23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 138-367772
Offentliggjort
20.07.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Femern A/S

Rammeaftale om CSR-kontroller og analyser


Femern A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Femern A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Femern - Mikkel Mølgaard
E-mail: mmd@femern.dk
Telefon: +45 33416396
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.femern.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om CSR-kontroller og analyser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79311100 Udformning af undersøgelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at udføre kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos projektets entreprenører samt udarbejdelse af analyser vedrørende projektets evne til at leve op til FN’s Global Compact, FN’s verdensmål samt Femern A/S’ CSR-strategi.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79111000 Juridisk rådgivning
79130000 Udstedelse af juridisk dokumentation og certificering
79131000 Dokumenteringstjenesteydelser
79140000 Juridisk rådgivning og information
79212000 Revisionsvirksomhed
79311300 Analyse af undersøgelse
79313000 Vurdering af resultater
79330000 Statistiske tjenesteydelser
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
79411000 Almindelig virksomhedsrådgivning
90700000 Tjenester på miljøområdet
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at udføre kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos projektets entreprenører samt udarbejdelse af analyser vedrørende projektets evne til at leve op til FN’s Global Compact, FN’s verdensmål samt Femern A/S’ CSR-strategi.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 112-293355
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om CSR-kontroller og analyser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Med henvisning til udbudsbetingelsernes punkt 7 har Femern A/S besluttet af annullere ovenstående udbudsforretning uden tildeling af rammeaftalen.

Dette skyldes, at Femern A/S efter at have evalueret de modtagende tilbud kan konstatere, at der alene er modtaget et konditionsmæssigt tilbud. Femern A/S vurderer på denne baggrund, at udbuddet ikke har medført et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der gælder ingen ultimativ klagefrist for indgivelsen af klager over annullerede udbud.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om klagenævn for udbud § 6, stk. 4.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2021

Send til en kollega

0.047