23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-277755
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Vindere

Formidlingsaftale

(02.06.2021)
SEAS - NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 56
4520 Svinninge

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas via varebørs på vegne af VEKS til brug på VEKS' spidslastcentraler


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Nina Dalsgaard
E-mail: nd@veks.dk
Telefon: +45 43660642
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.veks.dk
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Formidlingsaftale om indkøb af naturgas via varebørs på vegne af VEKS til brug på VEKS' spidslastcentraler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09123000 Naturgas
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

VEKS har til hensigt at indgå en 2-årig formidlingaftale med SEAS - NVE Strømmen A/S om indkøb af naturgas via varebørs til brug på VEKS' spidslast centraler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

VEKS har til hensigt at indgå en 2-årig formidlingsaftale med SEAS - NVE Strømmen A/S om indkøb af naturgas via varebørs på vegne af VEKS til brug på VEKS' spidlastcentraler beliggende i Storkøbenhavn og omegn.

”VEKS er en ordregivende enhed omfattet af direktiv 2014/25.

Det er VEKS’ vurdering, at indkøbet af naturgas kan foretages som udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med direktiv 2014/25. Det skyldes, at der er tale om indkøb på en varebørs som beskrevet i direktivets artikel 50 litra g).

Den virksomhed, som VEKS har til hensigt at tildele kontrakten, indkøber naturgassen på en varebørs på vegne af VEKS. Virksomheden handler således i eget navn, men ejendomsretten til den indkøbte naturgas er VEKS’.

Aftalen omfatter hele VEKS’ behov for naturgas til brug som spidslast ved fremstillingen af fjernvarme i de 2 år, hvor formidlingsaftalen gælder. Aftalen indebærer således fuld volumenfleksibilitet, ligesom den indebærer, at hele VEKS’ behov for naturgas til brug som spidslast ved fremstillingen af fjernvarme i de 2 år, hvor formidlingsaftalen gælder, vil blive indkøbt på varebørs.

Det er også VEKS’ vurdering, at selve formidlingsydelsen i forbindelse med indkøb af naturgassen på en varebørs er undtaget fra udbudspligt i medfør af artikel 21, litra d) i direktiv 2014/25.

For en god ordens skyld har VEKS dog valgt at offentliggøre denne profylaksebekendtgørelse inden, formidlingsaftalen indgås, og der foretages indkøb i henhold til den. VEKS agter således først at indgå formidlingsaftalen og foretage indkøb i henhold til denne efter, at der er forløbet 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.”

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

”VEKS er en ordregivende enhed omfattet af direktiv 2014/25.

Det er VEKS’ vurdering, at indkøbet af naturgas kan foretages som udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med direktiv 2014/25. Det skyldes, at der er tale om indkøb på en varebørs som beskrevet i direktivets artikel 50 litra g).

Den virksomhed, som VEKS har til hensigt at tildele kontrakten, indkøber naturgassen på en varebørs på vegne af VEKS. Virksomheden handler således i eget navn, men ejendomsretten til den indkøbte naturgas er VEKS’.

Aftalen omfatter hele VEKS’ behov for naturgas til brug som spidslast ved fremstillingen af fjernvarme i de 2 år, hvor formidlingsaftalen gælder. Aftalen indebærer således fuld volumenfleksibilitet, ligesom den indebærer, at hele VEKS’ behov for naturgas til brug som spidslast ved fremstillingen af fjernvarme i de 2 år, hvor formidlingsaftalen gælder, vil blive indkøbt på varebørs.

Det er også VEKS’ vurdering, at selve formidlingsydelsen i forbindelse med indkøb af naturgassen på en varebørs er undtaget fra udbudspligt i medfør af artikel 21, litra d) i direktiv 2014/25.

For en god ordens skyld har VEKS dog valgt at offentliggøre denne profylaksebekendtgørelse inden, formidlingsaftalen indgås, og der foretages indkøb i henhold til den. VEKS agter således først at indgå formidlingsaftalen og foretage indkøb i henhold til denne efter, at der er forløbet 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.”

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Formidlingsaftale

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SEAS - NVE Strømmen A/S
CVR-nummer: 24213528
Postadresse: Hovedgaden 56
By: Svinninge
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 4520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnens Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevnenshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.047