23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 112-292903
Offentliggjort
11.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Afværgeforanstaltninger efter mink opgravning


Fødevarestyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Trolle Rasmussen
E-mail: JETRA@fvst.dk
Telefon: +45 72275614
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303403&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afværgeforanstaltninger efter mink opgravning

 

Sagsnr.: 2021-42-1341-00006
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver i forbindelse med afværgeforanstaltningerne ved minkgravene i Nr. Felding og Kølvrå, ultimo juni 2021. I den forbindelse ønsker Fødevarestyrelsen at skabe åbenhed omkring udbuddet, og sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en dialog omkring udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
90733700 Monitering eller bekæmpelse af grundvandsforurening
90733800 Afledning af forurenet grundvand
90733900 Behandling eller genopretning af forurenet grundvand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

 

2800 Glostrup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver i forbindelse med afværgeforanstaltningerne ved minkgravene i Nr. Felding og Kølvrå, ultimo juni 2021. I den forbindelse ønsker Fødevarestyrelsen at skabe åbenhed omkring udbuddet, og sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen leverandører i markedet til at indgå i en dialog omkring udbuddet.

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde en kontrakt om rådgiveropgaver i forbindelse med afværgeforanstaltningerne efter opgravning ved minkgravene i Nr. Felding og Kølvrå ultimo juni 2021.

Fødevarestyrelen opfordrer potentielle leverandører i at indgå i dialog om projektet. Fødevarestyrelsen vil særligt gerne høre fra leverandører med kompetencer inden for spildevands- og grundvandsrensning rådgivning eller lignende. Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at Styrelsen vil vurdere hensigtsmæssigheden af evt. indkomne spørgsmål i relation til at kunne gennemføre et evt. kommende offentlig udbud.

Dialoggen gennemføres for at sikre, at det endelige udbudsmateriale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt og effektuerer den politiske aftale om opgravning af mink og de efterfølgende afværgeforanstaltninger.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i dialoggen accepterer, at Fødevarestyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i udbudsdesign og udbudsmateriale.

Fødevarestyrelsen skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. Fødevarestyrelsen forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne inputs.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale og vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles efter offentliggørelse af den endelig udbud i ultimo juli.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Potentielle tilbudsgivere, der ønsker at modtage materialerne, skal skrive til jetra@fvst.dk med deres navn, firmanavn og CVR. nr.

Der skal skrives ” Vedr.: Afværgeforanstaltningerne ved minkgravene i Nr. Felding og Kølvrå” i emnefeltet.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2021

Send til en kollega

0.063