 1 med min. 5 års anciennitet pr. delaftale.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Denne rammeaftale har 4 delaftaler med en kaskademodel ifølge udbudsmaterialet

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Hele rammeaftalen indgås som en frivillig rammeaftale i alle delaftalerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2021

Send til en kollega

0.081