23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 137-364896
Offentliggjort
19.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.09.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/160414885.aspx

Udbyder

SamAqua A/S

Vindere

Udbud indløbsriste og ristegodsvasker

(29.10.2021)
Grønbech & Sønner A/S
Scandiagade 25
2450 København SV

Udbud af indløbsriste og ristegodsvasker


SamAqua A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua A/S
CVR-nummer: 34216169
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
E-mail: bjpe@ffv.dk
Telefon: +45 51671084
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160414885.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/160414885.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/160414885.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af indløbsriste og ristegodsvasker

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90420000 Behandling af spildevand
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Sam Aqua A/S udbyder på vegne af Svendborg Spildevand A/S levering af ristegodsvaskere og 2 stk. indløbsriste m.v.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42996000 Spildevandsrensningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På Egsmade Renseanlæg Skårupøre Strandvej 54D, 5881 Skårup Fyn foregår, for rensningen gennem 2 stk. Water Group riste. Ristene har gennem de seneste år haft svært ved at følge med belastningen af sten og sand. Det har resulteret i et øget slid på ristene, og dermed et øget vedligehold. Ristene er nu ved at være slidt i bund, og en udskiftning er nødvendig.

Til for rensningsanlægget hører en ristegodsvasker som også står til at skulle udskiftes.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Der skal afgives tilbud på alle dele og der vil kun blive indgået én kontrakt.

Særlige forhold:

De udskiftede komponenter skal placeres i de eksisterende fysiske rammer og dermed kunne tilpasses de eksisterende fysiske forhold her.

Tilbudsgiver er selv ansvarlig for at fremskaffe al måltagning ved opmåling på stedet.

Der er vedlagt billedfiler af nuværende anlæg.

Tilbuddet skal være inkl. el- og undertavle. (Se kravspecifikationer).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse om egenkapital for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have mindst 2 referencer i samme omfang som det udbudte, omfattende levering af indløbsriste og ristegodsvasker.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne bør angive: Kundens navn, kontaktperson hos kunden og kontaktinfo; herunder beskrivelse af opgaven, opgavens omfang og aftaleperiode (start- og slutdato). Referencerne (slutdato) må ikke være over 3 år gamle regnet fra tilbudsfristen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/09/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2021

Send til en kollega

0.063