23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-167303
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Universitet

Udbud dynamisk indkøbssystem på håndværkerydelser til Aalborg Universitet


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7F
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Wulff
E-mail: hwu@adm.aau.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21d1a22e-a8f8-4b9c-a425-151833c88f9b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud dynamisk indkøbssystem på håndværkerydelser til Aalborg Universitet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet ønsker at udbyde et Dynamisk Indkøbssystem på håndværkerydelser til Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 860 500.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

El-arbejder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af el-arbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, stærkstrømsinstallation, svagstrømsinstallation, sikringsinstallation, IBI-installationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Gulvbelægningsarbejder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45432100 Lægning og belægning af gulve
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af gulvbelægningsarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, vinyl, linoleum, vådrumsgulve, trægulve, tæppefliser, slibning, lakering, oliering, epoxygulve.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jord- og betonarbejder samt øvrige entreprenørydelser

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af jord- og betonarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, gravearbejder, reetablering af arealer, byggemodning, fundering, hulboring, våd-skæring i beton.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Asfaltering og stribearbejde

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233220 Belægningsarbejde på veje
45233120 Anlæg af vej
45233140 Vejarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af asfalterings- og stribearbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, asfaltering og stribearbejde

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Malerarbejder

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45432200 Vægbeklædning og tapetsering
45442100 Malearbejde
45410000 Pudsearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af malerarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, spartling, slibning, tapetsering, malerarbejder, sprøjtelakering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Murerarbejder

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262500 Murværks- og murerarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, omfugning, opmuring, pudsningoplægning af tagsten, flisearbejde, fugearbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Smede- og maskinarbejder

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71550000 Smedearbejder
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af smede- og maskinarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, stålkonstruktioner, svejsearbejde, smedearbejde, dreje- og fræsearbejde, vand/plasmaskæring, CNC-maskinarbejder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45421000 Snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af tømrer- og snedkerarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, glarmesterarbejde, gipsarbejde, loftarbejde, tagarbejde, montering af inventar, snedkerarbejder, alu-tømrerarbejde, udskiftning af vinduer, døre, vægge, fugning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skilte og grafik

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
79800000 Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, skilte- og foliearbejde, printarbejde, laminering, digital grafik, montage af skilte.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Låsesmed</p>

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98395000 Tjenester udført af låsesmede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af låsesmedearbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, mekanisk- og elektrisk låsearbejde, fremstilling af nøgler, kodning af cylindere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Automatiske dørsystemer

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44221200 Døre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. automatiske dørsystemer, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og installation af automatiske dørsystemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Brandslukningsudstyr

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51700000 Installation af brandslukningsmateriel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. brandslukningsudstyr, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og installation af brandslukningsudstyr (ikke sprinkleranlæg, slangevindere eller ARS).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
</div>
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Storkøkkenudstyr

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39314000 Industrielt køkkenudstyr
50883000 Reparation og vedligeholdelse af cateringudstyr
50882000 Reparation og vedligeholdelse af restaurantudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. storkøkkenudstyr, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og installation af storkøkkenudstyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Porte

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44221300 Porte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. porte, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og installation af porte.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pumper

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232430 Arbejde i forbindelse med vandbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. pumper, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og installation af spildevands- og drænpumper.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Faldsikring

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35113000 Sikkerhedsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. faldsikringer, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og installation af faldsikring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Akkrediteret inspektion af brandtekniske installationer

Delkontraktnr.: 17
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31625100 Branddetektionssystemer
71730000 Inspektion af industrianlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af inspektionsarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, akkrediteret inspektion af brandtekniske installationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Service af grønne områder

Delkontraktnr.: 18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. grønne områder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, græs-slåning, plantearbejde, beskæring, renhold.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vintertjeneste

Delkontraktnr.: 19
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af vintertjeneste, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, snerydning, glatførebekæmpelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tagdækning

Delkontraktnr.: 20
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45261200 Tagdækning og maling af tage
45261210 Tagdækning
45261900 Tagreparation og -vedligeholdelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. tagdækning, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, brænding af tagpap (varmt arbejde), service- og tageftersyn, fugearbejde og tagmembraner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Almindeligt VVS-arbejde

Delkontraktnr.: 21.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232460 Arbejder i forbindelse med sanitetsinstallationer
45232140 Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme
39715000 Vandvarmere og bygningsopvarmning; sanitært udstyr
39370000 Vandinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af generelt VVS-arbejde, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, vand, varme, sanitet, fjernvarme.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sprinkling

Delkontraktnr.: 21.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44115500 Sprinklersystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. sprinkling, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, automatisk vandslukning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Blik

Delkontraktnr.: 21.3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45443000 Facadearbejde
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af blikarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, tag- og facadeinddækning, blikarbejde.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Generelt ventilationsarbejde

Delkontraktnr.: 22.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af ventilationsarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, indregulering, regulering, montering af ventilationsanlæg samt procesventilation.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Ventilationsservice

Delkontraktnr.: 22.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af ventilationsarbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og vedligehold af ventilationsanlæg, herunder også procesventilation.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Almindelig køle- og klimaanlæg

Delkontraktnr.: 23
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331220 Installation af klimaanlæg
45331230 Installation af køleanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. almindelig køle- og klimaanlæg, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service, reparationer og montering af klimaanlæg og køleanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indeklimaanlæg

Delkontraktnr.: 24
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331230 Installation af køleanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. indeklimaanlæg, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, servicering og vedligeholdelse af ventilation, herunder procesventilation, servicering af køleanlæg og havkølfiltre og varme.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Behandlet vand

Delkontraktnr.: 25
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65123000 Vandblødgøring
45252120 Bygge-anlægsarbejde: vandbehandlingsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. vandbehandling, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, elektrolyse, omvendt osmose, UV-system, blødgøring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Trykluft

Delkontraktnr.: 26
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45251143 Bygge-anlægsarbejde: trykluftkompressoranlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af arbejder vedr. trykluft, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service, reparation og montering af alle typer trykluft-kompressorer, lufttørring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kloakservice og tv-inspektion

Delkontraktnr.: 27
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
90400000 Kloakvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af kloakservicearbejder, herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service, slamsugning, spuling og tv-inspektion.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kloak i terræn

Delkontraktnr.: 28
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til gravearbejde, underboring, autoriseret kloakarbejde, strømpeforing, rottesikring og højvandsslukker.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udvendig solafskærmning

Delkontraktnr.: 29.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45212190 Solafskærmningsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og montering af udvendig elektrisk og mekanisk solafskærmning (film, screens, persienner mv.).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indvendig solafskærmning

Delkontraktnr.: 29.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45212190 Solafskærmningsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og montering af indvendig elektrisk og mekanisk solafskærmning (screens, persienner, mørklægning, gardiner mv.).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Facadearbejde

Delkontraktnr.: 30
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45443000 Facadearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, reparationer og montering af lette facader, mineralfacader, stål- og aluminiumplader.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skadeservice

Delkontraktnr.: 31
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90650000 Tjenesteydelser i forbindelse med fjernelse af asbest
90670000 Virksomhed i forbindelse med desinficering og desinfestering i by- og landområder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, sanering af farlige stoffer inkl. test og dokumentation (PCB, asbest, skimmelsvamp, metaller, kemikalier mv.) fugt-, vand- og brandskader, afdækninger, afspærring, rengøring, desinficering, afrensning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Afrensning og algebehandling

Delkontraktnr.: 32
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911200 Rengøring af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, tag-, belægnings- og facaderengøring, imprægnering og algebehandling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Service af gartnermateriel

Delkontraktnr.: 33.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50222000 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og vedligehold af gartnermateriel (både lovpligtige og ikke-lovpligtige).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Service af driftsmateriel

Delkontraktnr.: 33.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50222000 Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og vedligehold af palleløftere, lifte, stiger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Service af køretøjer

Delkontraktnr.: 34
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service af køretøjer under 3 500 kg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Almindelig skadedyrsbekæmpelse

Delkontraktnr.: 35.1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Falkonértjeneste

Delkontraktnr.: 35.2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, bekæmpelse af måger, duer mv. ved brug af rovfugle.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hydraulik

Delkontraktnr.: 36
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service, reparation og montering af hydraulikanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rumslukningsanlæg

Delkontraktnr.: 37
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service, reparation og projektering af rumslukningsanlæg inkl. aspirationsanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hegnsarbejde

Delkontraktnr.: 38
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45342000 Opsætning af hegn
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, reparation, vedligehold og montering af alle typer hegn.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sanering af miljøfremmede og miljøfarlige stoffer

Delkontraktnr.: 39
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90743000 Tjenesteydelser i forbindelse med forurening med giftige stoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, afskærmning, sanering, rengøring, analyse og dokumentation.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Elevatorservice

Delkontraktnr.: 40
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50750000 Vedligeholdelse af elevatorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, service og lovpligtige eftersyn.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 026-057950
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Service af grønne områder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/03/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: OK Nygaard A/S
CVR-nummer: 35394818
By: Årslev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 860 500.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 860 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem DIS.

1) Tilmelding:

- Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen af systemet skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud.

- Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, og til hver kategori kan der opstilles specifikke egnethedskrav.

Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

1.1. EU-udbud af DIS:

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering.

I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.

1.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning.

Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.

Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02095e57-d1a0-4ba5-af67-8e2e53cfe1eb/homepage og

herefter søger om optagelse via selve systemet.

Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

2) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet.

I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

3) Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for.

Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i.

Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.

Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021

Send til en kollega

0.063