23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-506498
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Andel Holding A/S

Opdateringer

Annullering
(11.10.2021)

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug


Andel Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Andel Holding A/S
CVR-nummer: 25784413
Postadresse: Energivej 33
By: Haslev
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Klavs Folmer Jørgensen
E-mail: KLJ@andel.dk
Telefon: +45 59214274
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.andel.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/241140
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312175&B=ANDEL
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312175&B=ANDEL
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug

Sagsnr.: ESIN-2021-279923
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Radius gennemfører udbud af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud for leveringsåret 2022, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage.

Indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af Forsyningsvirksomhedsdirektivets (Direktiv 2014/25/EF af 26. februar 2014) artikel 23, da indløbet vedrører leverings af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i EU Supply, herunder minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudsproces og kontraktgrundlag. Tilbudsgiver skal afgive deres tilbud i EU Supply.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Radius gennemfører udbud af kontrakten på køb af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder som et frivilligt udbud for leveringsåret 2022, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at deltage.

Indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af Forsyningsvirksomhedsdirektivets (Direktiv 2014/25/EF af 26. februar 2014) artikel 23, da indløbet vedrører leverings af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Alle relevante oplysninger og dokumenter er tilgængelige i EU Supply, herunder minimumskrav til tilbudsgivere, beskrivelse af udbudsproces og kontraktgrundlag. Tilbudsgiver skal afgive deres tilbud i EU Supply.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 22:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 22:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.047