23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-222605
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298052&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Afgrænsende indeluftundersøgelser

(06.09.2021)
Dansk Miljørådgivning A/S
Hvidovrevej 80a
2600 Rødovre

Opdateringer

Rettelse
(21.05.2021)

Del III
Placering af det tekst, der skal ændres:Del III.1.3)
I stedet for:
For delaftale 1:
Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra lignende opgaver, jf. punkt A og B nedenfor, påbegyndt inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb, tidspunktet for udførelsen samt oplysninger om kunde.
A) Mindst 10 og maksimalt 15 referencer fra afgrænsende indeluftundersøgelser og risikovurdering i forhold til indeluften med tilhørende udarbejdelse af afværgeprogrammer og skitseprojekter for forureninger, der kan udgøre en risiko i forhold til indeluft.
B) Heraf mindst 5 referencer der viser udførelse af arbejde med forureningsundersøgelser på vegne af en offentlig myndighed.
For delaftale 2:
Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra lignende opgaver jf. punkt A og B nedenfor, påbegyndt inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb, tidspunktet for udførelsen samt oplysninger om kunde.
A) Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra afgrænsende undersøgelser med fokus på kontaktrisiko over for kontakt med jorden
B) Heraf mindst 5 referencer der viser udførelse af arbejde med forureningsundersøgelser på vegne af en offentlig myndighed.
Læses:
For delaftale 1:
Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra lignende opgaver, jf. punkt A og B nedenfor, påbegyndt eller afsluttet inden for de seneste 5 år med angivelse af beløb, tidspunktet for udførelsen samt oplysninger om kunde.
A) Mindst 10 og maksimalt 15 referencer fra afgrænsende indeluftundersøgelser og risikovurdering i forhold til indeluften med evt. tilhørende udarbejdelse af afværgeprogrammer og skitseprojekter for forureninger, der kan udgøre en risiko i forhold til indeluft.
B) Heraf mindst 5 referencer der viser udførelse af arbejde med forureningsundersøgelser på vegne af en offentlig myndighed.
For delaftale 2:
Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra lignende opgaver jf. punkt A og B nedenfor, påbegyndt eller afsluttet inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb, tidspunktet for udførelsen samt oplysninger om kunde.
A) Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra afgrænsende undersøgelser med fokus på kontaktrisiko over for kontakt med jorden
B) Heraf mindst 5 referencer der viser udførelse af arbejde med forureningsundersøgelser på vegne af en offentlig myndighed.

Rammeudbud af afgrænsende boligundersøgelser


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Jensen
E-mail: helle.moeller.jensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665661
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298052&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298052&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeudbud af afgrænsende boligundersøgelser

 

Sagsnr.: 20074965
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rådgivning i forbindelse med afgrænsende boligundersøgelser i Region Hovedstaden, herunder risikovurdering overfor indeluften og kontakt med forurenet jord. Såfremt der er risiko overfor indeluften og/eller kontakt med forurenet jord, udarbejdes der afværgeprogram, skitseprojekt og moniteringsprogram.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 omhandler rådgivning i forbindelse med afgrænsende indeluftundersøgelser, hvor der indgås aftale med 3 rådgiver.

- Delaftale 2 omhandler rådgivning i forbindelse med kontaktundersøgelser, hvor der indgås kontrakt med én rådgiver. Tilbudsgiver kan vælge at byde på en eller begge delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale af afgrænsende indeluftundersøgelser

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning i forbindelse med afgrænsende indeluftundersøgelser i Region Hovedstaden, herunder risikovurdering overfor indeluften. Såfremt der er risiko for indeluften udarbejdes der afværgeprogram og skitseprojekt samt evt. moniteringssprogram. Der indgås 3 paralelle aftaler. Den anslået værdi (punkt II.2.6) er behæftet med stor usikkerhed afhængigt af opgavens karakter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemandingspulje / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning og kvalitetssikring / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale af afgrænsende kontaktundersøgelser

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Region Hovedstaden

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rådgivning i forbindelse med afgrænsende kontaktundersøgelser i Region Hovedstaden, herunder risikovurdering overfor kontakt med forurenet jord. Såfremt der er risiko for kontakt med forurenet jord udarbejdes der afværgeprogram. Der indgås aftale med én rådgiver. Den anslået værdi (punkt II.2.6) er behæftet med stor usikkerhed afhængigt af opgavens karakter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemandingspulje / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For delaftale 1:

- Årsomsætning på mindst 6 mio. DKK (seneste offentliggjorte regnskab)

- Egenkapital på mindst 1 mio. DKK (seneste offentliggjorte regnskab).

For delaftale 2:

- Årsomsætning på mindst 2,4 mio. DKK (seneste offentliggjorte regnskab)

- Egenkapital på mindst 1 mio. DKK (seneste offentliggjorte regnskab).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For delaftale 1:

Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra lignende opgaver, jf. punkt A og B nedenfor, påbegyndt inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb, tidspunktet for udførelsen samt oplysninger om kunde.

A) Mindst 10 og maksimalt 15 referencer fra afgrænsende indeluftundersøgelser og risikovurdering i forhold til indeluften med tilhørende udarbejdelse af afværgeprogrammer og skitseprojekter for forureninger, der kan udgøre en risiko i forhold til indeluft.

B) Heraf mindst 5 referencer der viser udførelse af arbejde med forureningsundersøgelser på vegne af en offentlig myndighed.

For delaftale 2:

Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra lignende opgaver jf. punkt A og B nedenfor, påbegyndt inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb, tidspunktet for udførelsen samt oplysninger om kunde.

A) Mindst 10 og maksimalt 15 relevante referencer fra afgrænsende undersøgelser med fokus på kontaktrisiko over for kontakt med jorden

B) Heraf mindst 5 referencer der viser udførelse af arbejde med forureningsundersøgelser på vegne af en offentlig myndighed.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.062