23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 102-265733
Offentliggjort
28.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

European Environment Agency (EEA)

Opdateringer

Rettelse
(21.06.2021)

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester i forvejen og senest onsdag den 30. juni 2021 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu
Læses:
Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester i forvejen og senest mandag den 5. juli 2021 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 01-07-2021
Time: 14:00
Læses:
Dato: 06-07-2021
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 02-07-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 07-07-2021
Time: 10:00

Rettelse
(21.06.2021)

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Conditions for opening of tenders
instead of:
Representatives of tenderers (1 per tenderer) are allowed to participate in the opening session. They are requested to inform the EEA's procurement services in advance and at the latest by Wednesday 30 June 2021 by e-mail to procurement@eea.europa.eu
Read:
Representatives of tenderers (1 per tenderer) are allowed to participate in the opening session. They are requested to inform the EEA's procurement services in advance and at the latest by Monday, 5 July 2021 by e-mail to procurement@eea.europa.eu

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Time limit for receipt of tenders or requests to participate
instead of:
Date: 01-07-2021
Time: 14:00
Read:
Date: 06-07-2021
Time: 14:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Conditions for opening of tenders
instead of:
Date: 02-07-2021
Time: 10:00
Read:
Date: 07-07-2021
Time: 10:00

Rettelse
(21.06.2021)

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Villkor för anbudsöppning
instead of:
Företrädare för anbudsgivare (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta i mötet för öppnande. De ombeds informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg och senast onsdagen den 30 juni 2021 via e-post till procurement@eea.europa.eu
Read:
Företrädare för anbudsgivare (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta i mötet för öppnande. De ombeds informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg och senast måndagen den 5 juli 2021 via e-post till procurement@eea.europa.eu

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
instead of:
Datum: 01-07-2021
Time: 14:00
Read:
Datum: 06-07-2021
Time: 14:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Villkor för anbudsöppning
instead of:
Datum: 02-07-2021
Time: 10:00
Read:
Datum: 07-07-2021
Time: 10:00

Tjenesteydelser til støtte for EEA's aktiviteter inden for rammerne af EEA-RTD-serviceleveranceaftalen vedrørende mainstreaming af principper for deling og forvaltning af GEOSS-data til støtte for Europas miljø


European Environment Agency (EEA)

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8549
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8549
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tjenesteydelser til støtte for EEA's aktiviteter inden for rammerne af EEA-RTD-serviceleveranceaftalen vedrørende mainstreaming af principper for deling og forvaltning af GEOSS-data til støtte for Europas miljø

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/21/007
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90714100 Miljøoplysningssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EEA ønsker at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en tjenesteyder inden for in situ-jordobservation og deling og forvaltning af geospatial data med fokus på data, der er relevante for klimatilpasningspolitikker og -initiativer. Disse aktiviteter skal udføres i lyset af EEA's og EU's nuværende miljø- og klimaaktiviteter og sikre de tilsvarende forbindelser til de relevante initiativer, flagskibsprojekter og aktiviteter for Gruppen for Jordobservation (GEO).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Alle tjenesteydelser skal hovedsageligt udføres i den fremtidige kontrahents egne lokaler med lejlighedsvise møder i EEA's lokaler i København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelserne, der skal leveres af kontrahenten, omfatter primært både tematisk og teknisk rådgivning og støtte, herunder udførelse af bl.a. fremme og/eller gennemførelse af aktiviteter vedrørende datadeling og -forvaltning (f.eks. dataindsamling, metadataudvikling, analyse af licenser samt datatilgængelighed og -brugbarhed); indsamling, beskrivelse, forvaltning og validering af datakrav; udvikling af standardmetoder, mangelanalyse, bedste praksisser og anbefalinger; udarbejdelse af tekniske rapporter; tilrettelæggelse af workshopper og konsultationer samt støtte til EEA's deltagelse i møder og arbejdsgrupper. Den fremtidige kontrahent skal bygge på relevante EEA- og Eionet-aktiviteter, GEO- og EuroGEO-initiativer, Horisont 2020's og Horisont Europas forsknings- og innovationsaktiviteter, borgervidenskabelige initiativer, hvor det er relevant, og Copernicus-programmet, navnlig det arbejde, der udføres af Det Europæiske Center for Mellemfristede Vejrprognoser (klimaændringer og overvågning af atmosfæren), Kommissionens Fælles Forskningscenter (global landovervågning) og EEA (landovervågning og koordinering af aktiviteter vedrørende in situ-data).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tilbudt en rammetjenesteydelseskontrakt for en indledende periode på 24 (fireogtyve) måneder. Rammetjenesteydelseskontrakten kan fornys højst to gange for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EuroGEO, som forsyner en regional ramme til fremme af koordinering og samarbejde mellem de europæiske GEO-medlemmer. Yderligere oplysninger om EuroGEO findes i gennemførelsesplanen (2020-2022) på: https://earthobservations.org/documents/gwp20_22/EUROGEO.pdf

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.1.1 og 2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Islandsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/07/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

I EEA's lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK. EEA forbeholder sig ret til at tilrettelægge et fjernåbningsmøde på grund af begrænsninger forbundet med Covid-19.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (én pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjenester i forvejen og senest onsdag den 30.6.2021 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Den Europæiske Unions Domstol senest to måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2021

Send til en kollega

0.063