23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-247411
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.06.2021 Kl. 10:00

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mpalyhtzqu

Udbyder

Skanderborg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(21.05.2021)

II.2.6)
I stedet for:
.
Læses:
Anslået værdi i kontraktperioden er 1,8 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.6)
I stedet for:
.
Læses:
Anslået værdi i kontraktperioden er 260 000 DKK ekskl. moms.

II.2.6)
I stedet for:
.
Læses:
Anslået værdi i kontraktperioden er 1,8 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.6)
I stedet for:
.
Læses:
Anslået værdi i kontraktperioden er 260 000 DKK ekskl. moms.

II.2.6)
I stedet for:
.
Læses:
Anslået værdi i kontraktperioden er 1,8 mio. DKK ekskl. moms.

II.2.6)
I stedet for:
.
Læses:
Anslået værdi i kontraktperioden er 260 000 DKK ekskl. moms.

Vintertjeneste


Skanderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Bodil Friis Nielsen
E-mail: Bodil.Friis.Nielsen@skanderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mpalyhtzqu
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mpalyhtzqu
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vintertjeneste

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Denne opgave benævnt ”Vintertjeneste” omfatter tjenesteydelsen ”udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbiler” på veje i Skanderborg Kommune for perioden 2021 – 2025.

Opgaven omfatter i hovedtræk henholdsvis glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på kørebaner og snerydning med lastbil på kørebaner på 3 forskellige ruter. Der udbydes således 6 delaftaler i form af rammeaftaler. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler.

Ordregiver leverer salt og stiller saltspreder og sneplov til rådighed for lastbiler.

Tilbudsgiver skal selv stille med lastbiler. Ordregiver monterer frontplade, beslag mv. for montering af ordregivers udstyr.

Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes:

- 65 udkald til glatførebekæmpelse på kørebaner

- 20 udkald til snerydning på kørebaner.

Delaftalerne skal udføres i vintersæsonerne 2021/2022 til og med 2024/2025.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

Idet der kan afgives tilbud på flere delaftaler, end tilbudsgiverne har kapacitet til, sker tildelingen af delaftalerne i henhold til en tildelingsmodel, jf. BUT afsnit 3.7.2.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LVA1 - glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på A-veje. Ca længde uden tomkørsel =28459.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LVA1 - snerydning med lastbil

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Snerydning med lastbil på A-veje. Ca længde uden tomkørsel =28459.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LVA2 - Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på A-veje. Længde: ca. 25 239 m uden tomkørsel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LVA2 - snerydning med lastbil

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Snerydning med lastbil på A-veje. Længde: ca. 25 239 m uden tomkørsel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LVA3 - glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil på A-veje. Længde: ca. 22 853 m uden tomkørsel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

LVA3 - snerydning med lastbil

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Snerydning med lastbil på A-veje. Længde: ca. 22 853 m uden tomkørsel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 15/04/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ”Det fælles europæiske udbudsdokument”(ESPD) under fanen ESPD i iBinder.

ESPD er vedlagt som et XML-dokument sammen med det øvrige udbudsmateriale. Xml-filen skal downloades lokalt på tilbudsgivers pc, før den kan importeres til iBinder under ESPD-fanen, og ESPD herefter udfyldes.

Vedledning i udfyldning:

- Afsnit II og III: udfyldes.

- Afsnit IV: her udfyldes egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår i punktet ”Nøgletal”. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét regnskabsår vedlægges som bilag til ESPD revisorerklæring om, at tilbudsgiver er kreditværdig/solid svarende til en egenkapital på 100 000 DKK.

- Afsnit V: udfyldes ikke.

Afsnit VI: det er ikke et krav, at ESPD underskrives af tilbudsgiver. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre juridiske enheder i opfyldelsen af mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen, skal ESPD fra denne anden juridiske enhed underskrives.

Det udfyldte ESPD skal gemmes ned og afleveres (gerne) i pdf-format sammen med resten af tilbuddet på ibinder.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Hvis tilbudsgiver i forbindelse med opfyldelse af mindstekravene til egnethed baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, skal der udfyldes og underskrives særskilte ESPD’er.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet, er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med tilbudsgiver.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Afgives tilbud af et konsortium, skal hver deltager udfylde og underskrive en særskilt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, hvori konsortiedeltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager i konsortiet skal angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Alle deltagere i sammenslutningen (fx konsortium) skal hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse, og der skal udpeges én deltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har en egenkapital på mindst 100 000 DKK pr. delaftale, der bydes på, i seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét regnskabsår er det et krav, at tilbudsgiver er kreditværdig/solid svarende til en egenkapital på 100 000 DKK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul. Se afsnit VI og rammeaftalens pkt. 6.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/06/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Der vil være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene, hvor tilbudsgivere, tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive læst op.

Åbningen finder sted hos Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.

Mødelokale 1.S.03.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan tilgås via følgende link:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mpalyhtzqu

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen, såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2. vedr. konkurs og lign.

Arbejdsklausul:

Ordregiver ønsker at overholde artikel 2, stk. 1 i ILO-konvention nr. 94. Som konsekvens heraf skal ansatte hos leverandøren og leverandørens eventuelle underleverandører, under udførelsen af arbejdet for Skanderborg Kommune være sikret rettigheder, som ikke er mindre gunstige end dem, der følger af den overenskomst for tilsvarende arbejde, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Med rettigheder menes bl.a. rettigheder vedrørende:

a) maksimal arbejdstid og minimal hviletid

b) mindste antal betalte feriedage pr. år

c) mindsteløn, herunder overtidsbetaling; dette gælder ikke for erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger

d) betingelserne for at stille arbejdstagere til rådighed, især via vikarbureauer

e) sikkerhed, sundhed og hygiejne på arbejdspladsen

f) beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår for gravide kvinder og kvinder, der lige har født, samt for børn og unge

g) ligebehandling af mænd og kvinder samt andre bestemmelser vedrørende ikke-forskelsbehandling.

Nærværende klausul finder ikke anvendelse for arbejde, der udføres uden for Danmarks grænser. Se mere i rammeaftalens pkt. 6.

Krav til dokumentation for oplysninger i ESPD:

Ordregiver anmoder efter endt tilbudsbedømmelse de tilbudsgivere, som ordregiver påtænker at tildele kontakt til, om at dokumentere, at oplysningerne i det fremsendte ESPD er rigtige.

Følgende dokumentation skal fremlægges af den/dem, som ordregiver udpeger.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

- Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativmyndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1.

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen udløb.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

- Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i ét regnskabsår er dokumentation fremsendt i form af revisorerklæringen, der medsendes sammen med ESPD.

Alle deltagere i en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal aflevere tilsvarende dokumentation, mens støtteenheder skal dokumentere de oplysninger, som afgives i ESPD vedr. udelukkelse og formåen, som tilbudsgiver baserer sig på.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og omhvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.047