23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 141-374141
Offentliggjort
23.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune

Opdateringer

Annullering
(30.08.2021)

EU-udbud vedr. levering og vask af linned til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland


Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskab Nordsjælland v/Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Sommer
E-mail: triso@halsnaes.dk
Telefon: +45 47784000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158660695.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.halsnaes.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-an Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
CVR-nummer: 29189129
Postadresse: Torvet 2
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederikssund.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
CVR-nummer: 29188327
Postadresse: Stiager 2
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
CVR-nummer: 29188416
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3300
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://halsnaes.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64502018
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/borger/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/borger/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/158660695.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/158660695.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedr. levering og vask af linned til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakter vedrørende levering og vask af linned, til primært plejecentre.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39514000 Håndklæder og vaskeklude, viskestykker og karklude og lign.
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Følgende 10 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde kontrakter vedrørende levering og vask af linned til primært plejecentre: Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune.

Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af linnedservice, herunder: pakning og levering af rene tekstiler - stillet til rådighed af leverandøren -, afhentning af urene tekstiler og sortering, vask og tørring af tekstiler.

Kontrakterne træder i kraft den 1. december 2021 og udløber den 30. november 2027.

For en nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, herunder krav til de leverede tekstiler, krav til leverancernes udførelse, en angivelse af det ønskede sortiment tilbudsgiver skal stille til rådighed samt ordregivers bedste skøn over mængdebehov henvises der til bilag 1 - kravspecifikation, bilag 2 - tilbudsliste samt det samlede udbudsmateriale.

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler, med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering og service / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2021
Slut: 30/11/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver vil udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136 blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring

— Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, såfremt der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers årsomsætning skal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som minimum være 25 mio. DKK pr. år.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad skal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår som minimum være 20 % pr. år.

— Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. DKK for tingskade og minimum 10 mio. DKK for personskade.

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift eller indikere, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive referencer for tilsvarende leverancer inden for det udbudte område.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal angive en referenceliste med mindst 3 referencer over lignende rammeaftaler/kontrakter inden for levering og vask af linned til offentlige myndigheder, som tilbudsgiver har indgået inden for de seneste 3 år og med en forventet varighed på minimum 3 år. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser som det udbudte og skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

— Overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten (feltet: Beskrivelse)

— Tidspunkt for udførelsen (felterne: Startdato og slutdato)

— Modtager af arbejdet/ydelsen (feltet: Modtagere)

— Kontraktværdien for rammeaftalen/kontrakten (feltet: Beskrivelse).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2021

Send til en kollega

0.047