23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-160305
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.04.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edd0f1b3-5393-426a-b428-d4516e27ccc3/homepage

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Byggeteknisk rådgivning på asylindkvarteringsområdet


Udlændingestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udlændingestyrelsen
CVR-nummer: 77 94 04 13
Postadresse: Farimagsvej 51
By: Næstved
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ayah Karim Al-absawi
E-mail: akaa@us.dk
Telefon: +45 21377607
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edd0f1b3-5393-426a-b428-d4516e27ccc3/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edd0f1b3-5393-426a-b428-d4516e27ccc3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edd0f1b3-5393-426a-b428-d4516e27ccc3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edd0f1b3-5393-426a-b428-d4516e27ccc3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af byggeteknisk rådgivning på asylindkvarteringsområdet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indgåelse af rammeaftale med flere aktører vedrørende byggeteknisk rådgivning på asylindkvarteringsområdet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Arkitekt/byggerådgiver - region Nordjylland og region Midtjylland

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71541000 Koordinering af byggeprojekt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen er geografisk afgrænset til region Nordjylland og region Midtjylland og omfatter primært:

— Projektering af renoveringsprojekter og mindre nybygninger på arkitektdelen

— Projekteringsledelse med prissætning, byggeledelse og tilsyn

— Arbejdsmiljøkoordination

— Arbejde i forbindelse med indhentelse, udarbejdelse, opfølgning og afslutning af byggetilladelser og starterklæringer

— Entrering af hovedentreprise og fagentrepriser

— Styring af sagsøkonomi, tid, sikkerhed, kvalitetssikring

— Koordinering med bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører

— Udarbejdelse af ind- og fraflytningsrapporter med prissætning i forbindelse med etablering og afvikling af asylcentre

— Ad hoc rådgivning

— Tegningsarbejde ved teknisk assistent i tegneprogrammerne Revit og autocad (iht. BIPS C211 og C213).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 850 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører, i form af referencer angivet i ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Arkitekt/byggerådgiver - region Syddanmark

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71541000 Koordinering af byggeprojekt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen er geografisk afgrænset til region Syddanmark og omfatter primært:

— Projektering af renoveringsprojekter og mindre nybygninger på arkitektdelen

— Projekteringsledelse med prissætning, byggeledelse og tilsyn

— Arbejdsmiljøkoordination

— Arbejde i forbindelse med indhentelse, udarbejdelse, opfølgning og afslutning af byggetilladelser og starterklæringer

— Entrering af hovedentreprise og fagentrepriser

— Styring af sagsøkonomi, tid, sikkerhed, kvalitetssikring

— Koordinering med bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører

— Udarbejdelse af ind- og fraflytningsrapporter med prissætning i forbindelse med etablering og afvikling af asylcentre

— Ad hoc rådgivning

— Tegningsarbejde ved teknisk assistent i tegneprogrammerne Revit og autocad (iht. BIPS C211 og C213).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 850 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører, i form af referencer angivet i ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Arkitekt/byggerådgiver - region Hovedstaden og region Sjælland

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71541000 Koordinering af byggeprojekt
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen er geografisk afgrænset til region Hovedstaden og region Sjælland og omfatter primært:

— Projektering af renoveringsprojekter og mindre nybygninger på arkitektdelen

— Projekteringsledelse med prissætning, byggeledelse og tilsyn

— Arbejdsmiljøkoordination

— Arbejde i forbindelse med indhentelse, udarbejdelse, opfølgning og afslutning af byggetilladelser og starterklæringer

— Entrering af hovedentreprise og fagentrepriser

— Styring af sagsøkonomi, tid, sikkerhed, kvalitetssikring

— Koordinering med bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører

— Udarbejdelse af ind- og fraflytningsrapporter med prissætning i forbindelse med etablering og afvikling af asylcentre

— Ad hoc rådgivning

— Tegningsarbejde ved teknisk assistent i tegneprogrammerne Revit og autocad (iht. BIPS C211 og C213).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører, i form af referencer angivet i ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

VVS-rådgiver

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71321300 Rådgivning — vvs
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter primært:

— Projektering af renoveringsprojekter og mindre nybygninger på VVS-delen

— Projekteringsledelse med prissætning, byggeledelse og tilsyn

— Rådgivning, projektering og prisberegninger på energitiltag samt cost-benefit analyser

— Entrering af hovedentreprise og fagentrepriser

— Styring af sagsøkonomi, tid, sikkerhed, kvalitetssikring

— Koordinering med bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører

— Ad hoc rådgivning

— Projektering og vedligeholdsprojekter på mindre blokvarmeanlæg

— Projektering og vedligeholdsprojekter på boilerrum

— Projektering og vedligeholdsprojekter større varmeanlæg

— Projektering og vedligeholdsprojekter større vandanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører, i form af referencer angivet i ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Brandrådgiver

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317100 Rådgivning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af brand og eksplosion
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter primært:

— Udarbejdelse af brandstrategi, beredskabsplaner og drift-, kontrol- og vedligehold (DKV) af brandforhold i og ved bygninger

— Udarbejdelse af brandplaner og flugtvejsplaner

— Arbejde i forbindelse med indhentelse, udarbejdelse, opfølgning og afslutning af byggetilladelser og starterklæringer

— Koordinering med bygherre og øvrige projekterende

— Ad hoc rådgivning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører, i form af referencer angivet i ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

El-rådgiver

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71314100 El-tjenester
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71314300 Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter primært:

— Projektering af renoveringsprojekter og mindre nybygninger på el-delen

— Projektering af ABA-anlæg

— Projektering af CTS-anlæg

— Projekteringsledelse med prissætning, byggeledelse og tilsyn

— Rådgivning, projektering og prisberegninger på energitiltag samt cost-benefit analyser

— Entrering af hovedentreprise og fagentrepriser

— Styring af sagsøkonomi, tid, sikkerhed, kvalitetssikring

— Koordinering med bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører

— Ad hoc rådgivning

— Projektering og vedligeholdsprojekter på backbone anlæg med fiber og PDS

— Projektering og vedligeholdsprojekter på TVO-anlæg

— Projektering og vedligeholdsprojekter på elektroniske låsesystem.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Konstruktionsrådgiver

 

Delkontraktnr.: Delkontrakt 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter primært:

— Projektering af renoveringsprojekter og mindre nybygninger på konstruktionsdelen

— Prissætning af projekter og tilsyn

— Arbejde i forbindelse med indhentelse, udarbejdelse, opfølgning og afslutning af byggetilladelser og starterklæringer

— Styring af sikkerhed, kvalitetssikring vedrørende konstruktioner

— Koordinering med bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører

— Ad hoc rådgivning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 250 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver forventer at udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som aftalen vedrører, i form af referencer angivet i ESPD’et.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Generelle krav til teknisk og faglig kapacitet:

Ansøger bedes indsende CV for alle medarbejdere, der forventes at udføre opgaver på rammeaftalen, hvoraf fremgår at de tilknyttede medarbejdere har den fornødne uddannelse og/eller certificeringer, der fremgår af bilag 2 – kundens kravspecifikation.

Ansøger bedes derudover indsende referencer på sammenlignelige ydelser vedrørende relevante delaftal(er), der er leveret inden for de seneste 3 år, jf. i øvrigt pkt. mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves.

Der skal for hver reference angives (1) dato for levering af ydelsen (2) kundens navn og (3) en overordnet beskrivelse af det leverede.

Ydelser, der alene er bestilt eller indgået aftale om levering af på tidspunktet fra udsendelsen af udbudsmaterialet, men som ikke faktisk er leveret, kan ikke godtages som referencer.

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder minimumskravet, sker udvælgelsen på grundlag af den højeste grad af relevans af den/de sammenlignelige ydelser i forhold til dem der er nævnt i bilag 2 – kundens kravsspecifikation. Hvis en ansøger har oplyst mere en én reference, vælger ordregiveren den reference, der vurderes af have den højeste grad af relevans.

Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, sammentælles ydelserne som virksomheden og disse enheder samlet har leveret inden for de seneste 3 år. Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) sammentælles ydelserne, som det virksomhederne (konsortiet) samlet har leveret inden for de seneste 3 år. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er vurderes de således samlet. Samme reference kan anvendes i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation på flere delaftaler.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Arkitekt/byggerådgiver:

Som krav til teknisk og faglig kapacitet kræves, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet har leveret sammenlignelige ydelser vedrørende arkitekt/byggerådgivning. Ved sammenlignelig reference forstås rådgivning vedrørende ombygninger og renovering af asylcentre eller lignende institutioner med beboelse/soveafsnit, eksempelvis bosteder, skoler, plejehjem eller andre bygninger med blandet anvendelse til boligformål og andre aktiviteter. Det er et minimumskrav, at hver ansøger skal sende mindst 1 og max 5 referencer vedrørende sammenlignelige ydelser.

Det er et minimumskrav, at hver ansøger desuden skal sende mindst 1 og max 2 referencer på sammenlignelige ind-og fraflytningsrapporter. Ved sammenlignelig reference forstås ind- og fraflytningsrapporter vedrørende institutioner med ophold og sengeafsnit som fx asylcentre eller erhvervslejemål.

VVS-rådgiver:

Som krav til teknisk og faglig kapacitet kræves, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet har leveret sammenlignelige ydelse vedrørende VVS-rådgivning. Ved sammenlignelig reference forstås projekteringer af ombygninger og renovering af varmeanlæg, brugsvandsanlæg, mindre blokvarmeanlæg og boilerrum til ejendomskomplekser. Det er et minimumskrav, at hver ansøger skal sende mindst 1 og max 5 referencer vedrørende sammenlignelige ydelser.

Det er et minimumskrav, at hver ansøger desuden skal sende mindst 1 og max 2 referencer på Cost-Benefit analyse på energiprojekter på blokvarmeanlæg, boilerrum, større varmeanlæg og større vandanlæg.

El-rådgiver:

Som krav til teknisk og faglig kapacitet kræves, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet har leveret sammenlignelige ydelse vedrørende el-rådgivning. Ved sammenlignelig reference forstås projekteringer af ombygninger og renovering af almindelig el-installationer, belysningsanlæg med lysberegninger, backboneanlæg med PDS, ABA-anlæg, CTS-anlæg, TVO-anlæg, automatiske låsesystemer. Det er et minimumskrav, at hver ansøger skal sende mindst 1 og max 5 referencer vedrørende sammenlignelige ydelser.

Det er et minimumskrav, at hver ansøger desuden skal sende mindst 1 og max 2 referencer på Cost-Benefit analyse på energiprojekter på lysanlæg, CTS-anlæg, pumpeanlæg.

Brandrådgiver:

Som krav til teknisk og faglig kapacitet kræves, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet har leveret sammenlignelige ydelse vedrørende brandrådgivning. Ved sammenlignelig reference forstås referencer på starterklæring og sluterklæring med tilhørende brandstrategi og DKV. Det er et minimumskrav, at hver ansøger skal sende mindst 1 og max 2 referencer.

Konstruktionsrådgiver:

Som krav til teknisk og faglig kapacitet kræves, at ansøger inden for de seneste 3 år regnet fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet har leveret sammenlignelige ydelse vedrørende konstruktionsrådgivning. Ved sammenlignelig reference forstås referencer på starterklæring, sluterklæring og den statiske dokumentation for KK2 i bolig eller daginstitution. Det er et minimumskrav, at hver ansøger skal sende mindst 1 og max 2 referencer.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021

Send til en kollega

0.047