23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-283037
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.07.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ebdfe811-36a9-444a-b392-cbe9476da0b7/homepage

Udbyder

Lindø port of Odense A/S

Vindere

(03.09.2021)
SMP Rengøringsservice ApS
Landbrugsvej 16
5260 Odense S

Rengøringsydelser


Lindø port of Odense A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lindø port of Odense A/S
CVR-nummer: 38437011
Postadresse: Noatunvej 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Hollender Udengaard
E-mail: cu@lpo.dk
Telefon: +45 22944446
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lpo.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ebdfe811-36a9-444a-b392-cbe9476da0b7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ebdfe811-36a9-444a-b392-cbe9476da0b7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ebdfe811-36a9-444a-b392-cbe9476da0b7/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ordregiver ønsker at udbyde rengøringsydelser, herunder vinduespolering, på lokationerne Terminal Nord og Terminal Syd beliggende på Lindø, 5330 Munkebo.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Kystvejen 100, 5330 Munkebo

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver ønsker at udbyde rengøringsydelser, herunder vinduespolering, på lokationerne Terminal Nord og Terminal Syd beliggende på Lindø, Munkebo.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan ensidigt vælge at forlænge kontrakten med yderligere 12 måneder. Ordregiver kan gøre dette 2 gange således, at kontraktens samlede løbetid maksimalt er 60 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver kan i kontraktens løbetid tilkøbe tillægsydelser til priser som angivet i leverandørens tilbud.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende økonomiske og finansielle minimumskrav:

— Omsætning: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver indenfor de seneste 3 afsluttede regnskabsår før tilbudsfristens udløb eller i perioden siden etablering af virksomheden har haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 3 mio. DKK i hvert regnskabsår.

— Egenkapital: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de seneste 3 afsluttede regnskabsår før tilbudsfristens udløb eller i perioden siden etablering af virksomheden har haft en positiv egenkapital i hvert regnskabsår.

— Soliditetsgrad: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 seneste afsluttede regnskabsår før tilbudsfristens udløb eller i perioden siden etablering af virksomheden har haft en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende tekniske og faglige minimumskrav:

— Erfaring: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst én tilsvarende opgave som den udbudte inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristens udløb. Med tilsvarende opgave menes rengøring af kontorer, møde- og konferencelokaler, toilet og bad, omklædning.

Køkken og kantine, depotrum, fællesområder og trapper, m.v. samt vinduespolering, ikke nødvendigvis på samme reference.

— Kvalitetssikring: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere at have et kvalitetssikringssystem, der baserer sig på kravene i relevante DS/INSTA, ISO-systemer eller tilsvarende standarder.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Betalingsvilkår fremgår af udbudsdokumentet "Udkast til Leverandørkontrakt".

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 035-088480
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/07/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)</span>Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.062