23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-353819
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gentofte Kommune

Udførelse af renholdelse af kørebaner, cykelstier mm. for Gentofte Kommune


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig
E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6d7e22a4-6ea0-4d4a-9c34-ab50f4b4b88d/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6d7e22a4-6ea0-4d4a-9c34-ab50f4b4b88d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6d7e22a4-6ea0-4d4a-9c34-ab50f4b4b88d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6d7e22a4-6ea0-4d4a-9c34-ab50f4b4b88d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udførelse af renholdelse af kørebaner, cykelstier mm. for Gentofte Kommune

Sagsnr.: EMN-2021-02969
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udførelse af renholdelse af kørebaner, cykelstier, stier, heller, refuser, vejbump mm.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
90610000 Gaderengøring og -fejning
90611000 Gaderengøring
90612000 Gadefejning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af renholdelse af kørebaner, cykelstier, stier, heller, refuser, vejbump mm.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Medarbejdere på udførende på opgaven skal have gyldigt kursusbevis i ”Vejen som arbejdsplads” eller et kursus med tilsvarende indhold.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning, egenkapital, soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Minimum samlet årsomsætning 5 mio. DKK

- Minimum egenkapital 500 000 DKK

- Minimum soliditetsgrad 10 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer

- Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede

- Værktøj, materiel og teknisk udstyr

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Referencer: Minimum 3 aftaler med omsætning på minimum 1 mio.

- Årlige gennemsnitlige ansatte: minimum 1 fuldtidsansat chauffør

- Værktøj, materiel og teknisk udstyr: råderet over minimum 1 selvopsugende fejemaskine (EURO 6).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Medarbejdere udførende på opgaven skal have gyldigt kursusbevis i ”Vejen som arbejdsplads” eller et kursus med tilsvarende indhold

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.047