23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 198-516851
Offentliggjort
12.10.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

HOFOR A/S

Spuling og TV-inspektion af afløbsledninger i København og Omegnskommunerne


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Agerskov Christensen
E-mail: louchr@hofor.dk
Telefon: +45 27953829
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Agerskov
E-mail: louchr@hofor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K.
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Agerskov
E-mail: louchr@hofor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.biofos.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313014&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313014&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Spuling og TV-inspektion af afløbsledninger i København og Omegnskommunerne

Sagsnr.: 24.02-03741
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen udbydes af HOFOR A/S på vegne af Københavns Kommune, BIOFOS A/S og HOFOR A/S, benævnt Bygherre.

Rammeaftalen omhandler levering af spuling og TV-inspektion i København og Omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for Bygherre, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Rammeaftalen omhandler TV-inspektion af stikledninger samt tilhørende hovedledninger. Undtagelsesvist gælder dette dog ikke for hovedledninger der er inspiceret inden for de sidste 4-5 år. Her skal eksisterende TV bruges i forbindelse med inspektion af stik. Ca. halvdelen af stikledningerne vil være vejafvanding samt afvanding af offentlige pladser, som er kommunalt ejet. Omfanget af disse projekter er en svingende faktor og vil have indflydelse på planlægningen af opgaverne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Omegnskommunerne Stor

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44130000 Hovedkloakledninger
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
45232410 Kloakeringsarbejder
90470000 Rensning af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Københavns Omegnskommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler levering af spuling og TV-inspektion i København og Omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk . Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for Bygherren, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende arbejder:  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny anlæg  Brøndrapportering Hovedledninger og stik under bygninger er ikke omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen omhandler TV-inspektion af stikledninger samt tilhørende hovedledninger. Undtagelsesvist gælder dette dog ikke for hovedledninger der er inspiceret inden for de sidste 4-5 år. Her skal eksisterende TV bruges i forbindelse med inspektion af stik. Ca. halvdelen af stikledningerne vil være vejafvanding samt afvanding af offentlige pladser, som er kommunalt ejet. Omfanget af disse projekter er en svingende faktor og vil have indflydelse på planlægningen af opgaverne. Entrepriserne forventes dog planlagt og udført jævnt fordelt over hele året.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4x12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Omegnskommunerne Lille

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Københavns Omegnskommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler levering af spuling og TV-inspektion i København og Omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk . Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for Bygherren, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende arbejder:  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny anlæg  Brøndrapportering Hovedledninger og stik under bygninger er ikke omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen omhandler TV-inspektion af stikledninger samt tilhørende hovedledninger. Undtagelsesvist gælder dette dog ikke for hovedledninger der er inspiceret inden for de sidste 4-5 år. Her skal eksisterende TV bruges i forbindelse med inspektion af stik. Ca. halvdelen af stikledningerne vil være vejafvanding samt afvanding af offentlige pladser, som er kommunalt ejet. Omfanget af disse projekter er en svingende faktor og vil have indflydelse på planlægningen af opgaverne. Entrepriserne forventes dog planlagt og udført jævnt fordelt over hele året.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4x12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - København Stor

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler levering af spuling og TV-inspektion i København og Omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk . Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for Bygherren, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende arbejder:  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny anlæg  Brøndrapportering Hovedledninger og stik under bygninger er ikke omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen omhandler TV-inspektion af stikledninger samt tilhørende hovedledninger. Undtagelsesvist gælder dette dog ikke for hovedledninger der er inspiceret inden for de sidste 4-5 år. Her skal eksisterende TV bruges i forbindelse med inspektion af stik. Ca. halvdelen af stikledningerne vil være vejafvanding samt afvanding af offentlige pladser, som er kommunalt ejet. Omfanget af disse projekter er en svingende faktor og vil have indflydelse på planlægningen af opgaverne. Entrepriserne forventes dog planlagt og udført jævnt fordelt over hele året.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4x12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - København Lille

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler levering af spuling og TV-inspektion i København og Omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk . Rammeaftalen omfatter udførelse af spuling og TV-inspektion af afløbsledninger. Rammeaftalen omfatter en række forskellige typer opgaver, som kan rekvireres af forskellige repræsentanter for Bygherren, og som hver især er underlagt forskellige krav til udførelse og/eller afregning. Opgaver som entreprenøren skal udføre, omfatter følgende arbejder:  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med fornyelsesplanlægning og ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af hovedledninger i forbindelse med ny anlæg  Spuling og TV-inspektion af stikledninger i forbindelse med og ny anlæg  Brøndrapportering Hovedledninger og stik under bygninger er ikke omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen omhandler TV-inspektion af stikledninger samt tilhørende hovedledninger. Undtagelsesvist gælder dette dog ikke for hovedledninger der er inspiceret inden for de sidste 4-5 år. Her skal eksisterende TV bruges i forbindelse med inspektion af stik. Ca. halvdelen af stikledningerne vil være vejafvanding samt afvanding af offentlige pladser, som er kommunalt ejet. Omfanget af disse projekter er en svingende faktor og vil have indflydelse på planlægningen af opgaverne. Entrepriserne forventes dog planlagt og udført jævnt fordelt over hele året.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

4x12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/11/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/06/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2021

Send til en kollega

0.078