23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 179-466046
Offentliggjort
15.09.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Svendborg Kommune

Vindere

(15.09.2021)
SEF Energi A/S
Fåborgvej 44
5700 Svendborg

Indkøb af elektricitet til Svendborg Kommune


Svendborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Fuglkjær Møller
E-mail: martin.moller@svendborg.dk
Telefon: +45 30175216
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til Svendborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftalen vedrører Svendborg Kommunes behov for indkøb af elektricitet for perioden 2022, hvor den efterspurgte mængde indkøbes på varebørs. På årsbasis estimeres der et forbrug på ca. 8 GWh.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Svendborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leveringsaftalen indebærer aftale med el-handelsselskab, der på vegne af Svendborg Kommune indkøber el på anerkendt varebørs, hvor el er noteret og handles offentligt tilgængeligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at principperne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet fortsat finder anvendelse, idet undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF, art. 32, stk. 3, litra c, og er implementeret i dansk ret i Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3, hvorfor nærværende indkøb er undtaget udbudspligt.

Kontrakten indgås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplistede kriterier. Det følger herefter at elektriciteten indkøbes på en anerkendt varebørs hvor den er noteret og handles offentligt, at el-handelsselskabet kan handle i eget navn, men at det af aftalen fremgår, at Svendborg Kommune har ejendomsretten, og at aftalen indeholder volumenfleksibilitet.

Svendborg Kommune har i overensstemmelse med Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, til hensigt at indgåaftale med SEF Energi A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SEF Energi A/S
CVR-nummer: 25119207
Postadresse: Fåborgvej 44
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5700
Land: Danmark
E-mail: sef@sef.dk
Telefon: +45 62201120
Internetadresse: https://www.sef.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 14 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2021

Send til en kollega

0.047