23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 144-383016
Offentliggjort
28.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.07.2031

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302790&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Afvandingsopgaver Dynamisk Indkøbssystem

(19.01.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 3: TV-inspektion – Padborg station

(19.01.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 3: Dræn og gennemløb, Østfyn

(28.01.2022)
Forstas A/S
7100 Vejle

Kat. 3: Spuling, rodskæring og TV-inspektion på Nr. Åby St.

(02.02.2022)
Forstas A/S
Vejle 7100

Tv inspektion (Ringsted)-(Slagelse)

(20.05.2022)
Norva 24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Kat. 1: TIB 31 oprensning og reprofilering af afvandingsanlæg km 116,4 til km 184,5 på begge sider af banen

(20.05.2022)
FORSTAS A/S
Karetmagervej 23
7100 Vejle

Kat. 1: Grøfteoprensning, Østfyn

(20.05.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 3: Spuling og TV-inspektion v. Ejstrup

(20.05.2022)
Norva 24 Danmark A/S
Rydagervej
2620 Albertslund

Kat. 1: Oprensning v. Plovfuren

(20.05.2022)
HedeDanmark
Viborg

Kat 3: TV-inspektion Høje Taastrup -(Roskilde)

(20.05.2022)
HedeDanmark A/S
Vibor

Kat 3: TV-inspektion Fredericia - Padborg

(20.05.2022)
Norva24 Danmark A/S
Albertslund

Kat. 3: Spuling og TV-inspektion på Jyllingevej station

(20.05.2022)
Norva 24 Danmark A/S
Alberslund

Kat. 3: Spuling og TV-inspektion ved udvalgte omformerstationer

(20.05.2022)
HedeDanmark A/S
8800 Viborg

Kat. 3: Padborg Kombiterminal – Spuling og TV-inspektion

(20.05.2022)
Norva24 Danmark A/S
Albertslund

Kat. 1: Høvelte, Allerød og Måløv

(20.05.2022)
Aarsleff Rail A/S
Hvidovre

Kat. 3: Btr 23 - Dræn og gennemløb, 8 lokaliteter

(23.05.2022)
Norva24 Danmark A/S
Albertslund

Kat. 1 Oprensning og reprofilering af Afvandingsanlæg Tib 33

(23.05.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 1: Grøfteoprensning – Valby – Frederikssund Km 22,2 – 22,4

(21.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 1: Oprensning og reprofilering af afvandingsanlæg, Tib 25. Tylstrup-Hjørring

(22.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 3: Btr 31 – Spuling og registrering af dræn (Skjern – Holstebro)

(22.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 1: 35_73,075-74,240 grøfteoprensning

(22.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 1: 34_grøfteoprensning mm

(22.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 1: 32_36,80-37,50 Grøfteoprensning

(22.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Kat. 1: Btr 23 - Vejle til Hedensted - Grøfteoprensning

(22.06.2022)
Forstas A/S
Vejle

Opdateringer

Annullering
(20.05.2022)

Annullering
(20.05.2022)

Annullering
(20.05.2022)

Annullering
(20.05.2022)

Annullering
(20.05.2022)

Annullering
(20.05.2022)

Annullering
(23.05.2022)

Annullering
(13.06.2022)

Annullering
(13.06.2022)

Annullering
(13.06.2022)

Annullering
(13.06.2022)

Annullering
(13.06.2022)

Annullering
(17.06.2022)

Afvandingsopgaver - dynamisk indkøbssystem


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Honoré Pajbjerg
E-mail: rsh@BANE.dk
Telefon: +45 82349552
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302790&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302790&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afvandingsopgaver - dynamisk indkøbssystem

 

Sagsnr.: 2021-9400
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Maskinel oprensning af grøft med terrænkørende gravemaskine, knusning af bevoksning, rep. / fornyelse af brønde, dræn, rørføringer mm. Oprensning af sedimenter og slam, spuling, sugning og rodskæring, manuel nedskæring, manuel oprensning, TV inspektion.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Maskinel oprensning af grøft med terrænkørende gravemaskine, knusning af bevoksning, rep. / fornyelse af brønde, dræn, rørføringer mm. Oprensning af sedimenter og slam, spuling, sugning og rodskæring, manuel nedskæring, manuel oprensning, TV inspektion.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 23/08/2021
Slut: 31/07/2031
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav jf. III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet og III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2031
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/07/2021

Send til en kollega

0.126