23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-160326
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.05.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2e3c6e6-50ae-4c4b-8785-b57f65264198/homepage

Udbyder

Middelfart Kommune

Vindere

Rute 3 - Snerydningsentreprise

(23.08.2021)
Bjarne Nikolaisen A/S
Middelfartvej 14
5466 Asperup

Rute 1 - Saltningsentreprise

(23.08.2021)
Vestfyns Kørsel ApS
Stævnegårdsvej 10
5500 Harndrup

Rute 2 - Snerydningsentreprise

(23.08.2021)
Vagn Christensen A/S
Syrenvej 25
5464 Brenderup

Vintertjenester


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Grabski Larsen
E-mail: Anders.grabskilarsen@middelfart.dk
Telefon: +45 88885018
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2e3c6e6-50ae-4c4b-8785-b57f65264198/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2e3c6e6-50ae-4c4b-8785-b57f65264198/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2e3c6e6-50ae-4c4b-8785-b57f65264198/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2e3c6e6-50ae-4c4b-8785-b57f65264198/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af vintertjenester

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb af vintertjenester til Middelfart Kommune. Herunder glatførebekæmpelse og snerydning.

Vintertjeneste har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på veje under ringe vejrforhold. Rigtig udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 931 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rute 1 - Saltningsentreprise

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90630000 Isrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Middelfart Kommunes vejnet

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Glatførebekæmpelse i form af saltning og præventiv saltning af en del af Middelfart Kommunes vejnet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 311 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 14/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder. Kontrakten forlænges uden varsel medmindre ordregiver giver varsel om andet. Det påhviler dog under alle omstændigheder leverandøren i sit tilbud at tage højde for, at kontrakten ikke nødvendigvis forlænges.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rute 2 - Sneplovsentreprise

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Middelfart Kommune - rute 2

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Snerydning af vejnet i Middelfart kommune - rute 2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 14/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder. Kontrakten forlænges uden varsel medmindre ordregiver giver varsel om andet. Det påhviler dog under alle omstændigheder leverandøren i sit tilbud at tage højde for, at kontrakten ikke nødvendigvis forlænges.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rute 3 - Sneplovsentreprise

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Middelfart Kommune - rute 3

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Snerydning af vejnet i Middelfart kommune - rute 3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 14/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder. Kontrakten forlænges uden varsel medmindre ordregiver giver varsel om andet. Det påhviler dog under alle omstændigheder leverandøren i sit tilbud at tage højde for, at kontrakten ikke nødvendigvis forlænges.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rute 4 - Sneplovsentreprise

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Middelfart Kommune - rute 4

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Snerydning af vejnet i Middelfart kommune - rute 4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 80
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 540 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/10/2021
Slut: 14/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder. Kontrakten forlænges uden varsel medmindre ordregiver giver varsel om andet. Det påhviler dog under alle omstændigheder leverandøren i sit tilbud at tage højde for, at kontrakten ikke nødvendigvis forlænges.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et krav, at tilbudsgiver har tilladelse til "Godskørsel for fremmed regning".

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et krav at, tilbudsgiver har en erhvervs-ansvarsforsikring pålydende minimum 5 mio. DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Erhvervs-ansvarsforsikring pålydende minimum 5 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Finder ikke anvendelse på nærværende udbud.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

For delaftale 1 - saltningsentrepriseruten er det et krav, at tilbudsgiver byder ind med minimum én lastbil og minimum 2 chauffører.

For delaftalerne 2-4 - sneplovsentrepriseruterne er det et krav, at tilbudsgiver byder ind med minimum 2 køretøjer og minimum 2 chauffører pr. køretøj, dvs. i alt mindst 2 køretøjer og 4 chauffører pr. delaftale.

Samlet for alle delaftalerne er det et krav at Middelfart Kommune modtager følgenede dokumentation (senest 30 dage før kontraktstart):

- Chaufførbevis for samtlige chauffører pr. rute

- Kopi af gyldigt kørekort til udførelsen af opgaven for samtlige chauffører pr. rute

- Dokumentation eller kursus bevis for gennemførelse af AMU-kursus eller anden relevant kursus for samtlige chauffører.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/04/2021
Tidspunkt: 09:01
Sted:

 

MIddelfart Kommune

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Udbudskonsulenter og faggruppe i Middelfart Kommune.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2026

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fremgår af udbudsloven, at en ordregiver skal kræve, at en tilbudsgiver udfylder det fælles europæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse.

ESPD’et er tilbudsgivers ”egen-erklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Udelukkelsesgrundene fremgår alene af ESPD’et.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021

Send til en kollega

0.078