23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 196-509620
Offentliggjort
08.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Esbjerg Kommune

Høring vedr. påtænkt udbud på tømning af rendestensbrønde


Esbjerg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3eb21735-23ef-4571-92d0-e935d01364b7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring vedr. påtænkt udbud på tømning af rendestensbrønde

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høringsmaterialet vedrører tømning af rendestensbrønde, linjedræn, sivebrønde, sandfang og stibrønde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Esbjerg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet på tømning af rendestensbrønde valgt at sende et udkast til det foreløbige materiale i offentlig høring, hvor potentielle tilbudsgivere og andre interessenter har mulighed for at kommentere på materialet i forhold til fundne uhensigtsmæssigheder og med forslag til forbedringer.

På baggrund heraf opfordres alle interesserede aktører til at gennemgå materialet, og til at komme med forslag og bemærkninger til det foreløbige materiale.

Høringssvar kan afgives skriftligt via Ethics senest fredag den 29. oktober 2021.

Esbjerg Kommune vil behandle alle indkomne høringssvar og vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Det endelige udbudsmateriale forventes bekendtgjort medio september måned.

Se venligst det uploadede materiale i Ethics under "Vis Markedsundersøgelse" og fanebladet "Materiale", som udgør høringsmaterialet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2021

Send til en kollega

0.078