23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 072-183522
Offentliggjort
14.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kloak A/S

Opdateringer

Rettelse
(07.05.2021)Yderligere oplysninger
Ny slutdato for markedsundersøgelse jf. denne forhåndsmeddelelse 2021/S 072-183522: Slutdato ændres fra 07-05-2021 kl. 17.00 til 12-05-2021 kl. 17.00 af hensynet til at give mere tid til yderligere markedsinput fra kommende Leverandører

Afsætning af biogranulat til nyttiggørelse i industrien


Aalborg Kloak A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Guldbæk Laursen
E-mail: henrik.laursen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25190120
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f5181eef-6a8f-4f2e-9cf2-17afb66cfa4d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Afsætning af biogranulat til nyttiggørelse i industrien

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg Forsyning, Kloak A/S er i markedet for at indhente information om de forskellige afsætningsmuligheder der er for vores biogranulat.

Formålet med denne forhåndsmeddelelse og anmodningen om information er at gøre Aalborg Forsyning Kloak A/S klogere på markedet og de afsætningsmuligheder der er. Vi vil bruge denne information til at sammensætte det bedst mulige udbudsmateriale for den fremtidige afsætning og nyttiggørelse af tørret slamgranulat, der bliver udbudt i år. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i den forbindelse udarbejdet et spørgeskema med en spørgeramme, der dækker områderne indenfor produktion, økonomi, miljø/arbejdsmiljø og jura. Se tilhørende bilag for uddybende beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700 Transport af slam
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg Forsyning, Kloak A/S er i markedet for at indhente information om de forskellige afsætningsmuligheder der er for vores biogranulat.

Formålet med anmodningen om information er at gøre Aalborg Forsyning Kloak A/S klogere på markedet og de afsætningsmuligheder der er. Vi vil bruge denne information til at sammensætte det bedst mulige udbudsmateriale for den fremtidige afsætning og nyttiggørelse af tørret slamgranulat, der bliver udbudt i år. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i den forbindelse udarbejdet et spørgeskema med en spørgeramme, der dækker områderne indenfor produktion, økonomi, miljø/arbejdsmiljø og jura. Da vi til dagligt arbejder med forsyningssikkerhed i Aalborg Forsyning, vil nogle spørgsmålene være fokuseret på dette. Aalborg Forsyning Kloak A/S har også vedhæftet supplerende materiale, herunder bilag og foreløbig kravspecifikation som leverandøren interesserede virksomheder bedes forholde sig til. Hvis I som interesseret virksomhed har information, som ikke falder indenfor spørgerammen, må dette meget gerne skrives som supplerende tekst.

Hvorfor afsætter Aalborg Forsyning Kloak A/S ikke slammet til landbrug? I Aalborg kommune er det vedtaget, at der ikke må køres slam på landbrugsjord. Derfor valgte Aalborg Forsyning, Kloak A/S at tørre slammet og afsætte det til nyttiggørelse i industrien. Nyttiggørelsen i industrien har pågået siden siden 000 ,hvor tørreanlægget blev etableret.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Vejledning:

Udfyld kontaktinformation.

Gennemlæs vedhæftede foreløbig kravspecifikation.

Udfyld svarene til spørgsmålene i bilag 1 med rød tekst under de enkelte spørgsmål.

Når I som interesseret virksomhed har udfyldt denne anmodning om information, sendes dokumentet elektronisk via Ethics senest d. 7. maj 2021.

Ved spørgsmål kontakt:

Nikolaj B. Thøgersen - Nikolaj.thoegersen@aalborgforsyning.dk

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aalborg Forsyning, Kloak A/S er i markedet for at indhente information om de forskellige afsætningsmuligheder der er for vores biogranulat.

Formålet med anmodningen om information er at gøre Aalborg Forsyning Kloak A/S klogere på markedet og de afsætningsmuligheder der er. Vi vil bruge denne information til at sammensætte det bedst mulige udbudsmateriale for den fremtidige afsætning og nyttiggørelse af tørret slamgranulat, der bliver udbudt i år. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i den forbindelse udarbejdet et spørgeskema med en spørgeramme, der dækker områderne indenfor produktion, økonomi, miljø/arbejdsmiljø og jura. Da vi til dagligt arbejder med forsyningssikkerhed i Aalborg Forsyning, vil nogle spørgsmålene være fokuseret på dette. Aalborg Forsyning Kloak A/S har også vedhæftet supplerende materiale, herunder foreløbig kravspecifikation som leverandøren interesserede virksomheder bedes forholde sig til. Hvis I som interesseret virksomhed har information, som ikke falder indenfor spørgerammen, må dette meget gerne skrives som supplerende tekst.

Afhentning af "vareprøve". I forbindelse med markedsdialog og frem til endelig tilbudsgivning vil der efter forudgående aftale være mulighed for at afhente en prøve af granulatet, således at materialeegenskaber for granulat og forbrændingsrest kan testes i tilbudsgivers produktion. Nærmere oplysninger omkring dette fremgår af vedhæftede bilag og foreløbige kravspecifikation, afsnit 1.3.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2021

Send til en kollega

0.047