23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-247557
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.06.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e000e04d-819e-456f-88e7-0d06d1120885/homepage

Udbyder

Svendborg Kommune

Opdateringer

Annullering
(21.05.2021)

Rengøringsydelser til Svendborg Kommune


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e000e04d-819e-456f-88e7-0d06d1120885/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e000e04d-819e-456f-88e7-0d06d1120885/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e000e04d-819e-456f-88e7-0d06d1120885/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsydelser til Svendborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Svendborg Kommune sender rengøringsydelser i udbud, fordelt på 3 delaftaler. delaftale 1 og 2 er almindelig rengøring af kommunens forskellige enheder. Delaftale 3 er rengøringsydelse af kommunens offentlige toiletter. Svendborg kommune, kører med en kombinationsmodel på området for rengøring, hvor rengøringen på ca. 2/3 af matriklerne varetages af kommunens egne rengøringsassistenter, mens ca. 1/3 er udliciteret til private rengøringsfirmaer via dette udbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 850 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven lyder på rengøringsydelse i Svendborg Kommunes forskellige enheder - forskellen på delaftale 1 og 2 er den geografiske opdeling og kontraktstørrelsen. Forventet omsætning i kontraktsperioden på delaftale 1 er 3,6 mio. DKK og 1,8 mio. DKK på delaftale 2.

Svendborg kommune, kører med en kombinationsmodel på området for rengøring, hvor rengøringen på ca. 2/3 af matriklerne varetages af kommunens egne rengøringsassistenter, mens ca. 1/3 er udliciteret til private rengøringsfirmaer via dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 5 %
Omkostningskriterium - Navn: Procedure og organisering / Vægtning: 10 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven lyder på rengøringsydelse i Svendborg Kommunes forskellige enheder - forskellen på delaftale 1 og 2 er den geografiske opdeling og kontraktstørrelsen. Forventet omsætning i kontraktsperioden på delaftale 1 er 3,6 mio. DKK og 1,8 mio. DKK på delaftale 2.

Svendborg kommune, kører med en kombinationsmodel på området for rengøring, hvor rengøringen på ca. 2/3 af matriklerne varetages af kommunens egne rengøringsassistenter, mens ca. 1/3 er udliciteret til private rengøringsfirmaer via dette udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Procedure og organisering / Vægtning: 10 %
Omkostningskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 5 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - off. toiletter

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 vedrører rengøringsydelser på Svendborg Kommunes offentlige toiletter, fordelt rundt omkring i Svendborg Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Procedurer og organisering / Vægtning: 10 %
Omkostningskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 5 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2021
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK pr. personskadesbegivenhed

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede nettoomsætning, herunder omsætning indenfor det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. (Hvis oplysningerne ikke kan angives for hele perioden på grund af at tilbudsgivers virksomhed er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret.)

- I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om egenkapital (ultimo året) for de seneste 3 disponible regnskabsår.

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet.

Delaftale 1+2

- Det er for delaftale 1 et minimumskrav, at nettoomsætningen pr. år for hver af de seneste 3 disponible regnskabs år er minimum 7. mio. DKK.

- Det er for delaftale 2 et minimumskrav, at nettoomsætningen pr. år for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 3. mio. DKK.

- Byder man på delaftale 1 + 2 er minimumskravet, at nettoomsætningen pr. år for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 10. mio. DKK (7 mio. + 3 mio.) (byder man på andre kombinationer skal nettoomsætningskravene på de 2 delaftaler lægges sammen).

- Det er for delaftale 1 og delaftale 2 et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) pr. år for hver af de 3 disponible regnskabsår er minimum 1 mio. DKK (uanset hvor mange eller hvilke delaftaler der bydes på, er kravet samlet set én mio. i egenkapital)

Delaftale 3:

- Det er for delaftale 3 et minimumskrav, at nettoomsætningen pr. år for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 800 000 DKK.

- Det er for delaftale 3 et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) pr. år for hver af de 3 disponible regnskabsår er minimum 1 mio. DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumenteres og fremsendes i Word,pdf eller Excel ark format

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- For delaftale 1 og delaftale 2 gælder, at tilbudsgiver for hver af enkelt tilbudte delaftale skal anføre 2 sammenlignelige referencer på rengøringsopgaver udført eller startet for offentlige kunder inden for de seneste 3 år.

- For delaftale 3 gælder, at tilbudsgiver skal anføre 2 referencer på rengøringsopgaver udført eller startet indenfor de seneste 3 år.

- Referencerne skal indeholde beskrivelse af opgaven, herunder beskrivelse af leveringssted, omfang og volumen samt udførslen med fokus på løbende, forebyggende og oprettende vedligehold og afhjælpning af mangler og svigt. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencer, med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Med sammenlignelig menes i form af rammeaftaler/kontrakter med andre ordregivende myndigheder vedrørende daglig rengøring i kontorer og institutioner og med en værdi på minimum 1 mio. p.a. pr. rammeaftale/kontrakt. Rammeaftalerne/kontrakterne må ikke være afsluttede mere end 3 år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende kontrakt gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumenteres og fremsendes i Word, pdf eller Excel ark format.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Om 4 år når dette udbud udløber.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.046