23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-248345
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.07.2021 Kl. 09:00

Udbyder

Odsherred Varme A/S

Opdateringer

Rettelse
(25.05.2021)

II.2.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:Tildelingskriterier
I stedet for:
Læses:
Tildelingskriterier er:
- Kvalitetskriterium
- Fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle "Kvalitet, fleksibilitet og løsning af projektet": 70 %
- Kvalitets- og egenkontrolsystem: 30 %
- Omkostningskriterium
- Positionspriser TBL: 20 %
- Samlet pris for Rørvig og Fårevejle projekter: 80 %.

II.2.14)
Placering af det tekst, der skal ændres:Yderligere oplysninger
I stedet for:
Læses:
Ved vurderingen af tilbuddene anvender Bygherre følgende evalueringsmodel:
”kommissionsmodel” – se beskrivelse:
I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet samlet vægtet beregnet 5,4 se bilag 3. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.

Rettelse
(09.06.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 05-07-2021
Time: 09:00
Læses:
Dato: 05-07-2021
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 05-07-2021
Time: 09:00
Læses:
Dato: 05-07-2021
Time: 23:59

III.1.2)
I stedet for:
Egenkapital Soliditetsgrad
Egenkapital på min. 1 mio. DKK de seneste 3 regnskabsår.
Soliditetsgrad på større end 31 % de seneste 3 regnskabsår (Egenkapital × 100) ÷ Aktiver.
Læses:
Egenkapital Soliditetsgrad
Egenkapital på min. 1 mio. DKK de seneste 3 regnskabsår.
Soliditetsgrad på større end 20 % de seneste 3 regnskabsår (Egenkapital × 100) ÷ Aktiver.

Rettelse
(14.06.2021)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 5. juli 2021
Tid: 09.00
Sted: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 5. juli kl. 09.00.
Læses:
Dato: 6. juli 2021
Tid: 10.00
Sted: Hovedgaden 39, 4571 Grevinge
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 6. juli kl. 10.00.

Totalentreprise på projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af anlægsarbejde og ledningsføring samt forbrugerinstallationer inkl. projekt: "Fjernvarme Rørvig og Fårevejle” til Odsherred Forsyning


Odsherred Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Varme A/S
CVR-nummer: 34203563
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: cgh@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
Internetadresse for køberprofilen: www.odsherredforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=79443
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise på projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af anlægsarbejde og ledningsføring samt forbrugerinstallationer inkl. projekt: "Fjernvarme Rørvig og Fårevejle” til Odsherred Forsyning

 

Sagsnr.: Totalentreprise på Projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af Anlægsarbejde og Ledningsføring
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalentreprise for indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022

- ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
44163120 Fjernvarmerørledninger
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Odsherred Forsyning

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022.

Ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

48 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger 1. januar 2023 – 31. juli 2025. Varekøb af rør og unit kan leveres af bygherre som bygherreleverence og vil dermed kunne udtages af tilbuddet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil blive afholdt informationsmøde den 31. maj 2021 fra 09.00 - 11.00. Mødet afholdes i Grevinge, Hovedgaden 39 eller via MS Teams. Tilmelding skal ske via udbudssystemet senest den 27. maj 2021 Hvis der efter fristens udløb ikke er modtaget tilmeldinger, aflyses mødet. Referat fra informationsmøde, herunder eventuelle spørgsmål der stilles på mødet, vil blive offentliggjort på samme måde som spørgsmål og svar, jf. pkt. 5.2.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Totalentreprenøren skal kunne vise svejsecertifikat for min. 1 medarbejder I henhold til bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, skal totalentreprenøren have følgende autorisation:

1) Fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL)

2) Fuld autorisation som vvs-installatørvirksomhed (VFUL).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Egenkapital på min. 1 mio. DKK de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad på større end 31 % de seneste 3 regnskabsår (Egenkapital × 100) ÷ Aktiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer for sammenlignelige projekter – entreprenørarbejde, svejsning og rørføring, opsætning af forbrugerunits.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer for 2 sammenlignelige projekter – entreprenørarbejde, svejsning og rørføring, opsætning af forbrugerunits indenfor de sidste 3 år. Referencerne kan være samlede projekter hvor alle arbejdsopgaver indgik eller enkeltstående entrepriser. Dog skal der fremvises 2 referencer for hver fagentreprise, anlæg, ledningsarbejde, kundeinstallationer. Tilbudsgiver skal have udført mindst 1 opgave indenfor de sidste 3 år, bestående af tilsvarende arbejder med en samlet entreprisesum på minimum 15 mio. DKK. Ved ”tilsvarende arbejder” forstås arbejder, der i samme reference omfatter alle nedenstående elementer:

- Fjernvarmearbejde. Graveentreprise i byer med spuns i tracéer

- Distributionsledninger til fjernvarme med præfabrikerede rør i stål og Aluplex med alarmsystemer samt svejsemuffer •

- Konvertering af kundeinstallationer fra gas- eller oliefyr til fjernvarmeunits

- Håndtering af kontakt med fjernvarmekunderne om aftaler i arbejdet fra start til aflevering.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2021
Tidspunkt: 09:00
Sted:

 

Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 5. juli kl. 09.00.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.047