23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-289324
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.07.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Vordingborg Kommune

Byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med opførelsen af Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus


Vordingborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4670
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 33344166
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f61bfed4-fef1-4b2f-bd18-1c522b5cd85e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f61bfed4-fef1-4b2f-bd18-1c522b5cd85e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f61bfed4-fef1-4b2f-bd18-1c522b5cd85e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f61bfed4-fef1-4b2f-bd18-1c522b5cd85e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med opførelsen af Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vordingborg Kommune skal have opført et nyt Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus udgør etape 2, hvor etape 1, der består af et jobcenter og borgerservice, allerede er gennemført og ibrugtaget. Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus er udbudt i hovedentreprise ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 104-272751. Det er forventningen, at hovedentreprisekontrakten indgås med den valgte hovedentreprenør i uge 39 med kontraktstart den 1. oktober 2021. I henhold til tidsplanen skal aflevering ske 12. juni 2023, idet afleveringstidspunktet dog i særlige definerbare tilfælde kan udskydes til den 12. august 2023.

Vordingborg Kommune har i forbindelse med udførelsen af hovedentreprisen behov for rådgivningsbistand til byggeledelse og fagtilsyn, på hvilken baggrund Vordingborg Kommune udbyder 2 selvstændige delkontrakter; delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som byggeledelse, og delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som fagtilsyn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som byggeledelse

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71247000 Byggeledelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Vordingborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vordingborg by er i lighed med mange andre danske byer en by i forandring. For at understøtte denne udvikling har Vordingborg Kommune igangsat projektet "De røde løbere" hvis mål er en levende bymidte, hvor tråde trækkes ud og griber fat i de omkringliggende uddannelses- og kulturinstitutioner, naturoplevelser, attraktioner, erhverv samt historiske højdepunkter.

Vordingborg Kommune vil understøtte denne udvikling ved at skabe et attraktivt knudepunkt og et administrativt centrum på Valdemarstorvet ved gennemførelse af 2 etaper. Etape 1, der består af et jobcenter og borgerservice, er gennemført. Etape 2 står foran gennemførelse og medfører, at etape 2 bygges sammen med etape 1, så der opnås ét sammenhængende og bæredygtigt rådhus.

Etape 2 blev igangsat i foråret 2020 ved en projektkonkurrence, hvor MOE A/S med PLH Arkitekter A/S og ETN Arkitekter ApS den 24. juni 2020 blev udpeget som vinder. Etape 2 er nu nået dertil, hvor etape 2 udbydes i hovedentreprise. Udbuddet af hovedentreprisen er offentliggjort ved udbudsbekendtgørelsen 22021/S 104-272751 af 27. maj 2021.

Etape 2 udgør 4.210 m2 fordelt på 4 etager og 440 m2 kælder og er disponeret som et atriumhus i 4 etager og knytter sig direkte til den nordlige gavl af den eksisterende etape 1. Det eksisterende atrium i etape 1 bliver forlænget ind i etape 2 og skaber ét samlet rådhus.

Det er visionen for det samlede rådhus, at dette bl.a. skal understøtte oplevelser i form af fx kulturelle aktiviteter. Borgerbetjening og -service bliver en naturlig del af det nye samlede rådhus, der samtidig udgør en moderne arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere og et administrativt centrum.

Mødecentret på 3. sal retter sig bl.a. mod foreninger og tagterrassen med udsigt til Gåsetårnet og skal give mulighed for et nyt blik på Vordingborg. Udadvendte funktioner skal omfavnes af bygningen ud mod Valdemarstorvet, hvor et spændende nyt miljø giver tilbage til den historiske by med spændende brugsmuligheder.

Vordingborg Kommune har afsat ca. 75 mio. DKK til opførelsen af Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus.

Det er forventningen, at hovedentreprisekontrakten indgås med den valgte hovedentreprenør i uge 39 med kontraktstart den 1. oktober 2021. I henhold til tidsplanen for Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus skal aflevering ske den 12. juni 2023, idet der dog er mulighed for, at afleveringstidspunktet i særlige definerbare tilfælde kan udskydes til den 12. august 2023.

Vordingborg Kommune har i forbindelse med udførelsen af hovedentreprisen behov for rådgivningsbistand i form af byggeledelse og fagtilsyn, på hvilken baggrund Vordingborg Kommune udbyder 2 selvstændige delkontrakter; delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som byggeledelse, og delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som fagtilsyn.

Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på delkontrakten om byggeledelse, på delkontrakten om fagtilsyn eller på begge delkontrakter. Samme tilbudsgiver kan således godt blive tildelt begge delkontrakter.

Udbuddet af byggeledelse og fagtilsyn gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens § § 56-57. Fristen for afgivelse af tilbud er den 7. juli 2021 kl. 12.00. Der afholdes virtuelt spørgemøde den 17. juni 2021 kl. 15.00. Nærmere oplysning herom vil blive meddelt på www.udbuddet.dk der er den elektroniske udbudsplatform, som anvendes til gennemførelsen af udbuddet. Tilbudsgiver skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne deltage i udbuddet. Oprettelsen kan ske uden omkostning. Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via supportfunktionen, der kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet. Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå tilbuddet i 6 måneder efter tilbudsfristen.

Det samlede udbudsmateriale for udbuddet af hovedentreprisen offentliggøres som en del af det samlede udbudsmateriale for udbuddet af byggeledelse og fagtilsyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte medarbejdere / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Iht. tidsplanen for hovedentreprenøren skal arbejderne påbegyndes senest 1. oktober 2021 med aflevering senest 12. juni 2023. Hovedentreprisekontrakten giver dog mulighed for, at afleveringstidspunktet i særlige dokumenterbare tilfælde kan udskydes, dog senest til den 12. august 2023. Udskydes afleveringstidspunktet, forlænges delkontrakten om rådgivning i form af byggeledelse tilsvarende.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver skal afgive en fast tilbudssum ekskl. moms, der omfatter alene ydelser forbundet med rådgivningsbistand i form af byggeledelse. Derudover skal tilbudsgiver afgive en timepris for forskellige medarbejderkategorier, der vil finde anvendelse for arbejder, der ligger ud over kontrakten.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som fagtilsyn

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Vordingborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vordingborg by er i lighed med mange andre danske byer en by i forandring. For at understøtte denne udvikling har Vordingborg Kommune igangsat projektet "De røde løbere" hvis mål er en levende bymidte, hvor tråde trækkes ud og griber fat i de omkringliggende uddannelses- og kulturinstitutioner, naturoplevelser, attraktioner, erhverv samt historiske højdepunkter.

Vordingborg Kommune vil understøtte denne udvikling ved at skabe et attraktivt knudepunkt og et administrativt centrum på Valdemarstorvet ved gennemførelse af 2 etaper. Etape 1, der består af et jobcenter og borgerservice, er gennemført. Etape 2 står foran gennemførelse og medfører, at etape 2 bygges sammen med etape 1, så der opnås ét sammenhængende og bæredygtigt rådhus.

Etape 2 blev igangsat i foråret 2020 ved en projektkonkurrence, hvor MOE A/S med PLH Arkitekter A/S og ETN Arkitekter ApS den 24. juni 2020 blev udpeget som vinder. Etape 2 er nu nået dertil, hvor etape 2 udbydes i hovedentreprise. Udbuddet af hovedentreprisen er offentliggjort ved udbudsbekendtgørelsen 22021/S 104-272751 af 27. maj 2021.

Etape 2 udgør 4 210 m2 fordelt på 4 etager og 440 m2 kælder og er disponeret som et atriumhus i 4 etager og knytter sig direkte til den nordlige gavl af den eksisterende etape 1. Det eksisterende atrium i etape 1 bliver forlænget ind i etape 2 og skaber ét samlet rådhus.

Det er visionen for det samlede rådhus, at dette bl.a. skal understøtte oplevelser i form af fx kulturelle aktiviteter. Borgerbetjening og -service bliver en naturlig del af det nye samlede rådhus, der samtidig udgør en moderne arbejdsplads for ca. 300 medarbejdere og et administrativt centrum.

Mødecentret på 3. sal retter sig bl.a. mod foreninger og tagterrassen med udsigt til Gåsetårnet og skal give mulighed for et nyt blik på Vordingborg. Udadvendte funktioner skal omfavnes af bygningen ud mod Valdemarstorvet, hvor et spændende nyt miljø giver tilbage til den historiske by med spændende brugsmuligheder.

Vordingborg Kommune har afsat ca. 75 mio. DKK til opførelsen af Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus.

Det er forventningen, at hovedentreprisekontrakten indgås med den valgte hovedentreprenør i uge 39 med kontraktstart den 1. oktober 2021. I henhold til tidsplanen for Vordingborg Rådhus – Borgernes Hus skal aflevering ske den 12. juni 2023, idet der dog er mulighed for, at afleveringstidspunktet i særlige definerbare tilfælde kan udskydes til den 12. august 2023.

Vordingborg Kommune har i forbindelse med udførelsen af hovedentreprisen behov for rådgivningsbistand i form af byggeledelse og fagtilsyn, på hvilken baggrund Vordingborg Kommune udbyder 2 selvstændige delkontrakter; delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som byggeledelse, og delkontrakt om rådgivning, der skal udføres som fagtilsyn.

Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på delkontrakten om byggeledelse, på delkontrakten om fagtilsyn eller på begge delkontrakter. Samme tilbudsgiver kan således godt blive tildelt begge delkontrakter.

Udbuddet af byggeledelse og fagtilsyn gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens § § 56-57. Fristen for afgivelse af tilbud er den 7. juli 2021 kl. 12.00. Der afholdes virtuelt spørgemøde den 17. juni 2021 kl. 15.00. Nærmere oplysning herom vil blive meddelt på www.udbuddet.dk der er den elektroniske udbudsplatform, som anvendes til gennemførelsen af udbuddet. Tilbudsgiver skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne deltage i udbuddet. Oprettelsen kan ske uden omkostning. Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via supportfunktionen, der kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet. Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå tilbuddet i 6 måneder efter tilbudsfristen.

Det samlede udbudsmateriale for udbuddet af hovedentreprisen offentliggøres som en del af det samlede udbudsmateriale for udbuddet af byggeledelse og fagtilsyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte medarbejdere / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Iht. tidsplanen for hovedentreprenøren skal arbejderne påbegyndes senest 1. oktober 2021 med aflevering senest 12. juni 2023. Hovedentreprisekontrakten giver dog mulighed for, at afleveringstidspunktet i særlige dokumenterbare tilfælde kan udskydes, dog senest til den 12. august 2023. Udskydes afleveringstidspunktet, kan der være behov for at trække yderligere på fagtilsynet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vordingborg Kommune har behov for løbende at kunne trække på fagtilsynet. Afregning sker derfor efter medgået tid på de timesatser for de forskellige medarbejderkategorier, som fremgår af tilbudslisten. Vordingborg Kommune er dermed ikke forpligtet til at aftage et bestemt antal timer fra fagtilsynet, hvilket fagtilsynet dermed ikke kan gøre krav på.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Uanset om tilbudsgiver byder ind på delkontrakten for byggeledelse, delkontrakten for fagtilsyn eller begge delkontrakter, skal tilbudsgiver i ESPD'et angive følgende oplysninger:

— Tilbudsgivers omsætning i det senest afsluttet regnskabsår.

Med "afsluttet regnskabsår" menes regnskabsår, for hvilket der foreligger godkendt regnskab.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives et særskilt ESPD for hver deltager.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under de udbudte delkontrakter.

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om det efterspurgte økonomiske nøgletal. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Uanset om tilbudsgiver byder ind på delkontrakten for byggeledelse, delkontrakten for fagtilsyn eller begge delkontrakter, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav:

1) Positiv omsætning i det senest afsluttet regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Afgiver tilbudsgiver tilbud på delkontrakten for byggeledelse, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgaver" forstås:

— (A-i) Byggeledelse udført på byggerier, der er gennemført i hovedentreprise.

— (A-ii) Byggeledelse i forbindelse med kontorbyggeri, uddannelsesinstitutioner, kulturbyggeri eller domicilbyggeri, som er opført i flere etager, dvs. mere end én etage, og

— (A-iii) Byggeledelse udført på byggerier med tekniske anlæg, der kontrollerer indeklima og elektriske installationer.

Derudover er det et krav, at mindst ét af de "tilsvarende opgaver":

— (A-A) Vedrører byggeledelse for et byggeri, som er opført i tæt bymæssig sammenhæng, og

— (A-B) Vedrører byggeledelse for et byggeri på minimum 3 000 m2.

Afgiver tilbudsgiver tilbud på delkontrakten for fagtilsyn, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav:

2) Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgaver" forstås:

— (B-i) Fagtilsyn udført på byggerier, der er gennemført i hovedentreprise.

— (B-ii) Fagtilsyn i forbindelse med kontorbyggeri, uddannelsesinstitutioner, kulturbyggeri eller domicilbyggeri, som er opført i flere etager, dvs. mere end én etage, og

— (B-iii) Fagtilsyn udført på byggerier med tekniske anlæg, der kontrollerer indeklima og elektriske installationer.

Derudover er det et krav, at mindst ét af de "tilsvarende opgaver":

— (B-A) Vedrører fagtilsyn for et byggeri på minimum 3 000 m2.

Afgiver tilbudsgiver både tilbud på delkontrakten for byggeledelse og delkontrakten for fagtilsyn, skal begge ovenstående mindstekrav være opfyldt, jf. pkt. 1) og pkt. 2).

Tilbudsgiver må gerne anvende samme referenceopgave til opfyldelse af mindstekravene for byggeledelse og fagtilsyn. I tilfælde heraf opfordres tilbudsgiver til at beskrive referenceopgaven hver for sig, dvs. en beskrivelse for byggeledelse og en beskrivelse for fagtilsyn.

Referencerne bør indeholde: Navn og kontaktoplysninger på bygherre/kunden, byggeriets "størrelse", dvs. areal og kontraktsum ekskl. moms, beskrivelse af byggeriet/projektet, herunder karakter, kompleksitet samt en kort præsentation af byggeriet/projektet i sin helhed, entrepriseform, tilbudsgivers rolle og ansvar samt omfang af egne ydelser, og udførelsesperioden, dvs. kontraktindgåelsestidspunkt, igangsætning samt afleveringstidspunkt.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives et særskilt ESPD for hver deltager.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Vordingborg Kommunen for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Bemærk: For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Afgiver tilbudsgiver tilbud på delkontrakten for byggeledelse, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav:

1) Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år.

Afgiver tilbudsgiver tilbud på delkontrakten for fagtilsyn, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav:

2) Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år.

Afgiver tilbudsgiver tilbud på både delkontrakten om byggeledelse og delkontrakten om fagtilsyn, skal begge ovenstående mindstekrav være opfyldt, jf. pkt. (1) og pkt. (2).

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Delkontrakten om byggeledelse og delkontrakten om fagtilsyn indeholder begge en række bodsbestemmelser, ligesom delkontrakterne indeholder en række klausuler, som byggeledelsen og fagtilsynet er forpligtet til at overholde.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/07/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære Vordingborg Kommunes åbning af modtagne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD'ets del III, afsnit A-B ("Obligatoriske udelukkelsesgrunde") og del III, afsnit C ("Frivillige udelukkelsesgrunde"), dvs. at følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til delkontrakterne, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(7), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til delkontrakterne, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Tilbudsgivere skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver må forvente en ekspeditionstid for serviceattesten på 2 uger.

Vordingborg Kommune vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. maj 2021.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 7. juli 2021 kl. 12.00. Der afholdes virtuelt spørgemøde den 17. juni 2021 kl. 15.00. Nærmere oplysning herom vil blive meddelt på www.udbuddet.dk der er den elektroniske udbudsplatform, som anvendes til gennemførelsen af udbuddet. Tilbudsgiver skal derfor oprettes som licenshaver hos www.udbuddet.dk for at kunne deltage i udbuddet. Oprettelsen kan ske uden omkostning. Spørgsmål vedrørende www.udbuddet.dk skal stilles direkte til www.udbuddet.dk via supportfunktionen, der kan træffes via telefon +45 7022 7007.

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne for disses deltagelse i udbuddet. Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå tilbuddet i 6 måneder efter tilbudsfristen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.032