23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-347099
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/159831400.aspx

Udbyder

Nyborg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(13.07.2021)Yderligere oplysninger
Bilag 3A-J (kortbilag) er uploadet.

Vintertjeneste i Nyborg Kommune


Nyborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Lindegaard Hansen
E-mail: ceh@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Fax: +45 63337001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159831400.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.nyborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159831400.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159831400.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vintertjeneste i Nyborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste.

Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m.

Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25.

Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (bilag E).

Arbejdet udbydes i 23 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder).

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

OBS! Bilag 3A-J uploades snarest.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Lastbil - LPS og LP

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste.

Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m.

Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25.

Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (bilag E).

Arbejdet udbydes i 23 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder).

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 15/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 1 år hver gang.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Traktor - TP II, III, IV

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste.

Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m.

Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25.

Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (bilag E).

Arbejdet udbydes i 23 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder).

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 15/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 1 år hver gang.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Institutioner - INST

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste.

Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m.

Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25.

Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (bilag E).

Arbejdet udbydes i 23 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder).

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 15/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 1 år hver gang.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Håndruter - H

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste.

Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m.

Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25.

Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (bilag E).

Arbejdet udbydes i 23 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder).

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 15/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 1 år hver gang.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Stiruter - STP

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nyborg Kommune udbyder dele af kommunens vintertjeneste.

Vintertjenesten i Nyborg kommune omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 600 km vej, samt cykelstier, fortove, parkeringspladser, buslommer, gangarealer og torve m.m.

Hermed udbydes nedenstående arbejder i Nyborg Kommune for beredskabsperioden 2021/22 - 2022/23 samt med option på forlængelse af kontrakten i yderligere 2 * 1 år, svarende til henholdsvis beredskabsperioden 2023/24 og 2024/25.

Vintertjenesten skal udføres i henhold til Nyborg Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (bilag E). Arbejdet udbydes i 23 entrepriser / delaftaler (ruter og geografiske områder).

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de dertil svarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt entreprenøren afgiver tilbud på flere entrepriser, end han ønsker overdraget, skal han på tilbudssamlelisten anføre det maksimale antal entrepriser, han ønsker overdraget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 15/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 gange med 1 år hver gang.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Gyldig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de seneste minimum 3 regnskabsår, eller positiv udvikling i egenkapitalen i de seneste minimum 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Gyldig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK

Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de seneste minimum 3 regnskabsår, eller positiv udvikling i egenkapitalen i de seneste minimum 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Referencelisten skal indeholde minimum én reference.

Med sammenlignelige referencer menes referencer, der viser tilbudsgivers erfaring med udførelse af vintertjeneste. Tilbudsgiver skal angive kontaktpersoner for hver referencer. Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til udvalgte referencer hos tilbudsgiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencelisten skal indeholde minimum én reference.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være mulighed for at deltage i åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Nyt udbud forventes at blive offentliggjort til ikrafttræden i umiddelbar forlængelse af nærværende kontrakt.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021

Send til en kollega

0.063