23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Region Hovedstaden

Rengøringsauditering 2021 - 21027976


Region Hovedstaden

Opgavebeskrivelse ’Rengøringsaudit efter DS/INSTA 800 og Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)’ for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler
Annonceret 12. maj 2021 17:00:00 CEST
Deadline 14. juni 2021 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90000000, 85312320
Myndighedstype Region

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/300617

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Der skal fremsendes en referenceliste med følgende mindstekrav:

Minimum 1 igangværende reference med auditering efter DS/INSTA 800 ”Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet” - 4. udgave, 2018 og ” Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler” – 1. udgave, 2015 (NIR), alternativt 2 tidligere referencer med DS/INSTA 800 og NIR eller DS 2451-10.


Tilbudsgiver bekræfter, at kan overholde mindstekrav til omsætning indenfor kvalitetskontrol på hospitaler på 1.200.000 kr indenfor de seneste 3 år.

(Dokumentation skal kunne fremsendes til Ordregiver på Ordregivers foranledning)

Kontaktperson

Navn Jacob Haim
Telefon +45 21308456
E-mail jacob.haim@regionh.dk

Ordregiver

Navn Region Hovedstaden
Adresse Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
DK
Telefon +45 38665000
E-mail indkoeb@regionh.dk
WWW https://www.regionh.dk/

Send til en kollega

0.048