23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-188282
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.05.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Faxe Forsyning A/S, Odsherred Forsyning A/S, Ringsted Forsyning A/S og Kalundborg Forsyning A/S

Opdateringer

Rettelse
(21.04.2021)

VI.4.4)
I stedet for:
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Land:
By: Viborg
Postnummer: 8800
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: http://www.naevneneshus.dk
Læses:
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Land:
By: Valby
Postnummer: 2500
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Telefon: +45 41715000
Fax:
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Rettelse
(30.04.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-05-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-05-2021
Time: 12:00

Rettelse
(07.05.2021)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 17-05-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-05-2021
Time: 12:00

Grønt vedligehold til KompetenceCenter Sjælland


Faxe Forsyning A/S, Odsherred Forsyning A/S, Ringsted Forsyning A/S og Kalundborg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Forsyning A/S
CVR-nummer: 31480434
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: cgh@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Forsyning A/S
CVR-nummer: 31762332
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Forsyning A/S
CVR-nummer: 29777373
Postadresse: Bragesvej
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 31775078
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=76112
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af grønt vedligehold til KompetenceCenter Sjælland

 

Sagsnr.: Udbud af grønt vedligehold til KompetenceCenter Sjælland
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af grønne områder på alle lokationer der er nævnt i tilbudslisten. Vedligeholdelsen udføres i dag i forvejen af eksterne leverandør. Ordregiver vurderer at flere områder i løbet af kontraktperioden skal omlægges til biodiversitet og er en del af dette udbud. Ekstraarbejde og vintertjenester er på option. Dette udbud og den efterfølgende kontrakt baserer sig på kvalitetsbeskrivelsen hos ”Pleje Af Grønne Områder”, Danske Anlægsgartnere 2003 (DA03). Der hvor intet er specificeret nedenfor er det DA03 som angiver vedligeholdelsesniveauet pr. elementtype. Ordregiver har angivet de tilføjelser/ændringer som er foretaget i forhold til DA03 i kvalitetsbeskrivelse. Den udførende entreprenør har i vidt omfang metodefrihed, og derfor beskrives det ikke, hvordan plejen skal udføres for at opfylde kravene i kvalitetsbeskrivelserne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af grønne områder på alle lokationer der er nævnt i tilbudslisten. Vedligeholdelsen udføres i dag i forvejen af eksterne leverandør. Ordregiver vurderer at flere områder i løbet af kontraktperioden skal omlægges til biodiversitet og er en del af dette udbud. Ekstraarbejde og vintertjenester er på option. Dette udbud og den efterfølgende kontrakt baserer sig på kvalitetsbeskrivelsen hos ”Pleje Af Grønne Områder”, Danske Anlægsgartnere 2003 (DA03). Der hvor intet er specificeret nedenfor er det DA03 som angiver vedligeholdelsesniveauet pr. elementtype. Ordregiver har angivet de tilføjelser/ændringer som er foretaget i forhold til DA03 i kvalitetsbeskrivelse. Den udførende entreprenør har i vidt omfang metodefrihed, og derfor beskrives det ikke, hvordan plejen skal udføres for at opfylde kravene i kvalitetsbeskrivelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kalundborg Forsyning, Ringsted Forsyning og Odsherred Forsyning er på som option og kan tilslutte sig kontrakten når som helst i kontraktperioden. Vintertjenester er på option samt ekstraarbejde i forbindelse med grønt vedligehold og etablering af grønne områder ud over det der er anført i udbudsdokumenterne inkl. kravspecifikationen.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadresse, CVR-nr. samt navn på kontaktperson.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Egenkapital og soliditetsgrad

- Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves som minimum positiv egenkapital og positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

- Egenkapital og soliditetsgrad

- Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste indenfor grøn vedligehold med etablering af biodiversitet og pleje af søer og bassiner. Referencelisten bør samtidig omfatte kontakt oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimum 3 referencer indenfor grøn vedligehold med etablering af biodiversitet og pleje af søer og bassiner. Referencelisten bør samtidig omfatte kontakt oplysninger.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021

Send til en kollega

0.094