23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-510224
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Vindere

Delaftale 2 - Region Midtjylland

(03.12.2021)
Forstas A/S
Vejle

Delaftale 1 - Region Nordjylland

(03.12.2021)
Forstas A/S
7100 Vejle

Delaftale 5 - Region Hovedstaden

(03.12.2021)
OKNygaard A/S
Borup

Delaftale 4 - Region Sjælland

(03.12.2021)
HedeDanmark A/S
Viborg

Opdateringer

Rettelse
(09.11.2021)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 05-11-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 11-11-2021
Time: 10:00

Offentligt udbud af arealpleje og vintertjeneste


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ivan Smedegaard Meic
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ejendomsstyrelsen.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yrhfnvnsek
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af arealpleje og vintertjeneste

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Offentligt udbud af arealpleje og vintertjeneste til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Udbuddet omhandler arealpleje og vintertjeneste på Ejendomsstyrelsens etablissementer, jf. bilag 1 - Etablissementsoversigt. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler, som følger de officielle grænser for regionsopdelingen i Danmark.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: Region Nordjylland

• Delaftale 2: Region Midtjylland

• Delaftale 3: Region Syddanmark

• Delaftale 4: Region Sjælland

• Delaftale 5: Region Hovedstaden

Der kan afgives tilbud på en eller flere af de udbudte delaftaler. Tilbudsgiver skal i ESPD’ets del ll.A. angive, hvilke delaftaler tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
90620000 Snerydning
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen varetager i dag på Forsvarsministeriets koncerns vegne driften af Etablissementerne, herunder arealpleje og vintertjeneste i Region Nordjylland. Den daglige drift af opgaveområder indeholdt i delaftalen, er organiseret under en række Etablissementspartnerelementer.

Disse Etablissementspartnerelementer er ansvarlige for den daglige kommunikation og opgaveløsning i relation til leverandøren.

Ejendomsstyrelsens hovedkontor er geografisk placeret i Hjørring, herfra sker den overordnede ledelse, planlægning og kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på at der pågår overvejelser om ny organisationsstruktur, hvorfor den kan se anderledes ud inden kontraktstart eller senere i Aftaleperioden.

Arealplejen og vintertjenesten omfatter f.eks. kaserner, skydebaner, beredskabsfaciliteter, øvelsesterræn/område og tank- og depotområder samt flådestationer og flyvestationer. Som det fremgår af Bilag 1 - Etablissementsoversigt omfatter den samlede arealpleje og vintertjeneste 65 etablissementer.

Ejendomsstyrelsen kan ikke garantere, at alle elementtyper på Etablissementerne ved Driftsstart lever op til det beskrevne niveau i henhold til Bilag 3.1 – Kvalitetsbeskrivelse – vedrørende arealpleje. Leverandøren vil jf. kontraktens punkt 8.4 i perioden frem til d. 1. april 2022 have mulighed for at melde afvigelser ind. I en indledende periode vil der derfor ikke blive opkrævet bod jf. kontraktens punkt 16.7.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig retten til i kontraktperioden bl.a. at øge eller reducere antallet af Etablissementer, som følge af tilpasninger i Etablissementsstrukturen indenfor de udbudsretlige rammer, og i henhold til den indgåede Aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/11/2021
Slut: 31/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlænge kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I henhold til bilag 3 - Servicebeskrivelse, delservice III, skal tilbudsgiver tilbyde optionen på natur- og skovpleje fra 1. februar 2024. Ejendomsstyrelsen kan aktivere optionen med 6 måneders varsel i henhold til kontrakten. De omfattede etablissementer fremgår af bilag 1 - Etablissementsoversigt, kolonne F, hvor der fremgår "JA".

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
90620000 Snerydning
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen varetager i dag på Forsvarsministeriets koncerns vegne driften af Etablissementerne, herunder arealpleje og vintertjeneste i Region Midtjylland. Den daglige drift af opgaveområder indeholdt i delaftalen, er organiseret under en række Etablissementspartnerelementer.

Disse Etablissementspartnerelementer er ansvarlige for den daglige kommunikation og opgaveløsning i relation til Leverandøren.

Ejendomsstyrelsens hovedkontor er geografisk placeret i Hjørring, herfra sker den overordnede ledelse, planlægning og kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på at der pågår overvejelser om ny organisationsstruktur, hvorfor den kan se anderledes ud inden kontraktstart eller senere i Aftaleperioden.

Arealplejen og vintertjenesten omfatter f.eks. kaserner, skydebaner, beredskabsfaciliteter, øvelsesterræn/område og tank- og depotområder samt flådestationer og flyvestationer. Som det fremgår af Bilag 1 - Etablissementsoversigt omfatter den samlede arealpleje og vintertjeneste 57 etablissementer.

Ejendomsstyrelsen kan ikke garantere, at alle elementtyper på Etablissementerne ved Driftsstart lever op til det beskrevne niveau i henhold til Bilag 3.1 – Kvalitetsbeskrivelse – vedrørende arealpleje. Leverandøren vil jf. kontraktens punkt 8.4 i perioden frem til d. 1. april 2022 have mulighed for at melde afvigelser ind. I en indledende periode vil der derfor ikke blive opkrævet bod jf. kontraktens punkt 16.7.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig retten til i kontraktperioden bl.a. at øge eller reducere antallet af Etablissementer, som følge af tilpasninger i Etablissementsstrukturen indenfor de udbudsretlige rammer, og i henhold til den indgåede Aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/11/2021
Slut: 31/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlænge kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I henhold til bilag 3 - Servicebeskrivelse, delservice III, skal tilbudsgiver tilbyde optionen på natur- og skovpleje fra 1. februar 2024. Ejendomsstyrelsen kan aktivere optionen med 6 måneders varsel i henhold til kontrakten. De omfattede etablissementer fremgår af bilag 1 - Etablissementsoversigt, kolonne F, hvor der fremgår "JA".

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen varetager i dag på Forsvarsministeriets koncerns vegne driften af Etablissementerne, herunder arealpleje og vintertjeneste i Region Syddanmark. Den daglige drift af opgaveområder indeholdt i delaftalen, er organiseret under en række Etablissementspartnerelementer.

Disse Etablissementspartnerelementer er ansvarlige for den daglige kommunikation og opgaveløsning i relation til leverandøren.

Ejendomsstyrelsens hovedkontor er geografisk placeret i Hjørring, herfra sker den overordnede ledelse, planlægning og kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på at der pågår overvejelser om ny organisationsstruktur, hvorfor den kan se anderledes ud inden kontraktstart eller senere i Aftaleperioden.

Arealplejen og vintertjenesten omfatter f.eks. kaserner, skydebaner, beredskabsfaciliteter, øvelsesterræn/område og tank- og depotområder samt flådestationer og flyvestationer. Som det fremgår af Bilag 1 - Etablissementsoversigt omfatter den samlede arealpleje og vintertjeneste 66 etablissementer.

Ejendomsstyrelsen kan ikke garantere, at alle elementtyper på Etablissementerne ved Driftsstart lever op til det beskrevne niveau i henhold til Bilag 3.1 – Kvalitetsbeskrivelse – vedrørende arealpleje. Leverandøren vil jf. kontraktens punkt 8.4 i perioden frem til d. 1. april 2022 have mulighed for at melde afvigelser ind. I en indledende periode vil der derfor ikke blive opkrævet bod jf. kontraktens punkt 16.7.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig retten til i kontraktperioden bl.a. at øge eller reducere antallet af Etablissementer, som følge af tilpasninger i Etablissementsstrukturen indenfor de udbudsretlige rammer, og i henhold til den indgåede Aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/11/2021
Slut: 31/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlænge kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I henhold til bilag 3 - Servicebeskrivelse, delservice III, skal tilbudsgiver tilbyde optionen på natur- og skovpleje fra 1. februar 2024. Ejendomsstyrelsen kan aktivere optionen med 6 måneders varsel i henhold til kontrakten. De omfattede etablissementer fremgår af bilag 1 - Etablissementsoversigt, kolonne F, hvor der fremgår "JA".

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - Region Sjælland

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen varetager i dag på Forsvarsministeriets koncerns vegne driften af Etablissementerne, herunder arealpleje og vintertjeneste i Region Sjælland. Den daglige drift af opgaveområder indeholdt i delaftalen, er organiseret under en række Etablissementspartnerelementer.

Disse Etablissementspartnerelementer er ansvarlige for den daglige kommunikation og opgaveløsning i relation til leverandøren.

Ejendomsstyrelsens hovedkontor er geografisk placeret i Hjørring, herfra sker den overordnede ledelse, planlægning og kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på at der pågår overvejelser om ny organisationsstruktur, hvorfor den kan se anderledes ud inden kontraktstart eller senere i Aftaleperioden.

Arealplejen og vintertjenesten omfatter f.eks. kaserner, skydebaner, beredskabsfaciliteter, øvelsesterræn/område og tank- og depotområder samt flådestationer og flyvestationer. Som det fremgår af Bilag 1 - Etablissementsoversigt omfatter den samlede arealpleje og vintertjeneste 40 etablissementer.

Ejendomsstyrelsen kan ikke garantere, at alle elementtyper på Etablissementerne ved Driftsstart lever op til det beskrevne niveau i henhold til Bilag 3.1 – Kvalitetsbeskrivelse – vedrørende arealpleje. Leverandøren vil jf. kontraktens punkt 8.4 i perioden frem til d. 1. april 2022 have mulighed for at melde afvigelser ind. I en indledende periode vil der derfor ikke blive opkrævet bod jf. kontraktens punkt 16.7.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig retten til i kontraktperioden bl.a. at øge eller reducere antallet af Etablissementer, som følge af tilpasninger i Etablissementsstrukturen indenfor de udbudsretlige rammer, og i henhold til den indgåede Aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/11/2021
Slut: 31/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

I henhold til bilag 3 - Servicebeskrivelse, delservice III, skal tilbudsgiver tilbyde optionen på natur- og skovpleje fra 1. februar 2024. Ejendomsstyrelsen kan aktivere optionen med 6 måneders varsel i henhold til kontrakten. De omfattede etablissementer fremgår af bilag 1 - Etablissementsoversigt, kolonne F, hvor der fremgår "JA".

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlænge kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 - Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
77300000 Tjenesteydelser inden for havebrug
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomsstyrelsen varetager i dag på Forsvarsministeriets koncerns vegne driften af Etablissementerne, herunder arealpleje og vintertjeneste i Region Hovedstaden. Den daglige drift af opgaveområder indeholdt i delaftalen, er organiseret under en række Etablissementspartnerelementer.

Disse Etablissementspartnerelementer er ansvarlige for den daglige kommunikation og opgaveløsning i relation til leverandøren.

Ejendomsstyrelsens hovedkontor er geografisk placeret i Hjørring, herfra sker den overordnede ledelse, planlægning og kontraktstyring.

Der gøres opmærksom på at der pågår overvejelser om ny organisationsstruktur, hvorfor den kan se anderledes ud inden kontraktstart eller senere i Aftaleperioden.

Arealplejen og vintertjenesten omfatter f.eks. kaserner, skydebaner, beredskabsfaciliteter, øvelsesterræn/område og tank- og depotområder samt flådestationer og flyvestationer. Som det fremgår af Bilag 1 - Etablissementsoversigt omfatter den samlede arealpleje og vintertjeneste 60 etablissementer.

Ejendomsstyrelsen kan ikke garantere, at alle elementtyper på Etablissementerne ved Driftsstart lever op til det beskrevne niveau i henhold til Bilag 3.1 – Kvalitetsbeskrivelse – vedrørende arealpleje. Leverandøren vil jf. kontraktens punkt 8.4 i perioden frem til d. 1. april 2022 have mulighed for at melde afvigelser ind. I en indledende periode vil der derfor ikke blive opkrævet bod jf. kontraktens punkt 16.7.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig retten til i kontraktperioden bl.a. at øge eller reducere antallet af Etablissementer, som følge af tilpasninger i Etablissementsstrukturen indenfor de udbudsretlige rammer, og i henhold til den indgåede Aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/11/2021
Slut: 31/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ejendomsstyrelsen har mulighed for at forlænge kontrakten ad en eller flere omgange og i alt op til 36 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I henhold til bilag 3 - Servicebeskrivelse, delservice III, skal tilbudsgiver tilbyde optionen på natur- og skovpleje fra 1. februar 2024. Ejendomsstyrelsen kan aktivere optionen med 6 måneders varsel i henhold til kontrakten. De omfattede etablissementer fremgår af bilag 1 - Etablissementsoversigt, kolonne F, hvor der fremgår "JA".

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

— Oplysninger om den økonomiske aktør

— Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

— Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'et: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

— Grunde vedr. straffedomme

— Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

— Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ejendomsstyrelsen forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs eller lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7.

Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgivere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere sammenslutninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ejendomsstyrelsen sig ret til at afvise sådanne tilbudsgivere.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen vedlægges et særskilt udfyldt ESPD med de oplysninger, der anmodes om i del ll, punkt A og B, Del lll samt del IV, for hver af de pågældende enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. Del IV skal udfyldes for så vidt angår de forhold, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på. Den støttende enhed skal vedlægge et underskrevet ESPD.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår ved tidspunktet for tilbudsfristen.

Tilbudsgiver skal bekræfte den økonomiske formåen i "Finansielle nøgletal", med information fra de tre (3) seneste på tilbudsfristen afsluttede regnskabsår med følgende nøgletal:

— Solidaritetsgrad: (egenkapital/aktiver i alt x 100). Egenkapitalen skal beregnes efter metoden angivet i Årsregnskabslovens §31 (LBK nr. 1580 af 10/12/2015).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At soliditetsgraden er på mindst 20% for hvert af de tre (3) seneste på tilbudsfristen afsluttede regnskabsår.

- At årsomsætningen, dvs. nettoomsætningen for hvert af de på tidspunktet for tilbudsfristen tre (3) afsluttede regnskabsår er på minimum:

• For delaftale 1: Region Nordjylland DKK 9 mio.

• For delaftale 2: Region Midtjylland DKK 18 mio.

• For delaftale 3: Region Syddanmark DKK 13 mio.

• For delaftale 4: Region Sjælland DKK 5 mio.

• For delaftale 5: Region Hovedstaden DKK 9 mio.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre de op til tre (3) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. punkt II.2.4). Se nedenfor i nærværende punkt i forhold til hvad Ejendomsstyrelsen forstår som en sammenlignelig reference.

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ejendomsstyrelsen alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ejendomsstyrelsen (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Ejendomsstyrelsen vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil Ejendomsstyrelsen alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som tilbudsgiver har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra tilbudsfristens udløb. Det er tilbudsgivers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

Referencerne bør indeholde følgende:

Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig, jf. punkt II.2.9). Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Ved sammenlignelig reference forstår Ejendomsstyrelsen følgende:

1. Arealpleje som rutebaseret service med mindst 15 lokationer, hvor arbejdet er udført efter Tilbudsgivers egen planlægning og koordinering.

2. Vintertjeneste som rutebaseret service med mindst 15 lokationer, hvor arbejdet er udført efter Tilbudsgivers egen planlægning og koordinering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at der kan fremvises minimum to (2) sammenlignelig referencer for arealpleje, og en (1) sammenlignelig reference for vintertjeneste, regnet fra datoen for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bestemmelser om CSR, herunder miljø og etik og socialt ansvar, jf. bilag 12.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ejendomsstyrelsens anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbudsgivers tilbud indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet iBinder.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i iBinder

I henhold til den vejledende tidsplan i udbudsbetingelsernes punkt 1.9 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ejendomsstyrelsen, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ejendomsstyrelsen at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end syv (7) dage inden henholdsvis tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet iBinder skal stilles til supporten: 89 88 78 30 eller ved at klikke på ikonet ”Support”.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal på Ejendomsstyrelsens fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et.

Ejendomsstyrelsen er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel, regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af i udbudsmaterialet. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten til denne er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets del IV – udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

- Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning og soliditetsgrad, medmindre Ejendomsstyrelsen kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ejendomsstyrelsen allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2021

Send til en kollega

0.08