23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 183-476168
Offentliggjort
21.09.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Helsingør Kommune

Vindere

(21.09.2021)
Energi Fyn Energihandel A/S
5250 Odense

Køb af naturgas på en varebørs


Helsingør Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Helsingør
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
E-mail: erh11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.helsingor.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af naturgas på en varebørs

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000 Naturgas
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Helsingør Kommune har til hensigt at indgå en 3-årig formidlingsaftale med Energi Fyn Energihandel A/S om indkøb af i alt 716.028 m3 årligt svarende til i alt 2.148.084 m3 naturgas via varebørs til brug for opvarmning af kommunens ejendomme.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 266 033.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Helsingør Kommune har til hensigt at indgå en 3-årig formidlingsaftale med Energi Fyn Energihandel A/S om indkøb af et årligt estimeret forbrug på 716.028 m3 naturgas via varebørs på vegne af Helsingør Kommune til brug for opvarmning af kommunens ejendomme.

Det er Helsingør Kommunes vurdering, at indkøbet af naturgas kan foretages som udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3. Det skyldes, at den virksomhed, som Helsingør Kommune har til hensigt at tildele kontrakten, indkøber naturgassen på en varebørs på vegne af Helsingør Kommune. Virksomheden handler således i eget navn, men ejendomsretten til den indkøbte naturgas er kommunens. Aftalen omfatter hele Helsingør Kommunens behov for naturgas til brug for opvarmning af kommunens ejendomme i de 3 år, hvor formidlingsaftalen gælder. Aftalen indebærer således fuld volumenfleksibilitet, ligesom den indebærer, at kommunens samlede behov for naturgas i de 3 år, hvor formidlingsaftalen gælder, vil blive indkøbt på varebørs.

Videre er det Helsingør Kommunens vurdering, at selve formidlingsydelsen i forbindelse med indkøb af naturgassen på en varebørs er undtaget fra udbudspligt i medfør af Udbudslovens § 21, nr. 5. For en ordens skyld har Helsingør Kommune dog valgt at offentliggøre denne profylaksebekendtgørelse, inden formidlingsaftalen indgås, og der foretages indkøb på den. Helsingør Kommune agter således først at indgå formidlingsaftalen og foretage indkøb i henhold til denne efter, at der er forløbet 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Det er Helsingør Kommunes vurdering, at indkøbet af naturgas kan foretages som udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3. Det skyldes, at den virksomhed, som Helsingør Kommune har til hensigt at tildele kontrakten, indkøber naturgassen på en varebørs på vegne af Helsingør Kommune. Virksomheden handler således i eget navn, men ejendomsretten til den indkøbte naturgas er kommunens. Aftalen omfatter hele Helsingør Kommunens behov for naturgas til brug for opvarmning af kommunens ejendomme i de 3 år hvor formidlingsaftalen gælder. Aftalen indebærer således fuld volumenfleksibilitet, ligesom den indebærer, at kommunens samlede behov for naturgas i de 3 år, hvor formidlingsaftalen gælder (01.01.2022 - 01.01.2025), vil blive indkøbt på varebørs.

Videre er det Helsingør Kommunens vurdering, at selve formidlingsydelsen i forbindelse med indkøb af naturgassen på en varebørs er undtaget fra udbudspligt i medfør af Udbudslovens § 21, nr. 5. For en ordens skyld har Helsingør Kommune dog valgt at offentliggøre denne profylaksebekendtgørelse inden, formidlingsaftalen indgås, og der foretages indkøb i henhold til den. Helsingør Kommune agter således først at indgå formidlingsaftalen og foretage indkøb i henhold til denne efter, at der er forløbet 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Energi Fyn Energihandel A/S
CVR-nummer: 27116469
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5250
Land: Danmark
Telefon: +45 63156415
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 266 033.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2021

Send til en kollega

0.062