23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 186-484393
Offentliggjort
24.09.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Naturstyrelsen

Drift, vedligeholdelse og monitering af to afværgeboringer på den tidligere Flyvestation Værløse


Naturstyrelsen

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 176-458101)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, vedligeholdelse og monitering af to afværgeboringer på den tidligere Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 21/14160
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører drift, vedligeholdelse og monitering af to afværgeanlæg for grundvandsforurening på den tidligere Flyvestation Værløse.

-

I hovedtræk består arbejdsopgaverne af følgende:

- Drift, service og vedligehold af to afværgeanlæg

- Monitering med vandprøvetagning og synkronpejlerunde

- Rapportering af drift og monitering samt afholdelse af møder

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 176-458101

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.7)
I stedet for:

Varighed i måneder: 48

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med en gange tre år på uændrede vilkår. Ordregivers option udløses ved skriftlig meddelelse til leverandøren senest 3 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt ordregiver ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.

-

Læses:

Varighed i måneder: 36

Denne kontrakt kan forlænges: ja

Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med en gange tre år på uændrede vilkår. Ordregivers option udløses ved skriftlig meddelelse til leverandøren senest 3 måneder før udløb af kontrakten. Såfremt ordregiver ikke forlænger kontrakten, ophører denne automatisk ved udløbet af kontraktens løbetid.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063