23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 201-524464
Offentliggjort
15.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faxe forsyning A/S

Opdateringer

Rettelse
(05.11.2021)

II.1.4)
I stedet for:
Denne delaftale er frivillig for Faxe Forsyning og er ikke bundet af tildelingen. Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør 5.250.000 kr. for 3 år samt 1.750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.

Læses:
Denne delaftale er frivillig for Faxe Forsyning og er ikke bundet af tildelingen. Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc eller være akutte. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør 5.250.000 kr. for 3 år samt 1.750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.


III.1.3)
I stedet for:
Referencer:Materiel Uddannelse
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbuds-lovens § 143:Referencer:• Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000.o Industrispul.o Cutter-arbejder.o Gennemførelse af TV-inspektion af hovedkloakker i dimension op til Ø1000.o Gennemførelse af TV-inspektion af kloakstik for forsyningsselskaber i kommu-ner med minimum 25.000 indbyggere.MaterielSpuling:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale.• Gældende serviceattest for kørsel med slam.• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren pr. delaftale de ønsker at byde på, disponerer over mindst 2 stk. TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK TV-inspektion. Mindst én af bilerne skal kunne udføre TV-inspektion af stik på stik.Uddannelse:Spuling:• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion:• Mindst 1 uddannet DTVK-operatør med gældende DTVK-certifikat eller lignende for hver delaftale der bydes på.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.
Læses:
Referencer:Materiel Uddannelse
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbuds-lovens § 143:Referencer:• Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000.o Industrispul.o Cutter-arbejder.o Gennemførelse af TV-inspektion af hovedkloakker i dimension op til Ø1000.o Gennemførelse af TV-inspektion af kloakstik for forsyningsselskaber i kommu-ner med minimum 25.000 indbyggere.MaterielSpuling:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale.• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren pr. delaftale de ønsker at byde på, disponerer over mindst 2 stk. TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK TV-inspektion. Mindst én af bilerne skal kunne udføre TV-inspektion af stik på stik.Uddannelse:Spuling:• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion:• Mindst 1 uddannet DTVK-operatør med gældende DTVK-certifikat eller lignende for hver delaftale der bydes på.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-11-2021
Time: 10:01
Læses:
Dato: 02-12-2021
Time: 10:01

TV- og Spuling og brøndinspektioner til KompetenceCenter Sjælland


Faxe forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe forsyning A/S
CVR-nummer: 31480434
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevand A/S
CVR-nummer: 31498341
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S  
CVR-nummer: 31774659
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevandscenter A/S
CVR-nummer: 34885303
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Spildevand A/S
CVR-nummer: 31616522
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Spildevand A/S
CVR-nummer: 31152062
Postadresse: Bragesvej
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Centralrenseanlæg A/S
CVR-nummer: 33374046
Postadresse: Bragesvej
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Renseanlæg A/S  
CVR-nummer: 31774608
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=92600
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

TV- og Spuling og brøndinspektioner til KompetenceCenter Sjælland

Sagsnr.: TV- og Spuling og brøndinspektioner til KompetenceCenter Sjælland
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for den samlede kontrakt med alle fire delaftaler udgør 19.650.000 kr. for 3 år samt 6.550.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen. <br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 650 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TV-Spuling og brøndinspektioner til Faxe forsyning A/S

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale er frivillig for Faxe Forsyning og er ikke bundet af tildelingen. Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør 5.250.000 kr. for 3 år samt 1.750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab. Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen. <br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet Case beskrivelser / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Dette er en frivillig rammeaftale for Faxe forsyning

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TV-Spuling og brøndinspektioner til Kalundborg forsyning A/S

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Kalundborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør 5.250.000 kr. for 3 år samt 1.750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet Case beskrivelser / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TV-Spuling og brøndinspektioner til Odsherred forsyning A/S

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Odsherred kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør 3.900.000 kr. for 3 år samt 1.300.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet Case beskrivelser / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 12 måneders forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

TV-Spuling og brøndinspektioner til Ringsted forsyning A/S

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513900 Bortskaffelse af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne aftale er en frivillig rammeaftale for Ringsted. Udbuddet vedrører indkøb af Tv-spuling og brøndinspektion til samtlige ordregivers enheder medmindre andet fremgår af kontraktens bilagsmappe 5 selskabsspecifikke bilag.For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilagsmappe 3), TAG (bilag 4) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Opgaverne kan være planlagt eller kan bestilles ad hoc. Opgaverne skal kunne gennemføres i hele forsyningsselskabets arbejdsområde.Den maksimale økonomiske ramme for denne delkontrakt udgør 5.250.000 kr. for 3 år samt 1.750.000 kr. for optionen.Der vil kunne forekomme akutopgaver, i disse situationer bliver tilbudsgiver kontaktet af ordregiver eller dennes leverandør på kontrakten ”Slamsugerspuling og pumpeeftersyn”.Opgaverne omfatter:• Spuling og TV-inspektion af hovedledninger.• Spuling og TV-inspektion af stikledninger inkl. brøndstik.• Brøndinspektion og rapportering.• Indmåling af brønde og punkter med GPS.• Vedligeholdelses- og reparationsopgaver som fx rodskæring, fjernelse af på-hug etc. med industrispul og cutter.Betingelser i dette dokument, er gældende for alle typer opgaver under denne aftale. Såfremt ordregiver har særlige (andre) krav/behov til opgaveudførelsen, vil dette fremgå af de selskabsspecifikke bilag, bilagsmappe 5 og kun være gældende for det pågældende forsyningsselskab.Opgavens skønnede omfang og mængder er angivet i udbudsbetingelserne samt i Bilagsmappe 3 - Tilbudsliste under delaftalernes faner.Det er vigtigt at tilbudsgiver noterer sig, at udgangspunktet for afregningen altid sker på baggrund af de mængdebaserede ydelser som findes i ”TAG” jf. Bilag 4. Såfremt tilbudsgiver har behov for at fakturerer efter poster i ”TAG”, som er stipulerede ydelser/ekstraydelser kan dette kun ske i ekstraordinære tilfælde og hvor det i forvejen er aftalt og godkendt af forsyningen.<br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet Case beskrivelser / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og arbejdsmiljø / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: Divideres med kvalitetskriter
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for 12 måneders forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ringsted er med på en frivillig rammeaftale

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

udsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen for tre regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:• Egenkapital – min. 1 mio. kr. • Soliditetsgrad – min. 15%Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Egenkapital – min. 1 mio. kr. • Soliditetsgrad – min. 15%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:Materiel Uddannelse

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbuds-lovens § 143:Referencer:• Det er et mindstekrav, at ansøger sender 3 referencer vedrørende:o Spulearbejder på ledninger med en dimension over Ø1000.o Industrispul.o Cutter-arbejder.o Gennemførelse af TV-inspektion af hovedkloakker i dimension op til Ø1000.o Gennemførelse af TV-inspektion af kloakstik for forsyningsselskaber i kommu-ner med minimum 25.000 indbyggere.MaterielSpuling:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren disponerer over mindst 1 stk. 4-akslede gen-brugsvogne og 1 stk. kombivogne, der alle som minimum, skal overholde Euronorm V pr. delaftale.• Gældende serviceattest for kørsel med slam.• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion:• Det er et mindstekrav, at ansøgeren pr. delaftale de ønsker at byde på, disponerer over mindst 2 stk. TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK TV-inspektion. Mindst én af bilerne skal kunne udføre TV-inspektion af stik på stik.Uddannelse:Spuling:• Mindst 1 uddannet spuleoperatør eller operatør med mindst 5 års erfaring indenfor opgaverne i udbudsmaterialet pr. delaftale.TV-inspektion:• Mindst 1 uddannet DTVK-operatør med gældende DTVK-certifikat eller lignende for hver delaftale der bydes på.Dokumentationen for ansøgers tekniske og faglige kapacitet behøver ikke at indgå i ansøgningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2021

Send til en kollega

0.062